تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا استخردار سرخرود (35 مورد)

ionicons-v5-m رزرو آنی
آگهی ویژه
ویلای تریپلکس استخردار عزیزی (سرخرود)
ویلای تریپلکس استخردار عزیزی (سرخرود)
ویلای تریپلکس استخردار عزیزی (سرخرود)
ویلای تریپلکس استخردار عزیزی (سرخرود)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تریپلکس استخردار عزیزی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , زنگی کلا

ویلا، روستایی، لوکس

180 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,070,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا استخردار یاشار (سرخرود)
ویلا استخردار یاشار (سرخرود)
ویلا استخردار یاشار (سرخرود)
ویلا استخردار یاشار (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار یاشار (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درویش...

ویلا، ساحلی، لوکس

260 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا ساحلی استخردار آرتین 2 (سرخرود)
ویلا ساحلی استخردار آرتین 2 (سرخرود)
ویلا ساحلی استخردار آرتین 2 (سرخرود)
ویلا ساحلی استخردار آرتین 2 (سرخرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی استخردار آرتین 2 (سرخرود)

مازندران , سرخرود , گلشهر

ویلا، ساحلی

250 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ويلاى استخردار ساحلى قرمز (سرخرود)
ويلاى استخردار ساحلى قرمز (سرخرود)
ويلاى استخردار ساحلى قرمز (سرخرود)
ويلاى استخردار ساحلى قرمز (سرخرود)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلاى استخردار ساحلى قرمز (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درياشهر

ویلا، ساحلی

400 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا ساحلی استخردار آرتین 1 (سرخرود)
ویلا ساحلی استخردار آرتین 1 (سرخرود)
ویلا ساحلی استخردار آرتین 1 (سرخرود)
ویلا ساحلی استخردار آرتین 1 (سرخرود)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی استخردار آرتین 1 (سرخرود)

مازندران , سرخرود , گلشهر

ویلا، ساحلی

250 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,080,000
تومان
ویلای استخردار درنا (سرخرود)
ویلای استخردار درنا (سرخرود)
ویلای استخردار درنا (سرخرود)
ویلای استخردار درنا (سرخرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار درنا (سرخرود)

مازندران , سرخرود , شیرا

ویلا، روستایی، لوکس

180 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 2,860,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا استخردار روباز مزرعه (سرخرود)
ویلا استخردار روباز مزرعه (سرخرود)
ویلا استخردار روباز مزرعه (سرخرود)
ویلا استخردار روباز مزرعه (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار روباز مزرعه (سرخرود)

مازندران , سرخرود , حاجی کلا

ویلا، روستایی، لوکس

170 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ويلا استخر روباز گل یخ (سرخرود)
ويلا استخر روباز گل یخ (سرخرود)
ويلا استخر روباز گل یخ (سرخرود)
ويلا استخر روباز گل یخ (سرخرود)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخر روباز گل یخ (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درياشهر

ویلا، ساحلی، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,620,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا استخردار بهار 11 (سرخرود)
ویلا استخردار بهار 11 (سرخرود)
ویلا استخردار بهار 11 (سرخرود)
ویلا استخردار بهار 11 (سرخرود)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بهار 11 (سرخرود)

مازندران , سرخرود , خیابان...

ویلا، ساحلی، لوکس

165 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 4,290,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا باغ استخردار صادقی (سرخرود)
ویلا باغ استخردار صادقی (سرخرود)
ویلا باغ استخردار صادقی (سرخرود)
ویلا باغ استخردار صادقی (سرخرود)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار صادقی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , خیابان...

ویلا، ساحلی

130 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,910,000
تومان
ویلا استخردار ساحلی چوبی (سرخرود)
ویلا استخردار ساحلی چوبی (سرخرود)
ویلا استخردار ساحلی چوبی (سرخرود)
ویلا استخردار ساحلی چوبی (سرخرود)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ساحلی چوبی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , چاکسر

ویلا، ساحلی، لوکس

350 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلای استخردار محمدی (سرخرود)
ویلای استخردار محمدی (سرخرود)
ویلای استخردار محمدی (سرخرود)
ویلای استخردار محمدی (سرخرود)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار محمدی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , حاجی کلا

ویلا، شهرکی، لوکس

370 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا استخردار سپیدار 19 (سرخرود)
ویلا استخردار سپیدار 19 (سرخرود)
ویلا استخردار سپیدار 19 (سرخرود)
ویلا استخردار سپیدار 19 (سرخرود)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سپیدار 19 (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درویش...

ویلا، ساحلی، لوکس

190 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ويلاى دنج استخردار کوی رحمانی (سرخرود)
ويلاى دنج استخردار کوی رحمانی (سرخرود)
ويلاى دنج استخردار کوی رحمانی (سرخرود)
ويلاى دنج استخردار کوی رحمانی (سرخرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلاى دنج استخردار کوی رحمانی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , چمران

ویلا، ساحلی، لوکس

700 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 9,900,000
تومان
ويلاى لوكس استخردار فایو استار (سرخرود)
ويلاى لوكس استخردار فایو استار (سرخرود)
ويلاى لوكس استخردار فایو استار (سرخرود)
ويلاى لوكس استخردار فایو استار (سرخرود)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلاى لوكس استخردار فایو استار (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درياشهر

ویلا، ساحلی، لوکس

700 متر، 4 خواب، تا 17 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,620,000
آخر هفته: 7,260,000
تعطیلات: 12,980,000
تومان
ویلا استخردار شقایق (سرخرود)
ویلا استخردار شقایق (سرخرود)
ویلا استخردار شقایق (سرخرود)
ویلا استخردار شقایق (سرخرود)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار شقایق (سرخرود)

مازندران , سرخرود , ملاکلا

ویلا، جنگلی

150 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,240,000
تومان
ویلای استخردار مدرن الهیه (سرخرود)
ویلای استخردار مدرن الهیه (سرخرود)
ویلای استخردار مدرن الهیه (سرخرود)
ویلای استخردار مدرن الهیه (سرخرود)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار مدرن الهیه (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درویش...

ویلا، ساحلی، لوکس

360 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,170,000
آخر هفته: 6,270,000
تعطیلات: 10,450,000
تومان
ویلای استخردار اکبری (محمودآباد)
ویلای استخردار اکبری (محمودآباد)
ویلای استخردار اکبری (محمودآباد)
ویلای استخردار اکبری (محمودآباد)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار اکبری (محمودآباد)

مازندران , سرخرود , حاجی کلا

ویلا، روستایی، لوکس

350 متر، 4 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا تریبلکس استخردار نیایش (سرخرود)
ویلا تریبلکس استخردار نیایش (سرخرود)
ویلا تریبلکس استخردار نیایش (سرخرود)
ویلا تریبلکس استخردار نیایش (سرخرود)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تریبلکس استخردار نیایش (سرخرود)

مازندران , سرخرود , ساحلی...

ویلا، ساحلی، لوکس

380 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلا استخردار دنج (سرخرود)
ویلا استخردار دنج (سرخرود)
ویلا استخردار دنج (سرخرود)
ویلا استخردار دنج (سرخرود)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار دنج (سرخرود)

مازندران , سرخرود , دهکده...

ویلا، ساحلی

160 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,390,000
تومان
ویلا استخردار زمانی (سرخرود)
ویلا استخردار زمانی (سرخرود)
ویلا استخردار زمانی (سرخرود)
ویلا استخردار زمانی (سرخرود)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار زمانی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , شهدا

ویلا، شهری، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا استخردار حسن زاده (سرخرود)
ویلا استخردار حسن زاده (سرخرود)
ویلا استخردار حسن زاده (سرخرود)
ویلا استخردار حسن زاده (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حسن زاده (سرخرود)

مازندران , سرخرود , بلوار...

ویلا، ساحلی، لوکس

220 متر، 3 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلای 4 خوابه، استخردار سلطان (سرخرود، درویش آباد)
ویلای 4 خوابه، استخردار سلطان (سرخرود، درویش آباد)
ویلای 4 خوابه، استخردار سلطان (سرخرود، درویش آباد)
ویلای 4 خوابه، استخردار سلطان (سرخرود، درویش آباد)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 4 خوابه، استخردار سلطان (سرخرود، درویش آباد)

مازندران , سرخرود , درویش...

ویلا، ساحلی، لوکس

400 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا استخردار حسینی (سرخرود)
ویلا استخردار حسینی (سرخرود)
ویلا استخردار حسینی (سرخرود)
ویلا استخردار حسینی (سرخرود)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حسینی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , خیابان...

ویلا، ساحلی

200 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,190,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 4,390,000
تومان
ویلا سه خوابه استخردار امیر سالار (سرخرود)
ویلا سه خوابه استخردار امیر سالار (سرخرود)
ویلا سه خوابه استخردار امیر سالار (سرخرود)
ویلا سه خوابه استخردار امیر سالار (سرخرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار امیر سالار (سرخرود)

مازندران , سرخرود , شهرک...

ویلا، شهرکی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 11 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 4,840,000
تعطیلات: 7,270,000
تومان
ویلا باغ استخردار ستاره سهیل (سرخرود)
ویلا باغ استخردار ستاره سهیل (سرخرود)
ویلا باغ استخردار ستاره سهیل (سرخرود)
ویلا باغ استخردار ستاره سهیل (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار ستاره سهیل (سرخرود)

مازندران , سرخرود , حاجی کلا

ویلا، ساحلی، لوکس

360 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 6,600,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلا استخردار نجفی (سرخرود، شهرک یاس)
ویلا استخردار نجفی (سرخرود، شهرک یاس)
ویلا استخردار نجفی (سرخرود، شهرک یاس)
ویلا استخردار نجفی (سرخرود، شهرک یاس)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار نجفی (سرخرود، شهرک یاس)

مازندران , سرخرود , شهرک یاس

ویلا، ساحلی، لوکس

280 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,090,000
آخر هفته: 4,290,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا استخردار سه خواب ستایش (سرخرود)
ویلا استخردار سه خواب ستایش (سرخرود)
ویلا استخردار سه خواب ستایش (سرخرود)
ویلا استخردار سه خواب ستایش (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سه خواب ستایش (سرخرود)

مازندران , سرخرود , خیابان...

ویلا، ساحلی، لوکس

520 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,070,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا استخردار آرتسین (سرخرود)
ویلا استخردار آرتسین (سرخرود)
ویلا استخردار آرتسین (سرخرود)
ویلا استخردار آرتسین (سرخرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آرتسین (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درویش...

ویلا، شهرکی، لوکس

160 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلای غلامی، با استخر و جکوزی (سرخرود)
ویلای غلامی، با استخر و جکوزی (سرخرود)
ویلای غلامی، با استخر و جکوزی (سرخرود)
ویلای غلامی، با استخر و جکوزی (سرخرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای غلامی، با استخر و جکوزی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , میدان...

ویلا، شهرکی، لوکس

330 متر، 4 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلای تریبلکس استخردار محمدی (سرخرود)
ویلای تریبلکس استخردار محمدی (سرخرود)
ویلای تریبلکس استخردار محمدی (سرخرود)
ویلای تریبلکس استخردار محمدی (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تریبلکس استخردار محمدی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , عزت آباد

ویلا، جنگلی، لوکس

270 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,640,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 9,680,000
تومان
ویلای استخردار هتل باران (سرخرود)
ویلای استخردار هتل باران (سرخرود)
ویلای استخردار هتل باران (سرخرود)
ویلای استخردار هتل باران (سرخرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار هتل باران (سرخرود)

مازندران , سرخرود , درویش...

ویلا، ساحلی، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 4,840,000
تومان
ویلا استخردار سه خواب (شمال ایران، سرخرود)
ویلا استخردار سه خواب (شمال ایران، سرخرود)
ویلا استخردار سه خواب (شمال ایران، سرخرود)
ویلا استخردار سه خواب (شمال ایران، سرخرود)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سه خواب (شمال ایران، سرخرود)

مازندران , سرخرود , خیابان...

ویلا، ساحلی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا استخردار مهتاب (سرخرود)
ویلا استخردار مهتاب (سرخرود)
ویلا استخردار مهتاب (سرخرود)
ویلا استخردار مهتاب (سرخرود)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار مهتاب (سرخرود)

مازندران , سرخرود , کوچه...

ویلا، ساحلی

220 متر، 3 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 5,490,000
تومان
ویلا استخردار دو خواب (شمال ایران، سرخرود)
ویلا استخردار دو خواب (شمال ایران، سرخرود)
ویلا استخردار دو خواب (شمال ایران، سرخرود)
ویلا استخردار دو خواب (شمال ایران، سرخرود)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار دو خواب (شمال ایران، سرخرود)

مازندران , سرخرود , بیشه کلا

ویلا، ساحلی

130 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(2 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 4,390,000
تومان