تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در کوهسار (45 مورد)

ویلای استخردار مهرزاده (کردان اصلی، تکیه)
ویلای استخردار مهرزاده (کردان اصلی، تکیه)
ویلای استخردار مهرزاده (کردان اصلی، تکیه)
ویلای استخردار مهرزاده (کردان اصلی، تکیه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار مهرزاده (کردان اصلی، تکیه)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی

150 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
اقامتگاه روستایی سرهه (برغان، سرهه)
اقامتگاه روستایی سرهه (برغان، سرهه)
اقامتگاه روستایی سرهه (برغان، سرهه)
اقامتگاه روستایی سرهه (برغان، سرهه)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه روستایی سرهه (برغان، سرهه)

البرز , کوهسار , برغان

ویلا، روستایی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 720,000
تومان
ویلای ییلاقی استخردار محمد (کردان)
ویلای ییلاقی استخردار محمد (کردان)
ویلای ییلاقی استخردار محمد (کردان)
ویلای ییلاقی استخردار محمد (کردان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ییلاقی استخردار محمد (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلای سه خواب استخردار رادین (کردان)
ویلای سه خواب استخردار رادین (کردان)
ویلای سه خواب استخردار رادین (کردان)
ویلای سه خواب استخردار رادین (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب استخردار رادین (کردان)

البرز , کوهسار , کردان...

ویلا، شهرکی، لوکس

270 متر، 3 خواب، تا 30 مهمان

(6 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 8,360,000
تومان
ویلا استخردار لنا (کوهسار)
ویلا استخردار لنا (کوهسار)
ویلا استخردار لنا (کوهسار)
ویلا استخردار لنا (کوهسار)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار لنا (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان...

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای استخردار بوستان 1 ، مناسب دورهمی و مهمانی و مراسم (کردان، سهیله)
ویلای استخردار بوستان 1 ، مناسب دورهمی و مهمانی و مراسم (کردان، سهیله)
ویلای استخردار بوستان 1 ، مناسب دورهمی و مهمانی و مراسم (کردان، سهیله)
ویلای استخردار بوستان 1 ، مناسب دورهمی و مهمانی و مراسم (کردان، سهیله)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار بوستان 1 ، مناسب دورهمی و مهمانی و مراسم (کردان، سهیله)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی، لوکس

240 متر، 3 خواب، تا 100 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 7,150,000
تومان
ویلای دوبلکس استخردار علیرضا (کردان)
ویلای دوبلکس استخردار علیرضا (کردان)
ویلای دوبلکس استخردار علیرضا (کردان)
ویلای دوبلکس استخردار علیرضا (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس استخردار علیرضا (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهری، لوکس

180 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,640,000
آخر هفته: 4,350,000
تعطیلات: 5,120,000
تومان
ویلا تریبلکس استخر و جکوزی دار زنبق (کردان شمالی)
ویلا تریبلکس استخر و جکوزی دار زنبق (کردان شمالی)
ویلا تریبلکس استخر و جکوزی دار زنبق (کردان شمالی)
ویلا تریبلکس استخر و جکوزی دار زنبق (کردان شمالی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تریبلکس استخر و جکوزی دار زنبق (کردان شمالی)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی، لوکس

260 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,920,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا دربستی شاهین (کردان، برغان)
ویلا دربستی شاهین (کردان، برغان)
ویلا دربستی شاهین (کردان، برغان)
ویلا دربستی شاهین (کردان، برغان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی شاهین (کردان، برغان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 2 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلا سرهه برغان (کوهسار)
ویلا سرهه برغان (کوهسار)
ویلا سرهه برغان (کوهسار)
ویلا سرهه برغان (کوهسار)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سرهه برغان (کوهسار)

البرز , کوهسار , روستای سرهه

ویلا، روستایی، ارزان

100 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)

البرز , کوهسار , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
باغ ویلا استخردار باقرپور (تهراندشت، کردان جنوبی)
باغ ویلا استخردار باقرپور (تهراندشت، کردان جنوبی)
باغ ویلا استخردار باقرپور (تهراندشت، کردان جنوبی)
باغ ویلا استخردار باقرپور (تهراندشت، کردان جنوبی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار باقرپور (تهراندشت، کردان جنوبی)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی

100 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
خانه باغ جنگلی استخردار خاطره (کردان)
خانه باغ جنگلی استخردار خاطره (کردان)
خانه باغ جنگلی استخردار خاطره (کردان)
خانه باغ جنگلی استخردار خاطره (کردان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه باغ جنگلی استخردار خاطره (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی

90 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 3,630,000
تومان
ویلا استخردار رامش (کوهسار)
ویلا استخردار رامش (کوهسار)
ویلا استخردار رامش (کوهسار)
ویلا استخردار رامش (کوهسار)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار رامش (کوهسار)

