تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط روستایی در چهارباغ (57 مورد)

ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)
ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار دوخواب رحمانی (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه،...

ویلا، روستایی

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(25 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,320,000 تومان
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , قاسم گرجی

ویلا، روستایی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(9 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)
ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بیدمجنون (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , روستای...

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 25,300,000
تعطیلات: 2,530,000
نوروز: 2,750,000 تومان
باغ ویلای دوبلکس نوید، با استخر آبگرم سرپوشیده (سهیلیه، کردان)
باغ ویلای دوبلکس نوید، با استخر آبگرم سرپوشیده (سهیلیه، کردان)
باغ ویلای دوبلکس نوید، با استخر آبگرم سرپوشیده (سهیلیه، کردان)
باغ ویلای دوبلکس نوید، با استخر آبگرم سرپوشیده (سهیلیه، کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای دوبلکس نوید، با استخر آبگرم سرپوشیده (سهیلیه، کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه،...

ویلا، روستایی

240 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا استخردار درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار درختی (چهارباغ)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار درختی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، روستایی، لوکس

160 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 7,150,000 تومان
ویلای بهزاد، با استخر تابستانی (کردان)
ویلای بهزاد، با استخر تابستانی (کردان)
ویلای بهزاد، با استخر تابستانی (کردان)
ویلای بهزاد، با استخر تابستانی (کردان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بهزاد، با استخر تابستانی (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,540,000
نوروز: 2,200,000 تومان
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , جاده سهلیه

ویلا، روستایی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 3,850,000 تومان
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

100 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)
ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس استخردار آرین (البرز، چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 1,980,000
نوروز: 2,420,000 تومان
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

96 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,930,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 2,750,000 تومان
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , دهکده...

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,180,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهيليه

ویلا، روستایی، لوکس

450 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 9,900,000
نوروز: 9,900,000 تومان
باغ ویلا استخردار آسمان (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار آسمان (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار آسمان (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار آسمان (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار آسمان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , لشگرآباد

ویلا، روستایی، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا استخردار راگا (چهارباغ)
ویلا استخردار راگا (چهارباغ)
ویلا استخردار راگا (چهارباغ)
ویلا استخردار راگا (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار راگا (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , لشگرآباد

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخردار بیست (کردان)
ویلای استخردار بیست (کردان)
ویلای استخردار بیست (کردان)
ویلای استخردار بیست (کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار بیست (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان،...

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 3,030,000
تعطیلات: 3,030,000
نوروز: 3,520,000 تومان
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار ناصرخیل (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , جاده...

ویلا، روستایی، لوکس

110 متر، 1 خواب، تا 16 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,850,000 تومان
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

380 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,380,000
تعطیلات: 8,800,000
نوروز: 8,800,000 تومان
ویلا استخردار ستایش (چهارباغ)
ویلا استخردار ستایش (چهارباغ)
ویلا استخردار ستایش (چهارباغ)
ویلا استخردار ستایش (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ستایش (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کوهسار

ویلا، روستایی، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,830,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,630,000
نوروز: 3,630,000 تومان
ویلا باغ استخردار راشین (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار راشین (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار راشین (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار راشین (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار راشین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , آغچه حصار

ویلا، روستایی، لوکس

180 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار حسنلو (چهارباغ)
ویلا استخردار حسنلو (چهارباغ)
ویلا استخردار حسنلو (چهارباغ)
ویلا استخردار حسنلو (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حسنلو (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , لشگرآباد

ویلا، روستایی، لوکس

115 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حلما (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , عرب آباد...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 13 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,410,000
تعطیلات: 2,310,000
نوروز: 2,080,000 تومان
ویلا استخردار بابک (چهارباغ)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بابک (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , جاده...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 13 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (البرز، کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (البرز، کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (البرز، کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (البرز، کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (البرز، کردان)

البرز , چهارباغ , جاده...

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,960,000
نوروز: 4,180,000 تومان
ویلا استخردار ایلیا (ایلیا)
ویلا استخردار ایلیا (ایلیا)
ویلا استخردار ایلیا (ایلیا)
ویلا استخردار ایلیا (ایلیا)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ایلیا (ایلیا)

البرز , چهارباغ , سلطان آباد

ویلا، روستایی

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,200,000 تومان
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , زعفرانیه

ویلا، روستایی

115 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,850,000 تومان
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , روستای...

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 2,420,000 تومان
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

250 متر، 5 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 6,930,000 تومان
باغ ویلا مدرن نازنین (چهارباغ)
باغ ویلا مدرن نازنین (چهارباغ)
باغ ویلا مدرن نازنین (چهارباغ)
باغ ویلا مدرن نازنین (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا مدرن نازنین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، روستایی، لوکس

125 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار مانی (چهارباغ)
ویلا استخردار مانی (چهارباغ)
ویلا استخردار مانی (چهارباغ)
ویلا استخردار مانی (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار مانی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , روستای...

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا مدرن استخردار رز، مناسب تولد و مهمانی (سهیلیه، کردان)
ویلا مدرن استخردار رز، مناسب تولد و مهمانی (سهیلیه، کردان)
ویلا مدرن استخردار رز، مناسب تولد و مهمانی (سهیلیه، کردان)
ویلا مدرن استخردار رز، مناسب تولد و مهمانی (سهیلیه، کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن استخردار رز، مناسب تولد و مهمانی (سهیلیه، کردان)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,400,000 تومان
باغ ویلا اب گرم پارسا (البرز)
باغ ویلا اب گرم پارسا (البرز)
باغ ویلا اب گرم پارسا (البرز)
باغ ویلا اب گرم پارسا (البرز)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا اب گرم پارسا (البرز)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار گلها (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,200,000 تومان
باغ ویلای زرین (چهارباغ)
باغ ویلای زرین (چهارباغ)
باغ ویلای زرین (چهارباغ)
باغ ویلای زرین (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای زرین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان،...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,870,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای دو خواب استخردار سپیده (چهارباغ)
ویلای دو خواب استخردار سپیده (چهارباغ)
ویلای دو خواب استخردار سپیده (چهارباغ)
ویلای دو خواب استخردار سپیده (چهارباغ)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دو خواب استخردار سپیده (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا باغ استخردار فرشته 1 (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار فرشته 1 (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار فرشته 1 (چهارباغ)
ویلا باغ استخردار فرشته 1 (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار فرشته 1 (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , بلوار شهدا

ویلا، روستایی، ارزان

85 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,320,000 تومان
باغ ویلای استخردار کوی یلدا (سهیلیه)
باغ ویلای استخردار کوی یلدا (سهیلیه)
باغ ویلای استخردار کوی یلدا (سهیلیه)
باغ ویلای استخردار کوی یلدا (سهیلیه)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار کوی یلدا (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 2,640,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای مدرن دوخوابه نسیم (ساوجبلاق)
ویلای مدرن دوخوابه نسیم (ساوجبلاق)
ویلای مدرن دوخوابه نسیم (ساوجبلاق)
ویلای مدرن دوخوابه نسیم (ساوجبلاق)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مدرن دوخوابه نسیم (ساوجبلاق)

البرز , چهارباغ , تهراندشت

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 4,620,000
نوروز: 5,720,000 تومان
ویلا دوبلکس استخردار مهستان (چهارباغ)
ویلا دوبلکس استخردار مهستان (چهارباغ)
ویلا دوبلکس استخردار مهستان (چهارباغ)
ویلا دوبلکس استخردار مهستان (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس استخردار مهستان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا مدرن استخردار گلستان (سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار گلستان (سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار گلستان (سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار گلستان (سهیلیه)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن استخردار گلستان (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

140 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,960,000
تعطیلات: 4,180,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا استخردار گل ها (کردان)
ویلا استخردار گل ها (کردان)
ویلا استخردار گل ها (کردان)
ویلا استخردار گل ها (کردان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار گل ها (کردان)

البرز , چهارباغ , گلهای ۲

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخر دار دوبلکس بهار (کردان،سهیلیه)
ویلای استخر دار دوبلکس بهار (کردان،سهیلیه)
ویلای استخر دار دوبلکس بهار (کردان،سهیلیه)
ویلای استخر دار دوبلکس بهار (کردان،سهیلیه)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخر دار دوبلکس بهار (کردان،سهیلیه)

البرز , چهارباغ , کردان،...

ویلا، روستایی، لوکس

220 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,740,000
آخر هفته: 2,840,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا استخردار 3 خوابه امیر (چهارباغ)
ویلا استخردار 3 خوابه امیر (چهارباغ)
ویلا استخردار 3 خوابه امیر (چهارباغ)
ویلا استخردار 3 خوابه امیر (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار 3 خوابه امیر (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,090,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 4,180,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخردار ارغوان 1 (چهارباغ)
ویلای استخردار ارغوان 1 (چهارباغ)
ویلای استخردار ارغوان 1 (چهارباغ)
ویلای استخردار ارغوان 1 (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار ارغوان 1 (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا رویایی پینار، با استخر آبگرم (چهارباغ)
ویلا رویایی پینار، با استخر آبگرم (چهارباغ)
ویلا رویایی پینار، با استخر آبگرم (چهارباغ)
ویلا رویایی پینار، با استخر آبگرم (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا رویایی پینار، با استخر آبگرم (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , چهارباغ

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 3,080,000
نوروز: 3,080,000 تومان