تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره خانه در ماسال (17 مورد)

خانه روستایی فرشید (ماسال)
خانه روستایی فرشید (ماسال)
خانه روستایی فرشید (ماسال)
خانه روستایی فرشید (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی فرشید (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

خانه، روستایی، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 8,890,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
خانه امید مهمان (ماسال)
خانه امید مهمان (ماسال)
خانه امید مهمان (ماسال)
خانه امید مهمان (ماسال)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه امید مهمان (ماسال)

گیلان , ماسال , سیاهدول

خانه، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,420,000
تومان
ویلای عمو نعمت 2 (ماسال)
ویلای عمو نعمت 2 (ماسال)
ویلای عمو نعمت 2 (ماسال)
ویلای عمو نعمت 2 (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای عمو نعمت 2 (ماسال)

گیلان , ماسال , زرین ده

خانه، جنگلی

75 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلای عمو نعمت 1 (ماسال)
ویلای عمو نعمت 1 (ماسال)
ویلای عمو نعمت 1 (ماسال)
ویلای عمو نعمت 1 (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای عمو نعمت 1 (ماسال)

گیلان , ماسال , مشکه

خانه، جنگلی

145 متر، 2 خواب، تا 17 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,090,000
تومان
ویلای بزرگ سید 1 (ماسال)
ویلای بزرگ سید 1 (ماسال)
ویلای بزرگ سید 1 (ماسال)
ویلای بزرگ سید 1 (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بزرگ سید 1 (ماسال)

گیلان , ماسال , نوکاشت

خانه، روستایی، ارزان

110 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 410,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 990,000
تومان
ویلا دوخوابه آنیسا (ماسال)
ویلا دوخوابه آنیسا (ماسال)
ویلا دوخوابه آنیسا (ماسال)
ویلا دوخوابه آنیسا (ماسال)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه آنیسا (ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

خانه، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
منزل دوخوابه شکوری (ماسال)
منزل دوخوابه شکوری (ماسال)
منزل دوخوابه شکوری (ماسال)
منزل دوخوابه شکوری (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دوخوابه شکوری (ماسال)

گیلان , ماسال , میانبر

خانه، روستایی، ارزان

80 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 720,000
تومان
منزل یکخوابه امیرمهدی (ماسال)
منزل یکخوابه امیرمهدی (ماسال)
منزل یکخوابه امیرمهدی (ماسال)
منزل یکخوابه امیرمهدی (ماسال)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه امیرمهدی (ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

خانه، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلای کوچک سید 2 (ماسال)
ویلای کوچک سید 2 (ماسال)
ویلای کوچک سید 2 (ماسال)
ویلای کوچک سید 2 (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای کوچک سید 2 (ماسال)

گیلان , ماسال , نوکاشت

خانه، روستایی، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 410,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 990,000
تومان
منزل چهارخوابه کاظمی (ماسال)
منزل چهارخوابه کاظمی (ماسال)
منزل چهارخوابه کاظمی (ماسال)
منزل چهارخوابه کاظمی (ماسال)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل چهارخوابه کاظمی (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

خانه، جنگلی

150 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا روستایی زیبا (ماسال)
ویلا روستایی زیبا (ماسال)
ویلا روستایی زیبا (ماسال)
ویلا روستایی زیبا (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا روستایی زیبا (ماسال)

گیلان , ماسال , دوله کوه

خانه، جنگلی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
ویلا روستایی حسن زاده (ماسال)
ویلا روستایی حسن زاده (ماسال)
ویلا روستایی حسن زاده (ماسال)
ویلا روستایی حسن زاده (ماسال)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا روستایی حسن زاده (ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

خانه، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
منزل دوخوابه نیلاش (ماسال)
منزل دوخوابه نیلاش (ماسال)
منزل دوخوابه نیلاش (ماسال)
منزل دوخوابه نیلاش (ماسال)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دوخوابه نیلاش (ماسال)

گیلان , ماسال , نیلاش

خانه، جنگلی

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا جنگلی میرزایی (ماسال)
ویلا جنگلی میرزایی (ماسال)
ویلا جنگلی میرزایی (ماسال)
ویلا جنگلی میرزایی (ماسال)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی میرزایی (ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

خانه، جنگلی، ارزان

110 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
خونه چوبی دو خوابه ارکیده (ماسال)
خونه چوبی دو خوابه ارکیده (ماسال)
خونه چوبی دو خوابه ارکیده (ماسال)
خونه چوبی دو خوابه ارکیده (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خونه چوبی دو خوابه ارکیده (ماسال)

گیلان , ماسال , پیرسرا

خانه، روستایی

95 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
خانه روستایی دربست صفری (ماسال)
خانه روستایی دربست صفری (ماسال)
خانه روستایی دربست صفری (ماسال)
خانه روستایی دربست صفری (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی دربست صفری (ماسال)

گیلان , ماسال , خانه کنار

خانه، روستایی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 730,000
آخر هفته: 970,000
تعطیلات: 1,605,000
تومان
ویلا داریوش (ماسال)
ویلا داریوش (ماسال)
ویلا داریوش (ماسال)
ویلا داریوش (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا داریوش (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

خانه، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 890,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان