تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط جنگلی در تنکابن (15 مورد)

ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)

مازندران , تنکابن , نعمت آباد

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)

مازندران , تنکابن , عیسی آباد

کلبه، جنگلی، لوکس

100 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، جنگلی

150 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
سوئیت جنگلی، طبقه سوم، در جاده دوهزار (تنکابن)
سوئیت جنگلی، طبقه سوم، در جاده دوهزار (تنکابن)
سوئیت جنگلی، طبقه سوم، در جاده دوهزار (تنکابن)
سوئیت جنگلی، طبقه سوم، در جاده دوهزار (تنکابن)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت جنگلی، طبقه سوم، در جاده دوهزار (تنکابن)

مازندران , تنکابن , دوهزار

سوئیت، جنگلی

60 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)

مازندران , تنکابن , دوهزار

ویلا، جنگلی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)

مازندران , تنکابن , سلیم آباد

ویلا، جنگلی، لوکس

360 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,280,000
تومان
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)

مازندران , تنکابن , جاده دوهزار

ویلا، جنگلی، لوکس

200 متر، 3 خواب، تا 16 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,520,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)

مازندران , تنکابن , جنگل دوهزار

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,860,000
آخر هفته: 2,040,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
اقامتگاه یارا، کلبه شوکا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه شوکا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه شوکا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه شوکا (تنکابن، سه هزار)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه یارا، کلبه شوکا (تنکابن، سه هزار)

مازندران , تنکابن , جاده سه هزار

کلبه، جنگلی

25 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,520,000
تومان
اقامتگاه یارا، کلبه تیکا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه تیکا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه تیکا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه تیکا (تنکابن، سه هزار)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه یارا، کلبه تیکا (تنکابن، سه هزار)

مازندران , تنکابن , جاده سه هزار

کلبه، جنگلی، لوکس

25 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,640,000
آخر هفته: 3,740,000
تعطیلات: 3,740,000
تومان
ویلا استخردار پانی (تنکابن)
ویلا استخردار پانی (تنکابن)
ویلا استخردار پانی (تنکابن)
ویلا استخردار پانی (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار پانی (تنکابن)

مازندران , تنکابن , شیرود

ویلا، جنگلی، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
اقامتگاه یارا، کلبه صنوبر (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه صنوبر (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه صنوبر (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه صنوبر (تنکابن، سه هزار)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه یارا، کلبه صنوبر (تنکابن، سه هزار)

مازندران , تنکابن , جاده سه هزار

کلبه، جنگلی، لوکس

35 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,030,000
آخر هفته: 4,130,000
تعطیلات: 4,130,000
تومان
اقامتگاه یارا، کلبه ماهتیسا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه ماهتیسا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه ماهتیسا (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه ماهتیسا (تنکابن، سه هزار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه یارا، کلبه ماهتیسا (تنکابن، سه هزار)

مازندران , تنکابن , جاده سه هزار

کلبه، جنگلی، لوکس

40 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلای جنگلی من (تنکابن)
ویلای جنگلی من (تنکابن)
ویلای جنگلی من (تنکابن)
ویلای جنگلی من (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی من (تنکابن)

مازندران , تنکابن , شیرود

خانه، جنگلی، لوکس

200 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 9,900,000
تومان
اقامتگاه یارا، کلبه بلوط (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه بلوط (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه بلوط (تنکابن، سه هزار)
اقامتگاه یارا، کلبه بلوط (تنکابن، سه هزار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه یارا، کلبه بلوط (تنکابن، سه هزار)

مازندران , تنکابن , جاده سه هزار

کلبه، جنگلی، لوکس

50 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,860,000
آخر هفته: 5,060,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان