تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان چالوس (41 مورد)

سوئیت دو خوابه جنگلی شاهد (چالوس، روستای سینوا)
سوئیت دو خوابه جنگلی شاهد (چالوس، روستای سینوا)
سوئیت دو خوابه جنگلی شاهد (چالوس، روستای سینوا)
سوئیت دو خوابه جنگلی شاهد (چالوس، روستای سینوا)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت دو خوابه جنگلی شاهد (چالوس، روستای سینوا)

مازندران , چالوس , سینوا

سوئیت، جنگلی، ارزان

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلای استخردار لوکس کوروش (چالوس، فین)
ویلای استخردار لوکس کوروش (چالوس، فین)
ویلای استخردار لوکس کوروش (چالوس، فین)
ویلای استخردار لوکس کوروش (چالوس، فین)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار لوکس کوروش (چالوس، فین)

مازندران , چالوس , فین چالوس

ویلا، جنگلی، لوکس

230 متر، 3 خواب، تا 7 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا استخردار سه خوابه لاکچری سجاد (چالوس)
ویلا استخردار سه خوابه لاکچری سجاد (چالوس)
ویلا استخردار سه خوابه لاکچری سجاد (چالوس)
ویلا استخردار سه خوابه لاکچری سجاد (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سه خوابه لاکچری سجاد (چالوس)

مازندران , چالوس , سنگ وارث

ویلا، جنگلی، لوکس

360 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
سوييت ونوشه (چالوس)
سوييت ونوشه (چالوس)
سوييت ونوشه (چالوس)
سوييت ونوشه (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوييت ونوشه (چالوس)

مازندران , چالوس , پالوجده

سوئیت، شهری، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 880,000
تومان
سوئیت یکخوابه نزدیک دریا (چالوس، هچیرود)
سوئیت یکخوابه نزدیک دریا (چالوس، هچیرود)
سوئیت یکخوابه نزدیک دریا (چالوس، هچیرود)
سوئیت یکخوابه نزدیک دریا (چالوس، هچیرود)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یکخوابه نزدیک دریا (چالوس، هچیرود)

مازندران , چالوس , هچیرود

سوئیت، شهری

80 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
خونه باغ نیکوکار (چالوس)
خونه باغ نیکوکار (چالوس)
خونه باغ نیکوکار (چالوس)
خونه باغ نیکوکار (چالوس)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

خونه باغ نیکوکار (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا باغ دوخوابه ارجمند (چالوس)
ویلا باغ دوخوابه ارجمند (چالوس)
ویلا باغ دوخوابه ارجمند (چالوس)
ویلا باغ دوخوابه ارجمند (چالوس)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دوخوابه ارجمند (چالوس)

مازندران , چالوس , نمک آبرود

ویلا، جنگلی

200 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلا ساحلی باراد (چالوس)
ویلا ساحلی باراد (چالوس)
ویلا ساحلی باراد (چالوس)
ویلا ساحلی باراد (چالوس)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی باراد (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، ساحلی

105 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,210,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,140,000
تومان
سوئیت حیاط دار بهاران (چالوس)
سوئیت حیاط دار بهاران (چالوس)
سوئیت حیاط دار بهاران (چالوس)
سوئیت حیاط دار بهاران (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت حیاط دار بهاران (چالوس)

مازندران , چالوس , روستای...

سوئیت، روستایی، ارزان

40 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 1 (چالوس)
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 1 (چالوس)
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 1 (چالوس)
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 1 (چالوس)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نقلی حیاط دار مهدی 1 (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، ساحلی

45 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
آپارتمان مبله جکوزی دار سنگسی (چالوس)
آپارتمان مبله جکوزی دار سنگسی (چالوس)
آپارتمان مبله جکوزی دار سنگسی (چالوس)
آپارتمان مبله جکوزی دار سنگسی (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله جکوزی دار سنگسی (چالوس)

مازندران , چالوس ,...

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی، لوکس

85 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
منزل یکخوابه قاسم پور (چالوس)
منزل یکخوابه قاسم پور (چالوس)
منزل یکخوابه قاسم پور (چالوس)
منزل یکخوابه قاسم پور (چالوس)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه قاسم پور (چالوس)

مازندران , چالوس , رادیو...

خانه، ساحلی

80 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلا دربست خانیکان (چالوس)
ویلا دربست خانیکان (چالوس)
ویلا دربست خانیکان (چالوس)
ویلا دربست خانیکان (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست خانیکان (چالوس)

مازندران , چالوس , کوشکسرا

ویلا، جنگلی

85 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,490,000
تومان
ویلا دو خوابه علیرضا (چالوس)
ویلا دو خوابه علیرضا (چالوس)
ویلا دو خوابه علیرضا (چالوس)
ویلا دو خوابه علیرضا (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه علیرضا (چالوس)

مازندران , چالوس , سردآبرود

ویلا، شهرکی، لوکس

135 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا ونوشه ۲ (چالوس)
ویلا ونوشه ۲ (چالوس)
ویلا ونوشه ۲ (چالوس)
ویلا ونوشه ۲ (چالوس)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ونوشه ۲ (چالوس)

مازندران , چالوس , پالوجده

ویلا، شهری

110 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
سوییت ویلایی هرسیج (چالوس، هچیرود)
سوییت ویلایی هرسیج (چالوس، هچیرود)
سوییت ویلایی هرسیج (چالوس، هچیرود)
سوییت ویلایی هرسیج (چالوس، هچیرود)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت ویلایی هرسیج (چالوس، هچیرود)

مازندران , چالوس , هچیرود

سوئیت، جنگلی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
ویلای خانه سبز (چالوس)
ویلای خانه سبز (چالوس)
ویلای خانه سبز (چالوس)
ویلای خانه سبز (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای خانه سبز (چالوس)

مازندران , چالوس , مسده (نمک...

ویلا، جنگلی

200 متر، 3 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,070,000
تومان
ویلا دوبلکس رهگذر (چالوس)
ویلا دوبلکس رهگذر (چالوس)
ویلا دوبلکس رهگذر (چالوس)
ویلا دوبلکس رهگذر (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس رهگذر (چالوس)

مازندران , چالوس , خرمنه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,340,000
آخر هفته: 1,460,000
تعطیلات: 2,310,000
تومان
ویلا دوبلکس شیک نادرپور (چالوس)
ویلا دوبلکس شیک نادرپور (چالوس)
ویلا دوبلکس شیک نادرپور (چالوس)
ویلا دوبلکس شیک نادرپور (چالوس)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس شیک نادرپور (چالوس)

مازندران , چالوس , سردآبرود

ویلا، شهرکی

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربست یاس (چالوس)

مازندران , چالوس , روستای...

ویلا، روستایی

200 متر، 3 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,530,000
تعطیلات: 4,070,000
تومان
ویلا جنگلی علی، 120 متر بنا (چالوس)
ویلا جنگلی علی، 120 متر بنا (چالوس)
ویلا جنگلی علی، 120 متر بنا (چالوس)
ویلا جنگلی علی، 120 متر بنا (چالوس)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی علی، 120 متر بنا (چالوس)

مازندران , چالوس , طلاجو

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,450,000
تعطیلات: 2,090,000
تومان
ویلا سه خوابه رضانژاد(چالوس)
ویلا سه خوابه رضانژاد(چالوس)
ویلا سه خوابه رضانژاد(چالوس)
ویلا سه خوابه رضانژاد(چالوس)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه رضانژاد(چالوس)

مازندران , چالوس , چالوس...

ویلا، شهری

100 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
ویلای ارزان دوخواب قربانی (چالوس، دارمیشکلا)
ویلای ارزان دوخواب قربانی (چالوس، دارمیشکلا)
ویلای ارزان دوخواب قربانی (چالوس، دارمیشکلا)
ویلای ارزان دوخواب قربانی (چالوس، دارمیشکلا)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ارزان دوخواب قربانی (چالوس، دارمیشکلا)

مازندران , چالوس ,...

ویلا، شهری، ارزان

150 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلا دوبلکس استخردار جمشیدی (چالوس)
ویلا دوبلکس استخردار جمشیدی (چالوس)
ویلا دوبلکس استخردار جمشیدی (چالوس)
ویلا دوبلکس استخردار جمشیدی (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس استخردار جمشیدی (چالوس)

مازندران , چالوس , مازوپشته

ویلا، جنگلی، لوکس

120 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا باغ جنگلی کنار رودخانه (چالوس، زوات)
ویلا باغ جنگلی کنار رودخانه (چالوس، زوات)
ویلا باغ جنگلی کنار رودخانه (چالوس، زوات)
ویلا باغ جنگلی کنار رودخانه (چالوس، زوات)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ جنگلی کنار رودخانه (چالوس، زوات)

مازندران , چالوس , زوات شرق

ویلا، جنگلی

75 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
خونه باغ نیکوکار ۱ (چالوس)
خونه باغ نیکوکار ۱ (چالوس)
خونه باغ نیکوکار ۱ (چالوس)
خونه باغ نیکوکار ۱ (چالوس)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خونه باغ نیکوکار ۱ (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا دو خواب آرام (چالوس)
ویلا دو خواب آرام (چالوس)
ویلا دو خواب آرام (چالوس)
ویلا دو خواب آرام (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خواب آرام (چالوس)

مازندران , چالوس , سرد آبرود

خانه، جنگلی

90 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 860,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلا یک خواب حوا، واحد دوم (چالوس)
ویلا یک خواب حوا، واحد دوم (چالوس)
ویلا یک خواب حوا، واحد دوم (چالوس)
ویلا یک خواب حوا، واحد دوم (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خواب حوا، واحد دوم (چالوس)

مازندران , چالوس , سردابرود

ویلا، جنگلی

150 متر، 1 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلا سه خوابه حوا سردابرود، واحد همکف (چالوس)
ویلا سه خوابه حوا سردابرود، واحد همکف (چالوس)
ویلا سه خوابه حوا سردابرود، واحد همکف (چالوس)
ویلا سه خوابه حوا سردابرود، واحد همکف (چالوس)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه حوا سردابرود، واحد همکف (چالوس)

مازندران , چالوس , سردابرود

ویلا، جنگلی

250 متر، 3 خواب، تا 35 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
آپارتمان دوخوابه اکبرزاده (چالوس)
آپارتمان دوخوابه اکبرزاده (چالوس)
آپارتمان دوخوابه اکبرزاده (چالوس)
آپارتمان دوخوابه اکبرزاده (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه اکبرزاده (چالوس)

مازندران , چالوس , هچیرود

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی

118 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)

مازندران , چالوس , نمک آبرود

ویلا، ساحلی، لوکس

450 متر، 4 خواب، تا 16 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 11,550,000
آخر هفته: 13,750,000
تعطیلات: 18,150,000
تومان
ویلا دوخواب مستردار مارال (چالوس)
ویلا دوخواب مستردار مارال (چالوس)
ویلا دوخواب مستردار مارال (چالوس)
ویلا دوخواب مستردار مارال (چالوس)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب مستردار مارال (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، ساحلی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
مجتمع اقامتی رز ویلا، واحد های اختصاصی (مازندران، چالوس)
مجتمع اقامتی رز ویلا، واحد های اختصاصی (مازندران، چالوس)
مجتمع اقامتی رز ویلا، واحد های اختصاصی (مازندران، چالوس)
مجتمع اقامتی رز ویلا، واحد های اختصاصی (مازندران، چالوس)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی رز ویلا، واحد های اختصاصی (مازندران، چالوس)

مازندران , چالوس , سیبده

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 2,195,000
تعطیلات: 2,480,000
تومان
واحد شیک دوخواب نوید (نمک آبرود)
واحد شیک دوخواب نوید (نمک آبرود)
واحد شیک دوخواب نوید (نمک آبرود)
واحد شیک دوخواب نوید (نمک آبرود)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد شیک دوخواب نوید (نمک آبرود)

مازندران , چالوس , نمک آبرود

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 3,030,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 2 (چالوس)
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 2 (چالوس)
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 2 (چالوس)
ویلای نقلی حیاط دار مهدی 2 (چالوس)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نقلی حیاط دار مهدی 2 (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، ساحلی

45 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا دوخوابه جمالی (چالوس)
ویلا دوخوابه جمالی (چالوس)
ویلا دوخوابه جمالی (چالوس)
ویلا دوخوابه جمالی (چالوس)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه جمالی (چالوس)

مازندران , چالوس , تازه آباد

ویلا، روستایی

80 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلای دربستی، تریبلکس علی (چالوس)
ویلای دربستی، تریبلکس علی (چالوس)
ویلای دربستی، تریبلکس علی (چالوس)
ویلای دربستی، تریبلکس علی (چالوس)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی، تریبلکس علی (چالوس)

مازندران , چالوس , طلاجو

ویلا، جنگلی

280 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 2,810,000
تعطیلات: 3,030,000
تومان
ویلای استخردارتریبلکس ساحلی (چالوس)
ویلای استخردارتریبلکس ساحلی (چالوس)
ویلای استخردارتریبلکس ساحلی (چالوس)
ویلای استخردارتریبلکس ساحلی (چالوس)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردارتریبلکس ساحلی (چالوس)

مازندران , چالوس , ساحل آرام

ویلا، ساحلی، لوکس

450 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا چوبی دوبلکس داریوش (چالوس)
ویلا چوبی دوبلکس داریوش (چالوس)
ویلا چوبی دوبلکس داریوش (چالوس)
ویلا چوبی دوبلکس داریوش (چالوس)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی دوبلکس داریوش (چالوس)

مازندران , چالوس , فرج آباد

ویلا، ساحلی

130 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای میلاد، با استخر و جکوزی (چالوس)
ویلای میلاد، با استخر و جکوزی (چالوس)
ویلای میلاد، با استخر و جکوزی (چالوس)
ویلای میلاد، با استخر و جکوزی (چالوس)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای میلاد، با استخر و جکوزی (چالوس)

مازندران , چالوس , روستای...

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,520,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا 2 خواب جنگلی جهان بانو (چالوس)
ویلا 2 خواب جنگلی جهان بانو (چالوس)
ویلا 2 خواب جنگلی جهان بانو (چالوس)
ویلا 2 خواب جنگلی جهان بانو (چالوس)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا 2 خواب جنگلی جهان بانو (چالوس)

مازندران , چالوس , سد زوات

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان