تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط روستایی در رامسر (15 مورد)

سوئیت یکخوابه تمشک (رامسر)
سوئیت یکخوابه تمشک (رامسر)
سوئیت یکخوابه تمشک (رامسر)
سوئیت یکخوابه تمشک (رامسر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یکخوابه تمشک (رامسر)

مازندران , رامسر , سفید تمشک

سوئیت، روستایی، ارزان

45 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 990,000
تومان
ویلا دربست استخردار سرو (رامسر)
ویلا دربست استخردار سرو (رامسر)
ویلا دربست استخردار سرو (رامسر)
ویلا دربست استخردار سرو (رامسر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست استخردار سرو (رامسر)

مازندران , رامسر , لاتمحله

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا مبله محمد یاسین (رامسر)
ویلا مبله محمد یاسین (رامسر)
ویلا مبله محمد یاسین (رامسر)
ویلا مبله محمد یاسین (رامسر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مبله محمد یاسین (رامسر)

مازندران , رامسر , توبن

ویلا، روستایی

180 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلای دو خوابه امیری (رامسر، دالخانی)
ویلای دو خوابه امیری (رامسر، دالخانی)
ویلای دو خوابه امیری (رامسر، دالخانی)
ویلای دو خوابه امیری (رامسر، دالخانی)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دو خوابه امیری (رامسر، دالخانی)

مازندران , رامسر , لیماک

ویلا، روستایی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,330,000
تومان
کلبه رز (رامسر)
کلبه رز (رامسر)
کلبه رز (رامسر)
کلبه رز (رامسر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه رز (رامسر)

مازندران , رامسر , لپاسرک

کلبه، روستایی، لوکس

62 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,860,000
آخر هفته: 3,190,000
تعطیلات: 3,200,000
تومان
ویلای یک خوابه امیری (رامسر، دالخانی)
ویلای یک خوابه امیری (رامسر، دالخانی)
ویلای یک خوابه امیری (رامسر، دالخانی)
ویلای یک خوابه امیری (رامسر، دالخانی)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یک خوابه امیری (رامسر، دالخانی)

مازندران , رامسر , لیماک

ویلا، روستایی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,330,000
تومان
سوئیت یک خوابه موفقی (رامسر)
سوئیت یک خوابه موفقی (رامسر)
سوئیت یک خوابه موفقی (رامسر)
سوئیت یک خوابه موفقی (رامسر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یک خوابه موفقی (رامسر)

مازندران , رامسر , میاندج محله

سوئیت، روستایی

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 1,490,000
تومان
کلبه سوئیسی آرتین (رامسر)
کلبه سوئیسی آرتین (رامسر)
کلبه سوئیسی آرتین (رامسر)
کلبه سوئیسی آرتین (رامسر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی آرتین (رامسر)

مازندران , رامسر , روستای لتر

کلبه، روستایی، لوکس

265 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
آپارتمان دوخوابه جنگلی پناه (رامسر)
آپارتمان دوخوابه جنگلی پناه (رامسر)
آپارتمان دوخوابه جنگلی پناه (رامسر)
آپارتمان دوخوابه جنگلی پناه (رامسر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه جنگلی پناه (رامسر)

مازندران , رامسر , دالخانی

آپارتمان مبله (روزانه و...، روستایی، لوکس

115 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,190,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلا دوخوابه شعبانیان (رامسر)
ویلا دوخوابه شعبانیان (رامسر)
ویلا دوخوابه شعبانیان (رامسر)
ویلا دوخوابه شعبانیان (رامسر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه شعبانیان (رامسر)

مازندران , رامسر , توبن

ویلا، روستایی، ارزان

85 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
سوئیت نهال (رامسر)
سوئیت نهال (رامسر)
سوئیت نهال (رامسر)
سوئیت نهال (رامسر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت نهال (رامسر)

مازندران , رامسر , لپاسرک

سوئیت، روستایی

85 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
سوئیت باران (رامسر)
سوئیت باران (رامسر)
سوئیت باران (رامسر)
سوئیت باران (رامسر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت باران (رامسر)

مازندران , رامسر , لپاسرک

سوئیت، روستایی

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,380,000
تومان
کلبه سوئیسی استخردار اصلان (رامسر)
کلبه سوئیسی استخردار اصلان (رامسر)
کلبه سوئیسی استخردار اصلان (رامسر)
کلبه سوئیسی استخردار اصلان (رامسر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی استخردار اصلان (رامسر)

مازندران , رامسر , کتالم

کلبه، روستایی، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,260,000
تومان
اقامتگاه روستایی خونه مادربزرگه (رامسر)
اقامتگاه روستایی خونه مادربزرگه (رامسر)
اقامتگاه روستایی خونه مادربزرگه (رامسر)
اقامتگاه روستایی خونه مادربزرگه (رامسر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه روستایی خونه مادربزرگه (رامسر)

مازندران , رامسر , لپاسرک

خانه، روستایی

75 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا دوخواب مطهر (رامسر)
ویلا دوخواب مطهر (رامسر)
ویلا دوخواب مطهر (رامسر)
ویلا دوخواب مطهر (رامسر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب مطهر (رامسر)

مازندران , رامسر , چالکرود

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان