تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره آپارتمان مبله (روزانه و کوتاه مدت) در مشهد (20 مورد)

ionicons-v5-m رزرو آنی
آگهی ویژه
آپارتمان پونه (مشهد)
آپارتمان پونه (مشهد)
آپارتمان پونه (مشهد)
آپارتمان پونه (مشهد)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان پونه (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طلاب

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

75 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,090,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
سوئیت الهامی ۴۰۱ (مشهد)
سوئیت الهامی ۴۰۱ (مشهد)
سوئیت الهامی ۴۰۱ (مشهد)
سوئیت الهامی ۴۰۱ (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت الهامی ۴۰۱ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

45 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آپارتمان الهامی ۳۰۲ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۳۰۲ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۳۰۲ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۳۰۲ (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان الهامی ۳۰۲ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

35 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آپارتمان الهامی ۲۰۲ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۲۰۲ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۲۰۲ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۲۰۲ (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان الهامی ۲۰۲ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

35 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 440,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آپارتمان الهامی ۳۰۳ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۳۰۳ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۳۰۳ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۳۰۳ (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان الهامی ۳۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

35 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آپارتمان الهامی ۱۰۳ همکف (مشهد)
آپارتمان الهامی ۱۰۳ همکف (مشهد)
آپارتمان الهامی ۱۰۳ همکف (مشهد)
آپارتمان الهامی ۱۰۳ همکف (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان الهامی ۱۰۳ همکف (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

35 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 440,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آپارتمان الهامی ۲۰۳ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۲۰۳ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۲۰۳ (مشهد)
آپارتمان الهامی ۲۰۳ (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان الهامی ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

35 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 440,000
تومان
آپارتمان دوخوابه باب الجواد، طبقه اول (مشهد)
آپارتمان دوخوابه باب الجواد، طبقه اول (مشهد)
آپارتمان دوخوابه باب الجواد، طبقه اول (مشهد)
آپارتمان دوخوابه باب الجواد، طبقه اول (مشهد)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه باب الجواد، طبقه اول (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , کوچه...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

85 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,270,000
آخر هفته: 1,270,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , کوهسنگی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(3 نظر)
میهمان پذیر

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
آپارتمان حیاط دار پدر، طبقه دوم (مشهد)
آپارتمان حیاط دار پدر، طبقه دوم (مشهد)
آپارتمان حیاط دار پدر، طبقه دوم (مشهد)
آپارتمان حیاط دار پدر، طبقه دوم (مشهد)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان حیاط دار پدر، طبقه دوم (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , مفتح

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 880,000
تومان
آپارتمان مبله لوکس رضاشهر (مشهد)
آپارتمان مبله لوکس رضاشهر (مشهد)
آپارتمان مبله لوکس رضاشهر (مشهد)
آپارتمان مبله لوکس رضاشهر (مشهد)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله لوکس رضاشهر (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , رضاشهر

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,980,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
آپارتمان خسروی، نزدیک حرم (مشهد)
آپارتمان خسروی، نزدیک حرم (مشهد)
آپارتمان خسروی، نزدیک حرم (مشهد)
آپارتمان خسروی، نزدیک حرم (مشهد)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان خسروی، نزدیک حرم (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , پنج راه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

60 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,090,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
آپارتمان دوخوابه حاج ابراهیم (مشهد)
آپارتمان دوخوابه حاج ابراهیم (مشهد)
آپارتمان دوخوابه حاج ابراهیم (مشهد)
آپارتمان دوخوابه حاج ابراهیم (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه حاج ابراهیم (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

130 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,649,000
آخر هفته: 2,419,000
تعطیلات: 4,159,000
تومان
آپارتمان حاج ابراهیم (مشهد)
آپارتمان حاج ابراهیم (مشهد)
آپارتمان حاج ابراهیم (مشهد)
آپارتمان حاج ابراهیم (مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان حاج ابراهیم (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , ثامن

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

130 متر، 1 خواب، تا 11 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,310,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , ملک...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,980,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,630,000
تومان
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

85 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 401 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 401 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 401 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 401 (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 401 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 830,000
تومان
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 201 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 201 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 201 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 201 (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 201 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 770,000
تومان
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 301 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 301 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 301 (مشهد)
آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 301 (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خواب 70 متری نزدیک به حرم، واحد 301 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 770,000
تومان
آپارتمان های یک خواب 50 متری نزدیک به حرم (مشهد)
آپارتمان های یک خواب 50 متری نزدیک به حرم (مشهد)
آپارتمان های یک خواب 50 متری نزدیک به حرم (مشهد)
آپارتمان های یک خواب 50 متری نزدیک به حرم (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان های یک خواب 50 متری نزدیک به حرم (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 720,000
تومان