تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا استخردار هچیرود (7 مورد)

ویلای استخردار هخامنش (نمک آبرود)
ویلای استخردار هخامنش (نمک آبرود)
ویلای استخردار هخامنش (نمک آبرود)
ویلای استخردار هخامنش (نمک آبرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار هخامنش (نمک آبرود)

مازندران , هچیرود , نمک...

ویلا، جنگلی، لوکس

190 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 8,260,000
تومان
ویلا دوبلکس استخردار امین (چالوس، هچیرود)
ویلا دوبلکس استخردار امین (چالوس، هچیرود)
ویلا دوبلکس استخردار امین (چالوس، هچیرود)
ویلا دوبلکس استخردار امین (چالوس، هچیرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس استخردار امین (چالوس، هچیرود)

مازندران , هچیرود , نمک...

ویلا، شهری، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلا استخردار سیاه و سفید (هچیرود)
ویلا استخردار سیاه و سفید (هچیرود)
ویلا استخردار سیاه و سفید (هچیرود)
ویلا استخردار سیاه و سفید (هچیرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سیاه و سفید (هچیرود)

مازندران , هچیرود , کشفی

خانه، جنگلی، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلای استخردار دربستی آریامهر، دوخوابه (چالوس، هچیرود)
ویلای استخردار دربستی آریامهر، دوخوابه (چالوس، هچیرود)
ویلای استخردار دربستی آریامهر، دوخوابه (چالوس، هچیرود)
ویلای استخردار دربستی آریامهر، دوخوابه (چالوس، هچیرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار دربستی آریامهر، دوخوابه (چالوس، هچیرود)

مازندران , هچیرود ,...

ویلا، جنگلی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 4,180,000
تومان
ویلا استخردار مدرن (هچیرود، نمک آبرود)
ویلا استخردار مدرن (هچیرود، نمک آبرود)
ویلا استخردار مدرن (هچیرود، نمک آبرود)
ویلا استخردار مدرن (هچیرود، نمک آبرود)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار مدرن (هچیرود، نمک آبرود)

مازندران , هچیرود , نمک...

ویلا، جنگلی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلای دلفان (هچیرود)
ویلای دلفان (هچیرود)
ویلای دلفان (هچیرود)
ویلای دلفان (هچیرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دلفان (هچیرود)

مازندران , هچیرود , امام رود

ویلا، جنگلی، لوکس

500 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 16,500,000
آخر هفته: 22,000,000
تعطیلات: 22,000,000
تومان
ویلای استخردار شمسی (مازندران، هچیرود)
ویلای استخردار شمسی (مازندران، هچیرود)
ویلای استخردار شمسی (مازندران، هچیرود)
ویلای استخردار شمسی (مازندران، هچیرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار شمسی (مازندران، هچیرود)

مازندران , هچیرود , نمک...

ویلا، ساحلی، لوکس

400 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان