تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در ایزدخواست (2 مورد)

کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)

فارس , ایزدخواست , دره...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

2000 متر، 20 خواب، تا 120 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 405,000
تومان
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)

فارس , ایزدخواست , دره...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

15 متر، 8 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 740,000
تعطیلات: 780,000
تومان