تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط روستایی در چهارباغ (73 مورد)

آگهی ویژه
ویلای استخردار یاقوت (کردان)
ویلای استخردار یاقوت (کردان)
ویلای استخردار یاقوت (کردان)
ویلای استخردار یاقوت (کردان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار یاقوت (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 5,720,000
نوروز: 5,720,000 تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آریل (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، روستایی

165 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,520,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
عمارت رز سفید (کردان)
عمارت رز سفید (کردان)
عمارت رز سفید (کردان)
عمارت رز سفید (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت رز سفید (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

80 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(41 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , قاسم گرجی

ویلا، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 2 مهمان

(9 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,430,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,840,000
نوروز: 4,840,000 تومان
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , روستای...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,530,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 13 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,070,000 تومان
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,490,000
آخر هفته: 2,310,000
تعطیلات: 2,310,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای بهزاد، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای بهزاد، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای بهزاد، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای بهزاد، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بهزاد، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,530,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

150 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 5,280,000
نوروز: 5,280,000 تومان
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 4,160,999
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 1 خواب، تا 16 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخردار شهرکی لاله (کردان)
ویلای استخردار شهرکی لاله (کردان)
ویلای استخردار شهرکی لاله (کردان)
ویلای استخردار شهرکی لاله (کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار شهرکی لاله (کردان)

البرز , چهارباغ , بلوار...

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,349,000
آخر هفته: 3,190,000
تعطیلات: 3,290,000
نوروز: 3,290,000 تومان
باغ ویلای عرشیا، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای عرشیا، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای عرشیا، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای عرشیا، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای عرشیا، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

96 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 3,850,000 تومان
باغ استخردار سرپوشیده ستاره (کردان، چهارباغ)
باغ استخردار سرپوشیده ستاره (کردان، چهارباغ)
باغ استخردار سرپوشیده ستاره (کردان، چهارباغ)
باغ استخردار سرپوشیده ستاره (کردان، چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ استخردار سرپوشیده ستاره (کردان، چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخردار مجیدی (چهارباغ)
ویلای استخردار مجیدی (چهارباغ)
ویلای استخردار مجیدی (چهارباغ)
ویلای استخردار مجیدی (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار مجیدی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , شهرک...

ویلا، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخردار مدرن بنفشه (سهیلیه، کردان)
ویلای استخردار مدرن بنفشه (سهیلیه، کردان)
ویلای استخردار مدرن بنفشه (سهیلیه، کردان)
ویلای استخردار مدرن بنفشه (سهیلیه، کردان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار مدرن بنفشه (سهیلیه، کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

160 متر، 3 خواب، تا 17 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 8,800,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلای استخردار شاهان (چهارباغ)
ویلای استخردار شاهان (چهارباغ)
ویلای استخردار شاهان (چهارباغ)
ویلای استخردار شاهان (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار شاهان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی

250 متر، 3 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

450 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 9,350,000
تعطیلات: 9,350,000
نوروز: 9,900,000 تومان
باغ ویلا استخردار مهدی (کردان)
باغ ویلا استخردار مهدی (کردان)
باغ ویلا استخردار مهدی (کردان)
باغ ویلا استخردار مهدی (کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار مهدی (کردان)

البرز , چهارباغ , قاسم گرجی

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 6,600,000 تومان
باغ ویلای دوخوابه مهدی (چهارباغ کردان)
باغ ویلای دوخوابه مهدی (چهارباغ کردان)
باغ ویلای دوخوابه مهدی (چهارباغ کردان)
باغ ویلای دوخوابه مهدی (چهارباغ کردان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای دوخوابه مهدی (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , عرب آباد

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,960,000
نوروز: 3,520,000 تومان
ویلای مدرن استخردار اطلسی (کردان)
ویلای مدرن استخردار اطلسی (کردان)
ویلای مدرن استخردار اطلسی (کردان)
ویلای مدرن استخردار اطلسی (کردان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مدرن استخردار اطلسی (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

135 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,410,000
آخر هفته: 6,490,000
تعطیلات: 8,790,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار گلها (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,420,000 تومان
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)

البرز , چهارباغ , لشگرآباد

ویلا، روستایی، لوکس

110 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,170,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

200 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,180,000 تومان
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , دهکده...

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,420,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,940,000 تومان
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار سرپوشیده سارای (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 3,910,000
تعطیلات: 5,890,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا استخردار آبگرم لوکاس (کردان)
ویلا استخردار آبگرم لوکاس (کردان)
ویلا استخردار آبگرم لوکاس (کردان)
ویلا استخردار آبگرم لوکاس (کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم لوکاس (کردان)

البرز , چهارباغ , لشگرآباد

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

250 متر، 5 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,860,000
آخر هفته: 6,820,000
تعطیلات: 6,820,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 8,250,000 تومان
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا باغ راشین (چهارباغ)
ویلا باغ راشین (چهارباغ)
ویلا باغ راشین (چهارباغ)
ویلا باغ راشین (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ راشین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , آغچه حصار

ویلا، روستایی

180 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,750,000 تومان
باغ ویلا استخردار اب گرم چهار فصل نظری (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار اب گرم چهار فصل نظری (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار اب گرم چهار فصل نظری (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار اب گرم چهار فصل نظری (چهارباغ)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار اب گرم چهار فصل نظری (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

خانه، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 4,620,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا استخردار عمارت مدرن (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت مدرن (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت مدرن (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت مدرن (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار عمارت مدرن (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , چهارباغ

ویلا، روستایی، لوکس

1200 متر، 3 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 9,900,000
تعطیلات: 9,900,000
نوروز: 9,900,000 تومان
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

135 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلای استخردار فرندز (چهارباغ)
ویلای استخردار فرندز (چهارباغ)
ویلای استخردار فرندز (چهارباغ)
ویلای استخردار فرندز (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار فرندز (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , آغچه حصار

ویلا، روستایی

160 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار زنبق ۱۱ (چهارباغ)
ویلا استخردار زنبق ۱۱ (چهارباغ)
ویلا استخردار زنبق ۱۱ (چهارباغ)
ویلا استخردار زنبق ۱۱ (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار زنبق ۱۱ (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , زکی اباد

ویلا، روستایی

85 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,300,000
آخر هفته: 1,715,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای استخردار آبگرم دوبلکس بهار (کردان، سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم دوبلکس بهار (کردان، سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم دوبلکس بهار (کردان، سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم دوبلکس بهار (کردان، سهیلیه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم دوبلکس بهار (کردان، سهیلیه)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

220 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 5,720,000
تعطیلات: 5,720,000
نوروز: 7,150,000 تومان
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 6,160,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

235 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 7,150,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار باغ بهروز (چهارباغ کردان)
ویلا سه خوابه استخردار باغ بهروز (چهارباغ کردان)
ویلا سه خوابه استخردار باغ بهروز (چهارباغ کردان)
ویلا سه خوابه استخردار باغ بهروز (چهارباغ کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار باغ بهروز (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

210 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,490,000
نوروز: 8,800,000 تومان
ویلا استخردار اسمان (چهارباغ)
ویلا استخردار اسمان (چهارباغ)
ویلا استخردار اسمان (چهارباغ)
ویلا استخردار اسمان (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار اسمان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , تهراندشت

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,970,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

75 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای استخردار الی (کردان)
ویلای استخردار الی (کردان)
ویلای استخردار الی (کردان)
ویلای استخردار الی (کردان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار الی (کردان)

البرز , چهارباغ , سنقرآباد

ویلا، روستایی

170 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,850,000 تومان
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , روستای...

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 3,850,000 تومان
ویلا استخردار گل یخ 2 کردان (چهارباغ)
ویلا استخردار گل یخ 2 کردان (چهارباغ)
ویلا استخردار گل یخ 2 کردان (چهارباغ)
ویلا استخردار گل یخ 2 کردان (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار گل یخ 2 کردان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , اغلان تپه

ویلا، روستایی

160 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار متین (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار متین (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار متین (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار متین (چهارباغ)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار متین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سنقراباد

ویلا، روستایی

170 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 5,720,000 تومان