البرز , کوهسار , تهراندشت...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا استخردار سلیمی (کوهسار)
ویلا استخردار سلیمی (کوهسار)
ویلا استخردار سلیمی (کوهسار)
ویلا استخردار سلیمی (کوهسار)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سلیمی (کوهسار)

البرز , کوهسار , کوهسار

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,090,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)

البرز , کوهسار , سهیلیه

ویلا، شهرکی، لوکس

230 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 6,050,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا استخردار بنفشه (کردان شمالی)
ویلا استخردار بنفشه (کردان شمالی)
ویلا استخردار بنفشه (کردان شمالی)
ویلا استخردار بنفشه (کردان شمالی)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بنفشه (کردان شمالی)

البرز , کوهسار , چندار

ویلا، شهری، لوکس

165 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا استخردار آنیتا (کوهسار)
ویلا استخردار آنیتا (کوهسار)
ویلا استخردار آنیتا (کوهسار)
ویلا استخردار آنیتا (کوهسار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آنیتا (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان...

ویلا، شهرکی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 5,280,000
تومان
ویلا دوبلکس استخردار ایران (سهیلیه)
ویلا دوبلکس استخردار ایران (سهیلیه)
ویلا دوبلکس استخردار ایران (سهیلیه)
ویلا دوبلکس استخردار ایران (سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس استخردار ایران (سهیلیه)

البرز , کوهسار , جاده سهیلیه

ویلا، شهری

180 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 6,440,000
تومان
ویلا استخردار حسینی (کوهسار)
ویلا استخردار حسینی (کوهسار)
ویلا استخردار حسینی (کوهسار)
ویلا استخردار حسینی (کوهسار)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حسینی (کوهسار)

البرز , کوهسار , سِون

ویلا، شهرکی

110 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,190,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
عمارت طاووس، با 2 استخر روباز و سرپوشیده (کردان)
عمارت طاووس، با 2 استخر روباز و سرپوشیده (کردان)
عمارت طاووس، با 2 استخر روباز و سرپوشیده (کردان)
عمارت طاووس، با 2 استخر روباز و سرپوشیده (کردان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت طاووس، با 2 استخر روباز و سرپوشیده (کردان)

البرز , کوهسار , روستای کوشک...

ویلا، روستایی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,140,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا استخردار سیروان (کوهسار)
ویلا استخردار سیروان (کوهسار)
ویلا استخردار سیروان (کوهسار)
ویلا استخردار سیروان (کوهسار)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سیروان (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، کوهستانی

150 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای استخردار نگین (کوهسار)
ویلای استخردار نگین (کوهسار)
ویلای استخردار نگین (کوهسار)
ویلای استخردار نگین (کوهسار)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار نگین (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا استخردار فتاحی (کوهسار)
ویلا استخردار فتاحی (کوهسار)
ویلا استخردار فتاحی (کوهسار)
ویلا استخردار فتاحی (کوهسار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار فتاحی (کوهسار)

البرز , کوهسار , ویلاه اجاره...

ویلا، روستایی، لوکس

220 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا استخردار بیدمجنون (کوهسار)
ویلا استخردار بیدمجنون (کوهسار)
ویلا استخردار بیدمجنون (کوهسار)
ویلا استخردار بیدمجنون (کوهسار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بیدمجنون (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان...

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ويلا دوخوابه استخردار آرامش (كوهسار)
ويلا دوخوابه استخردار آرامش (كوهسار)
ويلا دوخوابه استخردار آرامش (كوهسار)
ويلا دوخوابه استخردار آرامش (كوهسار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا دوخوابه استخردار آرامش (كوهسار)

البرز , کوهسار , شنده

ویلا، شهری

110 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
باغ ویلای لوکس آرتین (کردان)
باغ ویلای لوکس آرتین (کردان)
باغ ویلای لوکس آرتین (کردان)
باغ ویلای لوکس آرتین (کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای لوکس آرتین (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

240 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا استخردار محبی (کوهسار)
ویلا استخردار محبی (کوهسار)
ویلا استخردار محبی (کوهسار)
ویلا استخردار محبی (کوهسار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار محبی (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی

130 متر، 2 خواب، تا 250 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلا استخردار دهکده (کوهسار)
ویلا استخردار دهکده (کوهسار)
ویلا استخردار دهکده (کوهسار)
ویلا استخردار دهکده (کوهسار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار دهکده (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی

120 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلای 5 خوابه استخردار آرمین 2 (کردان)
ویلای 5 خوابه استخردار آرمین 2 (کردان)
ویلای 5 خوابه استخردار آرمین 2 (کردان)
ویلای 5 خوابه استخردار آرمین 2 (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 5 خوابه استخردار آرمین 2 (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی، لوکس

450 متر، 5 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,240,000
آخر هفته: 8,470,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلای دوبلکس باغ گیلاس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، کوهسار)
ویلای دوبلکس باغ گیلاس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، کوهسار)
ویلای دوبلکس باغ گیلاس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، کوهسار)
ویلای دوبلکس باغ گیلاس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، کوهسار)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس باغ گیلاس، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی

150 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
باغ ویلای لوکس آرمین (کردان)
باغ ویلای لوکس آرمین (کردان)
باغ ویلای لوکس آرمین (کردان)
باغ ویلای لوکس آرمین (کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای لوکس آرمین (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی، لوکس

240 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,240,000
آخر هفته: 8,470,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ويلا استخردار نگین (کوهسار)
ويلا استخردار نگین (کوهسار)
ويلا استخردار نگین (کوهسار)
ويلا استخردار نگین (کوهسار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار نگین (کوهسار)

البرز , کوهسار ,...

ویلا، روستایی، لوکس

450 متر، 5 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,840,000
آخر هفته: 10,780,000
تعطیلات: 12,980,000
تومان
ویلای استخردار میلاد (کوهسار)
ویلای استخردار میلاد (کوهسار)
ویلای استخردار میلاد (کوهسار)
ویلای استخردار میلاد (کوهسار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار میلاد (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی

220 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 5,170,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا استخردار ارغوان (کوهسار)
ویلا استخردار ارغوان (کوهسار)
ویلا استخردار ارغوان (کوهسار)
ویلا استخردار ارغوان (کوهسار)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ارغوان (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
باغ ویلای استخردار آرتین (کردان)
باغ ویلای استخردار آرتین (کردان)
باغ ویلای استخردار آرتین (کردان)
باغ ویلای استخردار آرتین (کردان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار آرتین (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی، لوکس

220 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 11,000,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلای شیک و تمیز صدف (کردان)
ویلای شیک و تمیز صدف (کردان)
ویلای شیک و تمیز صدف (کردان)
ویلای شیک و تمیز صدف (کردان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شیک و تمیز صدف (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، کوهستانی

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,930,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 4,130,000
تومان
باغ ویلا استخردار، دربستی باقرپور (کردان)
باغ ویلا استخردار، دربستی باقرپور (کردان)
باغ ویلا استخردار، دربستی باقرپور (کردان)
باغ ویلا استخردار، دربستی باقرپور (کردان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار، دربستی باقرپور (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهری

110 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلای استخردار بوستان 3 ، مناسب برای دورهمی و مهمانی (کردان، سهیله)
ویلای استخردار بوستان 3 ، مناسب برای دورهمی و مهمانی (کردان، سهیله)
ویلای استخردار بوستان 3 ، مناسب برای دورهمی و مهمانی (کردان، سهیله)
ویلای استخردار بوستان 3 ، مناسب برای دورهمی و مهمانی (کردان، سهیله)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار بوستان 3 ، مناسب برای دورهمی و مهمانی (کردان، سهیله)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی، لوکس

125 متر، 2 خواب، تا 80 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,180,000
آخر هفته: 7,480,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلای دربستی، استخردار ارسلان (کردان)
ویلای دربستی، استخردار ارسلان (کردان)
ویلای دربستی، استخردار ارسلان (کردان)
ویلای دربستی، استخردار ارسلان (کردان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی، استخردار ارسلان (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 4,180,000
تومان
ویلا دربستی استخردار امیرحسین (کوهسار)
ویلا دربستی استخردار امیرحسین (کوهسار)
ویلا دربستی استخردار امیرحسین (کوهسار)
ویلا دربستی استخردار امیرحسین (کوهسار)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی استخردار امیرحسین (کوهسار)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، روستایی

300 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,260,000
تومان
ویلا استخردار آبگرم بهارستان (کردان)
ویلا استخردار آبگرم بهارستان (کردان)
ویلا استخردار آبگرم بهارستان (کردان)
ویلا استخردار آبگرم بهارستان (کردان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم بهارستان (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، جنگلی

130 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
باغ ویلای دربستی دریا (کردان)
باغ ویلای دربستی دریا (کردان)
باغ ویلای دربستی دریا (کردان)
باغ ویلای دربستی دریا (کردان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای دربستی دریا (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای نیلوفر، با استخر آب گرم روباز (کردان)
ویلای نیلوفر، با استخر آب گرم روباز (کردان)
ویلای نیلوفر، با استخر آب گرم روباز (کردان)
ویلای نیلوفر، با استخر آب گرم روباز (کردان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نیلوفر، با استخر آب گرم روباز (کردان)

البرز , کوهسار , کردان جاده...

ویلا، کوهستانی

85 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلا دوخوابه استخردار بهارک3 (کردان)
ویلا دوخوابه استخردار بهارک3 (کردان)
ویلا دوخوابه استخردار بهارک3 (کردان)
ویلا دوخوابه استخردار بهارک3 (کردان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه استخردار بهارک3 (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی

110 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان