تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره خانه در چالوس (5 مورد)

منزل یکخوابه ساحلی قاسم پور (چالوس)
منزل یکخوابه ساحلی قاسم پور (چالوس)
منزل یکخوابه ساحلی قاسم پور (چالوس)
منزل یکخوابه ساحلی قاسم پور (چالوس)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه ساحلی قاسم پور (چالوس)

مازندران , چالوس , رادیو...

خانه، ساحلی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 650,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 940,000
تومان
ویلا یک خواب آرام (چالوس)
ویلا یک خواب آرام (چالوس)
ویلا یک خواب آرام (چالوس)
ویلا یک خواب آرام (چالوس)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خواب آرام (چالوس)

مازندران , چالوس , سردآبرود

خانه، جنگلی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,330,000
تومان
ویلا دو خواب یزدان مهر (چالوس)
ویلا دو خواب یزدان مهر (چالوس)
ویلا دو خواب یزدان مهر (چالوس)
ویلا دو خواب یزدان مهر (چالوس)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خواب یزدان مهر (چالوس)

مازندران , چالوس , اقبال...

خانه، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
ویلا یکخوابه گلستان (چالوس)
ویلا یکخوابه گلستان (چالوس)
ویلا یکخوابه گلستان (چالوس)
ویلا یکخوابه گلستان (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه گلستان (چالوس)

مازندران , چالوس , سردآبرود

خانه، روستایی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 690,000
آخر هفته: 910,000
تعطیلات: 980,000
تومان
ویلا یکخوابه اسکان لند (چالوس)
ویلا یکخوابه اسکان لند (چالوس)
ویلا یکخوابه اسکان لند (چالوس)
ویلا یکخوابه اسکان لند (چالوس)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه اسکان لند (چالوس)

مازندران , چالوس , زوات

خانه، جنگلی

50 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان