تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط جنگلی در فومن (28 مورد)

کلبه دربستی مهیار (فومن)
کلبه دربستی مهیار (فومن)
کلبه دربستی مهیار (فومن)
کلبه دربستی مهیار (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دربستی مهیار (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 285,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 390,000
نوروز: 440,000 تومان
ویلا جنگلی یک خوابه آسمان (فومن)
ویلا جنگلی یک خوابه آسمان (فومن)
ویلا جنگلی یک خوابه آسمان (فومن)
ویلا جنگلی یک خوابه آسمان (فومن)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی یک خوابه آسمان (فومن)

گیلان , فومن , گشت رودخان

ویلا، جنگلی، ارزان

75 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 940,000
نوروز: 1,760,000 تومان
ویلا آرمین آرمیا (فومن)
ویلا آرمین آرمیا (فومن)
ویلا آرمین آرمیا (فومن)
ویلا آرمین آرمیا (فومن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا آرمین آرمیا (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

110 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 5,720,000 تومان
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی، ارزان

75 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای جنگلی دوخوابه آسمان (فومن)
ویلای جنگلی دوخوابه آسمان (فومن)
ویلای جنگلی دوخوابه آسمان (فومن)
ویلای جنگلی دوخوابه آسمان (فومن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی دوخوابه آسمان (فومن)

گیلان , فومن , گشت رودخان

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 1,210,000
نوروز: 2,530,000 تومان
ویلا پارسا (فومن)
ویلا پارسا (فومن)
ویلا پارسا (فومن)
ویلا پارسا (فومن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا پارسا (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 760,000
آخر هفته: 760,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 622 (فومن)
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 622 (فومن)
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 622 (فومن)
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 622 (فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا هفت اقلیم، سوئیت 622 (فومن)

گیلان , فومن , روستای شیرذیل

ویلا، جنگلی، ارزان

65 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 2,530,000 تومان
خانه مسافر وطن خواه 2 (فومن)
خانه مسافر وطن خواه 2 (فومن)
خانه مسافر وطن خواه 2 (فومن)
خانه مسافر وطن خواه 2 (فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر وطن خواه 2 (فومن)

گیلان , فومن , جاده قلعه...

سوئیت، جنگلی، ارزان

45 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 460,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,650,000 تومان
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 626 (فومن)
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 626 (فومن)
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 626 (فومن)
ویلا هفت اقلیم، سوئیت 626 (فومن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا هفت اقلیم، سوئیت 626 (فومن)

گیلان , فومن , روستای شیرذیل

ویلا، جنگلی، ارزان

65 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 2,530,000 تومان
ویلا جنگلی صمیم (فومن)
ویلا جنگلی صمیم (فومن)
ویلا جنگلی صمیم (فومن)
ویلا جنگلی صمیم (فومن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی صمیم (فومن)

گیلان , فومن , گوشلوندان

ویلا، جنگلی، ارزان

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,540,000 تومان
ویلا دوخوابه، در مسیر قلعه رودخان (فومن)
ویلا دوخوابه، در مسیر قلعه رودخان (فومن)
ویلا دوخوابه، در مسیر قلعه رودخان (فومن)
ویلا دوخوابه، در مسیر قلعه رودخان (فومن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه، در مسیر قلعه رودخان (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,210,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 2,750,000 تومان
مسافر کاشانه حنا (فومن، قلعه رودخان)
مسافر کاشانه حنا (فومن، قلعه رودخان)
مسافر کاشانه حنا (فومن، قلعه رودخان)
مسافر کاشانه حنا (فومن، قلعه رودخان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

مسافر کاشانه حنا (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

156 متر، 3 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا جنگلی دو خواب سجاد (فومن)
ویلا جنگلی دو خواب سجاد (فومن)
ویلا جنگلی دو خواب سجاد (فومن)
ویلا جنگلی دو خواب سجاد (فومن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دو خواب سجاد (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

110 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای جنگلی فرهنگیان (فومن)
ویلای جنگلی فرهنگیان (فومن)
ویلای جنگلی فرهنگیان (فومن)
ویلای جنگلی فرهنگیان (فومن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی فرهنگیان (فومن)

گیلان , فومن , روستای شولم

ویلا، جنگلی

75 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,210,000
نوروز: 1,980,000 تومان
ویلا جنگلی جکوزی دار پدرام (فومن)
ویلا جنگلی جکوزی دار پدرام (فومن)
ویلا جنگلی جکوزی دار پدرام (فومن)
ویلا جنگلی جکوزی دار پدرام (فومن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی جکوزی دار پدرام (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

120 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا یک خوابه سامان 2 (فومن)
ویلا یک خوابه سامان 2 (فومن)
ویلا یک خوابه سامان 2 (فومن)
ویلا یک خوابه سامان 2 (فومن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خوابه سامان 2 (فومن)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

ویلا، جنگلی

70 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,275,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 2,090,000
نوروز: 3,850,000 تومان
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

ویلا، جنگلی

250 متر، 3 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا جنگلی چهارخوابه مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی چهارخوابه مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی چهارخوابه مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی چهارخوابه مهرسام (قلعه رودخان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی چهارخوابه مهرسام (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

120 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,867,000
آخر هفته: 1,882,000
تعطیلات: 3,630,000
نوروز: 3,630,000 تومان
ویلا دوخوابه سامان 1 (فومن)
ویلا دوخوابه سامان 1 (فومن)
ویلا دوخوابه سامان 1 (فومن)
ویلا دوخوابه سامان 1 (فومن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه سامان 1 (فومن)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,270,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 3,850,000 تومان
ویلا جنگلی علی (فومن)
ویلا جنگلی علی (فومن)
ویلا جنگلی علی (فومن)
ویلا جنگلی علی (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی علی (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

90 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای جنگلی اسماعیل (فومن)
ویلای جنگلی اسماعیل (فومن)
ویلای جنگلی اسماعیل (فومن)
ویلای جنگلی اسماعیل (فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی اسماعیل (فومن)

گیلان , فومن , روستای کاس...

ویلا، جنگلی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 1,100,000 تومان
مجتمع اقامتی بهاری (فومن)
مجتمع اقامتی بهاری (فومن)
مجتمع اقامتی بهاری (فومن)
مجتمع اقامتی بهاری (فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی بهاری (فومن)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی

50 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,930,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای جنگلی فوشه (فومن)
ویلای جنگلی فوشه (فومن)
ویلای جنگلی فوشه (فومن)
ویلای جنگلی فوشه (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی فوشه (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,870,000
نوروز: 1,710,000 تومان
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی، لوکس

300 متر، 6 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 11,000,000
نوروز: 12,100,000 تومان
ویلا دوخوابه شالیز (فومن)
ویلا دوخوابه شالیز (فومن)
ویلا دوخوابه شالیز (فومن)
ویلا دوخوابه شالیز (فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه شالیز (فومن)

گیلان , فومن , سنگ بیجار

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,660,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا، جنگلی

190 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,430,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلای جنگلی کوهستانی مکرمی (فومن)
ویلای جنگلی کوهستانی مکرمی (فومن)
ویلای جنگلی کوهستانی مکرمی (فومن)
ویلای جنگلی کوهستانی مکرمی (فومن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی کوهستانی مکرمی (فومن)

گیلان , فومن , گشت رودخان

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 780,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000 تومان
کلبه جنگلی رحیمی (فومن)
کلبه جنگلی رحیمی (فومن)
کلبه جنگلی رحیمی (فومن)
کلبه جنگلی رحیمی (فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی رحیمی (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

کلبه، جنگلی، ارزان

120 متر، 3 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 780,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,320,000 تومان