تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط کوهستانی در دماوند (7 مورد)

باغ ویلای سنتی دورهمی (دماوند)
باغ ویلای سنتی دورهمی (دماوند)
باغ ویلای سنتی دورهمی (دماوند)
باغ ویلای سنتی دورهمی (دماوند)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای سنتی دورهمی (دماوند)

تهران , دماوند , سربندان

ویلا، کوهستانی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,510,000
تومان
ویلای دوخوابه آیینه ورزان 2 (دماوند)
ویلای دوخوابه آیینه ورزان 2 (دماوند)
ویلای دوخوابه آیینه ورزان 2 (دماوند)
ویلای دوخوابه آیینه ورزان 2 (دماوند)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه آیینه ورزان 2 (دماوند)

تهران , دماوند , آیینه ورزان

ویلا، کوهستانی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 3,740,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلای لوکس استخردار نگين مشا (دماوند، مشا)
ویلای لوکس استخردار نگين مشا (دماوند، مشا)
ویلای لوکس استخردار نگين مشا (دماوند، مشا)
ویلای لوکس استخردار نگين مشا (دماوند، مشا)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس استخردار نگين مشا (دماوند، مشا)

تهران , دماوند , مشا

ویلا، کوهستانی، لوکس

500 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 13,200,000
آخر هفته: 19,800,000
تعطیلات: 24,200,000
تومان
ویلای بهشت چشمه اعلا (دماوند)
ویلای بهشت چشمه اعلا (دماوند)
ویلای بهشت چشمه اعلا (دماوند)
ویلای بهشت چشمه اعلا (دماوند)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بهشت چشمه اعلا (دماوند)

تهران , دماوند , چشمه اعلا

ویلا، کوهستانی

70 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 2,860,000
تومان
ویلا نیلوفر وادان (دماوند)
ویلا نیلوفر وادان (دماوند)
ویلا نیلوفر وادان (دماوند)
ویلا نیلوفر وادان (دماوند)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا نیلوفر وادان (دماوند)

تهران , دماوند , هومند وادان

ویلا، کوهستانی

140 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 5,780,000
تعطیلات: 6,940,000
تومان
ویلا باغ استخردار آیینه ورزان (دماوند)
ویلا باغ استخردار آیینه ورزان (دماوند)
ویلا باغ استخردار آیینه ورزان (دماوند)
ویلا باغ استخردار آیینه ورزان (دماوند)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار آیینه ورزان (دماوند)

تهران , دماوند , آیینه ورزان

ویلا، کوهستانی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,960,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 12,100,000
تومان
بومگردی چشمه (دماوند)
بومگردی چشمه (دماوند)
بومگردی چشمه (دماوند)
بومگردی چشمه (دماوند)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی چشمه (دماوند)

تهران , دماوند , چشمه اعلا

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

110 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان