تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط روستایی در ساری (14 مورد)

منزل تپه سلام، واحد 60 متری یک خوابه (ساری، روستای افراچال)
منزل تپه سلام، واحد 60 متری یک خوابه (ساری، روستای افراچال)
منزل تپه سلام، واحد 60 متری یک خوابه (ساری، روستای افراچال)
منزل تپه سلام، واحد 60 متری یک خوابه (ساری، روستای افراچال)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل تپه سلام، واحد 60 متری یک خوابه (ساری، روستای افراچال)

مازندران , ساری , افراچال

خانه، روستایی

60 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
ویلا دوخواب هاشمی 1 (ساری، روستای آکند)
ویلا دوخواب هاشمی 1 (ساری، روستای آکند)
ویلا دوخواب هاشمی 1 (ساری، روستای آکند)
ویلا دوخواب هاشمی 1 (ساری، روستای آکند)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب هاشمی 1 (ساری، روستای آکند)

مازندران , ساری , روستای...

ویلا، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,160,000
تعطیلات: 1,160,000
تومان
ویلا دوخوابه، کنار سد سلیمان تنگه (ساری، افراچال)
ویلا دوخوابه، کنار سد سلیمان تنگه (ساری، افراچال)
ویلا دوخوابه، کنار سد سلیمان تنگه (ساری، افراچال)
ویلا دوخوابه، کنار سد سلیمان تنگه (ساری، افراچال)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه، کنار سد سلیمان تنگه (ساری، افراچال)

مازندران , ساری , افراچال

خانه، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
تومان
سوییت دنج هاشمی 2 (ساری، روستای آکند)
سوییت دنج هاشمی 2 (ساری، روستای آکند)
سوییت دنج هاشمی 2 (ساری، روستای آکند)
سوییت دنج هاشمی 2 (ساری، روستای آکند)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت دنج هاشمی 2 (ساری، روستای آکند)

مازندران , ساری , روستای...

سوئیت، روستایی، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (ساری، شیخ علی محله)
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (ساری، شیخ علی محله)
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (ساری، شیخ علی محله)
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (ساری، شیخ علی محله)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (ساری، شیخ علی محله)

مازندران , ساری , شیخ علی...

خانه، روستایی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان پذیر

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
ویلا دوخوابه ساحل (ساری، فرح آباد)
ویلا دوخوابه ساحل (ساری، فرح آباد)
ویلا دوخوابه ساحل (ساری، فرح آباد)
ویلا دوخوابه ساحل (ساری، فرح آباد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه ساحل (ساری، فرح آباد)

مازندران , ساری , فرح آباد

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا دو خوابه نیاز (ساری)
ویلا دو خوابه نیاز (ساری)
ویلا دو خوابه نیاز (ساری)
ویلا دو خوابه نیاز (ساری)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه نیاز (ساری)

مازندران , ساری , حمیدآباد

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
باغ ویلای جاده دریا (ساری، عالیواک)
باغ ویلای جاده دریا (ساری، عالیواک)
باغ ویلای جاده دریا (ساری، عالیواک)
باغ ویلای جاده دریا (ساری، عالیواک)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای جاده دریا (ساری، عالیواک)

مازندران , ساری , عالیواک

ویلا، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,520,000
تومان
ویلای دوخواب پرویز (ساری)
ویلای دوخواب پرویز (ساری)
ویلای دوخواب پرویز (ساری)
ویلای دوخواب پرویز (ساری)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب پرویز (ساری)

مازندران , ساری ,...

ویلا، روستایی، ارزان

150 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 890,000
تومان
ویلا باغ آرامش (ساری، فرح آباد)
ویلا باغ آرامش (ساری، فرح آباد)
ویلا باغ آرامش (ساری، فرح آباد)
ویلا باغ آرامش (ساری، فرح آباد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ آرامش (ساری، فرح آباد)

مازندران , ساری , فرح آباد

ویلا، روستایی

85 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,490,000
تومان
منزل دوخوابه پورزمان (ساری، روستای عباسعلی)
منزل دوخوابه پورزمان (ساری، روستای عباسعلی)
منزل دوخوابه پورزمان (ساری، روستای عباسعلی)
منزل دوخوابه پورزمان (ساری، روستای عباسعلی)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دوخوابه پورزمان (ساری، روستای عباسعلی)

مازندران , ساری , جاده دریا

خانه، روستایی

112 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا ساحلی احمدی (ساری)
ویلا ساحلی احمدی (ساری)
ویلا ساحلی احمدی (ساری)
ویلا ساحلی احمدی (ساری)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی احمدی (ساری)

مازندران , ساری , جاده دریا

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 11 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلا یکخوابه خارکش (ساری)
ویلا یکخوابه خارکش (ساری)
ویلا یکخوابه خارکش (ساری)
ویلا یکخوابه خارکش (ساری)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه خارکش (ساری)

مازندران , ساری , روستای...

ویلا، روستایی

110 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلای ساحلی شاهان (ساری)
ویلای ساحلی شاهان (ساری)
ویلای ساحلی شاهان (ساری)
ویلای ساحلی شاهان (ساری)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی شاهان (ساری)

مازندران , ساری , گهرباران

سوئیت، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان