تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان زنجان (4 مورد)

بومگردی نیمه دربستی تهم، واحد 70 متری (زنجان، روستای تهم)
بومگردی نیمه دربستی تهم، واحد 70 متری (زنجان، روستای تهم)
بومگردی نیمه دربستی تهم، واحد 70 متری (زنجان، روستای تهم)
بومگردی نیمه دربستی تهم، واحد 70 متری (زنجان، روستای تهم)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی نیمه دربستی تهم، واحد 70 متری (زنجان، روستای تهم)

زنجان , زنجان , روستای تهم

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 370,000
تعطیلات: 360,000
نوروز: 440,000
تومان
جزئیات
بوم گردی کوچه باغ (زنجان، ابهر)
بوم گردی کوچه باغ (زنجان، ابهر)
بوم گردی کوچه باغ (زنجان، ابهر)
بوم گردی کوچه باغ (زنجان، ابهر)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کوچه باغ (زنجان، ابهر)

زنجان , ابهر , درسجین

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

250 متر، 6 خواب، تا 40 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 145,000
آخر هفته: 145,000
تعطیلات: 145,000
نوروز: 145,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دربستی، کوی نیک (ابهر، زنجان)
بوم گردی دربستی، کوی نیک (ابهر، زنجان)
بوم گردی دربستی، کوی نیک (ابهر، زنجان)
بوم گردی دربستی، کوی نیک (ابهر، زنجان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دربستی، کوی نیک (ابهر، زنجان)

زنجان , ابهر , روستای کوی...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 440,000
نوروز: 550,000
تومان
جزئیات
بوم گردی سهرورد (زنجان، سهرورد)
بوم گردی سهرورد (زنجان، سهرورد)
بوم گردی سهرورد (زنجان، سهرورد)
بوم گردی سهرورد (زنجان، سهرورد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سهرورد (زنجان، سهرورد)

زنجان , سهرورد , خیابان...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

150 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
نوروز: 170,000
تومان
جزئیات