تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس نوع اقامتگاه

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره روزانه و کوتاه مدت - خانه و آپارتمان مبله در تهران (32 مورد)

سوئیت مبله دین محمد (تهران)
سوئیت مبله دین محمد (تهران)
سوئیت مبله دین محمد (تهران)
سوئیت مبله دین محمد (تهران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت مبله دین محمد (تهران)

تهران , تهران , واریش

سوئیت، روستایی، ارزان

25 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
آپارتمان سه خوابه وفا مبله (تهران)
آپارتمان سه خوابه وفا مبله (تهران)
آپارتمان سه خوابه وفا مبله (تهران)
آپارتمان سه خوابه وفا مبله (تهران)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان سه خوابه وفا مبله (تهران)

تهران , تهران , مرزداران

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

250 متر، 3 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,270,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,210,000
نوروز: 1,210,000
تومان
جزئیات
سوئیت یک خواب فرزانه (تهران، خیابان دامپزشکی)
سوئیت یک خواب فرزانه (تهران، خیابان دامپزشکی)
سوئیت یک خواب فرزانه (تهران، خیابان دامپزشکی)
سوئیت یک خواب فرزانه (تهران، خیابان دامپزشکی)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یک خواب فرزانه (تهران، خیابان دامپزشکی)

تهران , تهران , دکتر هوشیار

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

45 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات
سوئیت هفت چنار 2 (تهران)
سوئیت هفت چنار 2 (تهران)
سوئیت هفت چنار 2 (تهران)
سوئیت هفت چنار 2 (تهران)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت هفت چنار 2 (تهران)

تهران , تهران , هفت چنار

سوئیت، شهری، ارزان

25 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 610,000
نوروز: 610,000
تومان
جزئیات
سوئیت هفت چنار 1 (تهران)
سوئیت هفت چنار 1 (تهران)
سوئیت هفت چنار 1 (تهران)
سوئیت هفت چنار 1 (تهران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت هفت چنار 1 (تهران)

تهران , تهران , هفت چنار

سوئیت، شهری، ارزان

25 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه لاله (تهران)
آپارتمان دوخوابه لاله (تهران)
آپارتمان دوخوابه لاله (تهران)
آپارتمان دوخوابه لاله (تهران)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه لاله (تهران)

تهران , تهران , جنت...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 1,980,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله ۲۰متری سوییت زیرهمکف (تهران)
آپارتمان مبله ۲۰متری سوییت زیرهمکف (تهران)
آپارتمان مبله ۲۰متری سوییت زیرهمکف (تهران)
آپارتمان مبله ۲۰متری سوییت زیرهمکف (تهران)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله ۲۰متری سوییت زیرهمکف (تهران)

تهران , تهران , زعفرانیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

20 متر، 0 خواب، تا 2 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 550,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله واحد ۳ (تهران)
آپارتمان مبله واحد ۳ (تهران)
آپارتمان مبله واحد ۳ (تهران)
آپارتمان مبله واحد ۳ (تهران)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله واحد ۳ (تهران)

تهران , تهران , زعفرانیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

65 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 940,000
نوروز: 940,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله واحد۲ (تهران)
آپارتمان مبله واحد۲ (تهران)
آپارتمان مبله واحد۲ (تهران)
آپارتمان مبله واحد۲ (تهران)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله واحد۲ (تهران)

تهران , تهران , زعفرانیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

65 متر، 2 خواب، تا 1 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله زعفرانیه واحد ۱ (تهران)
آپارتمان مبله زعفرانیه واحد ۱ (تهران)
آپارتمان مبله زعفرانیه واحد ۱ (تهران)
آپارتمان مبله زعفرانیه واحد ۱ (تهران)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله زعفرانیه واحد ۱ (تهران)

تهران , تهران , زعفرانیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

65 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 1,050,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله زعفرانیه، واحد همکف (تهران، زعفرانیه)
آپارتمان مبله زعفرانیه، واحد همکف (تهران، زعفرانیه)
آپارتمان مبله زعفرانیه، واحد همکف (تهران، زعفرانیه)
آپارتمان مبله زعفرانیه، واحد همکف (تهران، زعفرانیه)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله زعفرانیه، واحد همکف (تهران، زعفرانیه)

تهران , تهران , زعفرانیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

65 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یکخوابه فرد (تهران)
آپارتمان یکخوابه فرد (تهران)
آپارتمان یکخوابه فرد (تهران)
آپارتمان یکخوابه فرد (تهران)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخوابه فرد (تهران)

تهران , تهران , جنت آباد

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

65 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,490,000
تعطیلات: 1,490,000
نوروز: 1,490,000
تومان
جزئیات
آپارتمان لوکس ارغوان ، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران)
آپارتمان لوکس ارغوان ، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران)
آپارتمان لوکس ارغوان ، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران)
آپارتمان لوکس ارغوان ، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان لوکس ارغوان ، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران)

تهران , تهران , پاسداران

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,150,000
آخر هفته: 2,150,000
تعطیلات: 2,150,000
نوروز: 2,150,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دو خوابه معجزه، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران، تجریش)
آپارتمان دو خوابه معجزه، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران، تجریش)
آپارتمان دو خوابه معجزه، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران، تجریش)
آپارتمان دو خوابه معجزه، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران، تجریش)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دو خوابه معجزه، اجاره روزانه و کوتاه مدت (تهران، تجریش)

تهران , تهران , تجریش دزاشیب

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

95 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 3,850,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه ارمغان (تهران)
آپارتمان دوخوابه ارمغان (تهران)
آپارتمان دوخوابه ارمغان (تهران)
آپارتمان دوخوابه ارمغان (تهران)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه ارمغان (تهران)

تهران , تهران , جردن

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه آرین 1 (تهران)
آپارتمان دوخوابه آرین 1 (تهران)
آپارتمان دوخوابه آرین 1 (تهران)
آپارتمان دوخوابه آرین 1 (تهران)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه آرین 1 (تهران)

تهران , تهران , تهرانپارس

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,380,000
تعطیلات: 1,380,000
نوروز: 1,490,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله شیک و لوکس (تهران، سعادت آباد)
آپارتمان مبله شیک و لوکس (تهران، سعادت آباد)
آپارتمان مبله شیک و لوکس (تهران، سعادت آباد)
آپارتمان مبله شیک و لوکس (تهران، سعادت آباد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله شیک و لوکس (تهران، سعادت آباد)

تهران , تهران , سعادت آباد

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,520,000
نوروز: 3,300,000
تومان
جزئیات
سوئیت مبله سعیدی (تهران)
سوئیت مبله سعیدی (تهران)
سوئیت مبله سعیدی (تهران)
سوئیت مبله سعیدی (تهران)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت مبله سعیدی (تهران)

تهران , تهران , آذری

سوئیت، شهری، ارزان

40 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات
آپارتمان سرسبز ویو بام تهران (تهران)
آپارتمان سرسبز ویو بام تهران (تهران)
آپارتمان سرسبز ویو بام تهران (تهران)
آپارتمان سرسبز ویو بام تهران (تهران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان سرسبز ویو بام تهران (تهران)

تهران , تهران , سعادت آباد

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 4,400,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یک خوابه ستایش (تهران)
آپارتمان یک خوابه ستایش (تهران)
آپارتمان یک خوابه ستایش (تهران)
آپارتمان یک خوابه ستایش (تهران)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خوابه ستایش (تهران)

تهران , تهران , کارون

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
آپارتمان استخردار فرشته (تهران)
آپارتمان استخردار فرشته (تهران)
آپارتمان استخردار فرشته (تهران)
آپارتمان استخردار فرشته (تهران)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان استخردار فرشته (تهران)

تهران , تهران , الهیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

230 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 8,250,000
آخر هفته: 8,250,000
تعطیلات: 8,250,000
نوروز: 8,250,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله کیان (تهران)
آپارتمان مبله کیان (تهران)
آپارتمان مبله کیان (تهران)
آپارتمان مبله کیان (تهران)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله کیان (تهران)

تهران , تهران , خزانه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

80 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 620,000
آخر هفته: 730,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 880,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب آبی (تهران)
آپارتمان دوخواب آبی (تهران)
آپارتمان دوخواب آبی (تهران)
آپارتمان دوخواب آبی (تهران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب آبی (تهران)

تهران , تهران , سعادت آباد

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,190,000
نوروز: 2,970,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه ضیایی (تهران)
آپارتمان دوخوابه ضیایی (تهران)
آپارتمان دوخوابه ضیایی (تهران)
آپارتمان دوخوابه ضیایی (تهران)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه ضیایی (تهران)

تهران , تهران , جنت آباد...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 1,980,000
تومان
جزئیات
آپارتمان روشنایی (تهران)
آپارتمان روشنایی (تهران)
آپارتمان روشنایی (تهران)
آپارتمان روشنایی (تهران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان روشنایی (تهران)

تهران , تهران , سعادت آباد

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,300,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یکخوابه ممتاز ژمینو (تهران)
آپارتمان یکخوابه ممتاز ژمینو (تهران)
آپارتمان یکخوابه ممتاز ژمینو (تهران)
آپارتمان یکخوابه ممتاز ژمینو (تهران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخوابه ممتاز ژمینو (تهران)

تهران , تهران , نواب

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

65 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 1,050,000
نوروز: 940,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه کوروش (تهران)
آپارتمان دوخوابه کوروش (تهران)
آپارتمان دوخوابه کوروش (تهران)
آپارتمان دوخوابه کوروش (تهران)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه کوروش (تهران)

تهران , تهران , تهرانسر

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

70 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,200,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یکخوابه لوکس مارینا (تهران)
آپارتمان یکخوابه لوکس مارینا (تهران)
آپارتمان یکخوابه لوکس مارینا (تهران)
آپارتمان یکخوابه لوکس مارینا (تهران)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخوابه لوکس مارینا (تهران)

تهران , تهران , باغ صبا

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

76 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,209,000
آخر هفته: 1,429,000
تعطیلات: 1,429,000
نوروز: 1,539,000
تومان
جزئیات
سوئیت های قائم (تهران، اتوبان محلاتی)
سوئیت های قائم (تهران، اتوبان محلاتی)
سوئیت های قائم (تهران، اتوبان محلاتی)
سوئیت های قائم (تهران، اتوبان محلاتی)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت های قائم (تهران، اتوبان محلاتی)

تهران , تهران , ۱۴

سوئیت، شهری، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 770,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله لوکس (تهران، میدان انقلاب)
آپارتمان مبله لوکس (تهران، میدان انقلاب)
آپارتمان مبله لوکس (تهران، میدان انقلاب)
آپارتمان مبله لوکس (تهران، میدان انقلاب)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله لوکس (تهران، میدان انقلاب)

تهران , تهران , کارگر شمالی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

85 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
سوییت مبله سران (تهران، جردن)
سوییت مبله سران (تهران، جردن)
سوییت مبله سران (تهران، جردن)
سوییت مبله سران (تهران، جردن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت مبله سران (تهران، جردن)

تهران , تهران , جردن

سوئیت، شهری، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
خانه دوخوابه امیر (تهران، سولقان)
خانه دوخوابه امیر (تهران، سولقان)
خانه دوخوابه امیر (تهران، سولقان)
خانه دوخوابه امیر (تهران، سولقان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه دوخوابه امیر (تهران، سولقان)

تهران , تهران , سولقان

خانه، کوهستانی، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات