تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط جنگلی در علی آباد کتول (8 مورد)

ویلای یک خوابه جنگلی متین (علی آباد، خلیندره)
ویلای یک خوابه جنگلی متین (علی آباد، خلیندره)
ویلای یک خوابه جنگلی متین (علی آباد، خلیندره)
ویلای یک خوابه جنگلی متین (علی آباد، خلیندره)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یک خوابه جنگلی متین (علی آباد، خلیندره)

گلستان , علی آباد کتول , خلیندره

ویلا، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,090,000
تعطیلات: 1,220,000
تومان
ویلای جنگلی شهاب (گلستان، علی آباد کتول)
ویلای جنگلی شهاب (گلستان، علی آباد کتول)
ویلای جنگلی شهاب (گلستان، علی آباد کتول)
ویلای جنگلی شهاب (گلستان، علی آباد کتول)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی شهاب (گلستان، علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول , روستای چینو

ویلا، جنگلی

120 متر، 1 خواب، تا 11 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,970,000
تومان
ویلا دوخواب ییلاقی افراتخته (علی آباد کتول)
ویلا دوخواب ییلاقی افراتخته (علی آباد کتول)
ویلا دوخواب ییلاقی افراتخته (علی آباد کتول)
ویلا دوخواب ییلاقی افراتخته (علی آباد کتول)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب ییلاقی افراتخته (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول , افراتخته

ویلا، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا سرچشمه (علی آباد کتول)
ویلا سرچشمه (علی آباد کتول)
ویلا سرچشمه (علی آباد کتول)
ویلا سرچشمه (علی آباد کتول)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سرچشمه (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول , روستای خاک پیرزن

ویلا، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا راج طاویر (علی آبادکتول)
ویلا راج طاویر (علی آبادکتول)
ویلا راج طاویر (علی آبادکتول)
ویلا راج طاویر (علی آبادکتول)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا راج طاویر (علی آبادکتول)

گلستان , علی آباد کتول , طاویر

ویلا، جنگلی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا تکخواب جنگلی افراتخته (علی آباد کتول)
ویلا تکخواب جنگلی افراتخته (علی آباد کتول)
ویلا تکخواب جنگلی افراتخته (علی آباد کتول)
ویلا تکخواب جنگلی افراتخته (علی آباد کتول)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تکخواب جنگلی افراتخته (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول , افراتخته

ویلا، جنگلی

100 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای جنگلی کوهستانی خودمونی (علی آباد کتول)
ویلای جنگلی کوهستانی خودمونی (علی آباد کتول)
ویلای جنگلی کوهستانی خودمونی (علی آباد کتول)
ویلای جنگلی کوهستانی خودمونی (علی آباد کتول)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی کوهستانی خودمونی (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول , براستی بالاچلی

ویلا، جنگلی

120 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
خانه ویلایی تورنگ (گلستان، علی آباد)
خانه ویلایی تورنگ (گلستان، علی آباد)
خانه ویلایی تورنگ (گلستان، علی آباد)
خانه ویلایی تورنگ (گلستان، علی آباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی تورنگ (گلستان، علی آباد)

گلستان , علی آباد کتول , چینو

خانه، جنگلی، ارزان

45 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان