تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط شهری در چهارباغ (13 مورد)

آگهی ویژه
ویلا باغ استخردار سپیدار، نزدیک تهران (کردان سهیلیه)
ویلا باغ استخردار سپیدار، نزدیک تهران (کردان سهیلیه)
ویلا باغ استخردار سپیدار، نزدیک تهران (کردان سهیلیه)
ویلا باغ استخردار سپیدار، نزدیک تهران (کردان سهیلیه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار سپیدار، نزدیک تهران (کردان سهیلیه)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(14 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,080,000
تومان
آگهی ویژه
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , اول چهار...

ویلا، شهری

140 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
آگهی ویژه
باغ ویلا گل نرگس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)
باغ ویلا گل نرگس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)
باغ ویلا گل نرگس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)
باغ ویلا گل نرگس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا گل نرگس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
آگهی ویژه
ویلای استخردار شقایق (کردان)
ویلای استخردار شقایق (کردان)
ویلای استخردار شقایق (کردان)
ویلای استخردار شقایق (کردان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار شقایق (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان،...

ویلا، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
باغ ویلا دربست، با استخر آبگرم خسروی (چهارباغ کرج)
باغ ویلا دربست، با استخر آبگرم خسروی (چهارباغ کرج)
باغ ویلا دربست، با استخر آبگرم خسروی (چهارباغ کرج)
باغ ویلا دربست، با استخر آبگرم خسروی (چهارباغ کرج)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا دربست، با استخر آبگرم خسروی (چهارباغ کرج)

البرز , چهارباغ , عرب آباد

ویلا، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 3,960,000
تعطیلات: 3,960,000
تومان
باغ ویلا استخردار بنیتا (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار بنیتا (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار بنیتا (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار بنیتا (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار بنیتا (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , بوستان

ویلا، شهری

270 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,090,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهری

33 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
ویلا استخردار عمارت بیست (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت بیست (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت بیست (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت بیست (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار عمارت بیست (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، شهری، لوکس

550 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,290,000
آخر هفته: 9,240,000
تعطیلات: 9,240,000
تومان
خونه باغ استخردار مریم (کردان)
خونه باغ استخردار مریم (کردان)
خونه باغ استخردار مریم (کردان)
خونه باغ استخردار مریم (کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

خونه باغ استخردار مریم (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان،...

ویلا، شهری

150 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا بهشت 1 ، استخر سرپوشیده (کردان)
ویلا بهشت 1 ، استخر سرپوشیده (کردان)
ویلا بهشت 1 ، استخر سرپوشیده (کردان)
ویلا بهشت 1 ، استخر سرپوشیده (کردان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا بهشت 1 ، استخر سرپوشیده (کردان)

البرز , چهارباغ , جاده...

ویلا، شهری

110 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا استخردار کاج طلایی (چهارباغ)
ویلا استخردار کاج طلایی (چهارباغ)
ویلا استخردار کاج طلایی (چهارباغ)
ویلا استخردار کاج طلایی (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار کاج طلایی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، شهری، لوکس

550 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
باغ ويلا مدرن آسایش (چهارباغ)
باغ ويلا مدرن آسایش (چهارباغ)
باغ ويلا مدرن آسایش (چهارباغ)
باغ ويلا مدرن آسایش (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ويلا مدرن آسایش (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , چهارباغ

ویلا، شهری، لوکس

115 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,630,000
تومان
باغ ویلا استخردار پرنیان (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار پرنیان (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار پرنیان (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار پرنیان (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار پرنیان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , چهارباغ

ویلا، شهری

80 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان