تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس نوع اقامتگاه

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط شهری در استان خراسان رضوی (43 مورد)

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , کوهسنگی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

میهمان پذیر

امتیاز (3 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

سوئیت، شهری، ارزان

700 متر، 20 خواب، تا 100 مهمان

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 140,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 220,000
نوروز: 280,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , هفده...

هتل، شهری، ارزان

12 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 830,000
نوروز: 1,320,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر مقبول (مشهد)
مهمانپذیر مقبول (مشهد)
مهمانپذیر مقبول (مشهد)
مهمانپذیر مقبول (مشهد)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر مقبول (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , آیت...

هتل، شهری، ارزان

80 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 75,000
نوروز: 880,000
تومان
جزئیات
مهمانسرای مهدی، سوییت های دونفره (مشهد)
مهمانسرای مهدی، سوییت های دونفره (مشهد)
مهمانسرای مهدی، سوییت های دونفره (مشهد)
مهمانسرای مهدی، سوییت های دونفره (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانسرای مهدی، سوییت های دونفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

18 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 770,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان گل نرگس، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان گل نرگس، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان گل نرگس، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان گل نرگس، اتاق های سه تخته (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان گل نرگس، اتاق های سه تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل، شهری، ارزان

20 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
بومگردی شمیم رضوان، سوییت های 5 نفره (مشهد)
بومگردی شمیم رضوان، سوییت های 5 نفره (مشهد)
بومگردی شمیم رضوان، سوییت های 5 نفره (مشهد)
بومگردی شمیم رضوان، سوییت های 5 نفره (مشهد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی شمیم رضوان، سوییت های 5 نفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بلوار...

اقامتگاه بوم گردی، شهری، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 860,000
نوروز: 1,588,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی دودخوابه مهرالرضا (مشهد)
خانه ویلایی دودخوابه مهرالرضا (مشهد)
خانه ویلایی دودخوابه مهرالرضا (مشهد)
خانه ویلایی دودخوابه مهرالرضا (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی دودخوابه مهرالرضا (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

خانه، شهری، ارزان

125 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
ویلا سه خوابه آرامش (مشهد)
ویلا سه خوابه آرامش (مشهد)
ویلا سه خوابه آرامش (مشهد)
ویلا سه خوابه آرامش (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه آرامش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد ,

ویلا، شهری، لوکس

180 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,210,000
نوروز: 2,200,000
تومان
جزئیات
سوییت دوخوابه یاسمین (مشهد)
سوییت دوخوابه یاسمین (مشهد)
سوییت دوخوابه یاسمین (مشهد)
سوییت دوخوابه یاسمین (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت دوخوابه یاسمین (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

سوئیت، شهری، ارزان

85 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 770,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

65 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 30,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 500,000
نوروز: 990,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , هاشمیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

110 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,980,000
تومان
جزئیات
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه یکخوابه فرشته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , پایین...

خانه، شهری، ارزان

100 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 990,000
تومان
جزئیات
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , نوغان

سوئیت، شهری، ارزان

90 متر، 1 خواب، تا 9 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
هتل فراز، اتاق های دونفره (مشهد)
هتل فراز، اتاق های دونفره (مشهد)
هتل فراز، اتاق های دونفره (مشهد)
هتل فراز، اتاق های دونفره (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل فراز، اتاق های دونفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

1400 متر، 30 خواب، تا 120 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 220,000
نوروز: 280,000
تومان
جزئیات
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , ملک...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,420,000
تومان
جزئیات
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

خانه، شهری، ارزان

100 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 1,320,000
تومان
جزئیات
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

هتل، شهری، ارزان

15 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 255,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 530,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دوخوابه آرامش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بلوار...

خانه، شهری، ارزان

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000
تومان
جزئیات
سویت آپارتمان رستگار مقدم، سوییت های سه نفره (مشهد)
سویت آپارتمان رستگار مقدم، سوییت های سه نفره (مشهد)
سویت آپارتمان رستگار مقدم، سوییت های سه نفره (مشهد)
سویت آپارتمان رستگار مقدم، سوییت های سه نفره (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت آپارتمان رستگار مقدم، سوییت های سه نفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 390,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات
سوییت دربست سیامک (شاندیز)
سوییت دربست سیامک (شاندیز)
سوییت دربست سیامک (شاندیز)
سوییت دربست سیامک (شاندیز)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت دربست سیامک (شاندیز)

خراسان رضوی , شاندیز ,...

سوئیت، شهری، ارزان

45 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 330,000
نوروز: 550,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هاستل، شهری، ارزان

40 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

سوئیت، شهری، ارزان

40 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 880,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل، شهری، ارزان

45 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,980,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 690,000
تعطیلات: 830,000
نوروز: 1,430,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 830,000
نوروز: 1,050,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان عمارت نوین، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان عمارت نوین، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان عمارت نوین، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان عمارت نوین، اتاق های سه تخته (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان عمارت نوین، اتاق های سه تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

560 متر، 7 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 390,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 940,000
نوروز: 1,050,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل، شهری، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 990,000
تومان
جزئیات
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , خواف , شهر...

اقامتگاه بوم گردی، شهری، ارزان

12 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 220,000
نوروز: 220,000
تومان
جزئیات
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)

خراسان رضوی , نیشابور ,...

اقامتگاه بوم گردی، شهری، ارزان

120 متر، 6 خواب، تا 40 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 120,000
نوروز: 120,000
تومان
جزئیات
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , بیدخت , میدان...

اقامتگاه بوم گردی، شهری، ارزان

570 متر، 7 خواب، تا 53 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 120,000
نوروز: 120,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل، شهری

40 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

85 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شاهنامه

ویلا، شهری، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل، شهری

55 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 830,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بلوار...

ویلا، شهری، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل، شهری

60 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
نوروز: 1,320,000
تومان
جزئیات
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

هتل، شهری، ارزان

400 متر، 9 خواب، تا 38 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 610,000
نوروز: 610,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

140 متر، 12 خواب، تا 54 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 200,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 390,000
نوروز: 390,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان پریناز، اقامت فول برد (مشهد)
هتل آپارتمان پریناز، اقامت فول برد (مشهد)
هتل آپارتمان پریناز، اقامت فول برد (مشهد)
هتل آپارتمان پریناز، اقامت فول برد (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان پریناز، اقامت فول برد (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل، شهری، ارزان

300 متر، 30 خواب، تا 110 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
بوم گردی خورشید پردیسان (درگز، خراسان رضوی)
بوم گردی خورشید پردیسان (درگز، خراسان رضوی)
بوم گردی خورشید پردیسان (درگز، خراسان رضوی)
بوم گردی خورشید پردیسان (درگز، خراسان رضوی)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خورشید پردیسان (درگز، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , درگز , نوخندان

اقامتگاه بوم گردی، شهری، ارزان

230 متر، 6 خواب، تا 30 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
نوروز: 170,000
تومان
جزئیات