تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان سلمان شهر (متل قو) (39 مورد)

ویلا مرسانا (سلمان شهر)
ویلا مرسانا (سلمان شهر)
ویلا مرسانا (سلمان شهر)
ویلا مرسانا (سلمان شهر)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مرسانا (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا دوخوابه نوساز بهار (متل قو، سی سرا)
ویلا دوخوابه نوساز بهار (متل قو، سی سرا)
ویلا دوخوابه نوساز بهار (متل قو، سی سرا)
ویلا دوخوابه نوساز بهار (متل قو، سی سرا)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه نوساز بهار (متل قو، سی سرا)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای دوبلکس دو خواب امیر (سلمان شهر، اسب چین)
ویلای دوبلکس دو خواب امیر (سلمان شهر، اسب چین)
ویلای دوبلکس دو خواب امیر (سلمان شهر، اسب چین)
ویلای دوبلکس دو خواب امیر (سلمان شهر، اسب چین)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس دو خواب امیر (سلمان شهر، اسب چین)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، ساحلی، لوکس

260 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلای استخردار البرز (سلمانشهر)
ویلای استخردار البرز (سلمانشهر)
ویلای استخردار البرز (سلمانشهر)
ویلای استخردار البرز (سلمانشهر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار البرز (سلمانشهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

180 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 5,390,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا استخر دار غزل (سلمان شهر)
ویلا استخر دار غزل (سلمان شهر)
ویلا استخر دار غزل (سلمان شهر)
ویلا استخر دار غزل (سلمان شهر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخر دار غزل (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

600 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 8,800,000
آخر هفته: 9,900,000
تعطیلات: 11,550,000
تومان
ویلا پالادیوم شالیزار (سلمان شهر)
ویلا پالادیوم شالیزار (سلمان شهر)
ویلا پالادیوم شالیزار (سلمان شهر)
ویلا پالادیوم شالیزار (سلمان شهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا پالادیوم شالیزار (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی، لوکس

350 متر، 4 خواب، تا 13 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 7,150,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلا دوبلکس گلسار (سلمان شهر، متل قو)
ویلا دوبلکس گلسار (سلمان شهر، متل قو)
ویلا دوبلکس گلسار (سلمان شهر، متل قو)
ویلا دوبلکس گلسار (سلمان شهر، متل قو)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس گلسار (سلمان شهر، متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی

300 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,710,000
آخر هفته: 1,930,000
تعطیلات: 2,480,000
تومان
ویلا بام لند شالیزار (سلمان شهر)
ویلا بام لند شالیزار (سلمان شهر)
ویلا بام لند شالیزار (سلمان شهر)
ویلا بام لند شالیزار (سلمان شهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا بام لند شالیزار (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

750 متر، 5 خواب، تا 0 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 8,250,000
آخر هفته: 11,000,000
تعطیلات: 13,200,000
تومان
ویلا یکخوابه هلما (سلمان شهر)
ویلا یکخوابه هلما (سلمان شهر)
ویلا یکخوابه هلما (سلمان شهر)
ویلا یکخوابه هلما (سلمان شهر)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه هلما (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا دوخواب دوستی 2 (متل قو)
ویلا دوخواب دوستی 2 (متل قو)
ویلا دوخواب دوستی 2 (متل قو)
ویلا دوخواب دوستی 2 (متل قو)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب دوستی 2 (متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا استخردار فلورا (متل قو)
ویلا استخردار فلورا (متل قو)
ویلا استخردار فلورا (متل قو)
ویلا استخردار فلورا (متل قو)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار فلورا (متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

450 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 11,550,000
تومان
ویلا سه خوابه تریبلکس شهرکی جنگلی (سلمان شهر)
ویلا سه خوابه تریبلکس شهرکی جنگلی (سلمان شهر)
ویلا سه خوابه تریبلکس شهرکی جنگلی (سلمان شهر)
ویلا سه خوابه تریبلکس شهرکی جنگلی (سلمان شهر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه تریبلکس شهرکی جنگلی (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی، لوکس

280 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,390,000
تومان
ویلا دوخواب دوستی 1 (متل قو)
ویلا دوخواب دوستی 1 (متل قو)
ویلا دوخواب دوستی 1 (متل قو)
ویلا دوخواب دوستی 1 (متل قو)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب دوستی 1 (متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری

80 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا دو خوابه اشکان (سلمان شهر)
ویلا دو خوابه اشکان (سلمان شهر)
ویلا دو خوابه اشکان (سلمان شهر)
ویلا دو خوابه اشکان (سلمان شهر)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه اشکان (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلای ساحلی، دوخوابه کیوان ( سلمان شهر)
ویلای ساحلی، دوخوابه کیوان ( سلمان شهر)
ویلای ساحلی، دوخوابه کیوان ( سلمان شهر)
ویلای ساحلی، دوخوابه کیوان ( سلمان شهر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی، دوخوابه کیوان ( سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، ساحلی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلا جنگلی مهرداد (متل قو)
ویلا جنگلی مهرداد (متل قو)
ویلا جنگلی مهرداد (متل قو)
ویلا جنگلی مهرداد (متل قو)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی مهرداد (متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا استخردار مقدم (سلمانشهر)
ویلا استخردار مقدم (سلمانشهر)
ویلا استخردار مقدم (سلمانشهر)
ویلا استخردار مقدم (سلمانشهر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار مقدم (سلمانشهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلای دوخوابه ملکپور (سلمان شهر)
ویلای دوخوابه ملکپور (سلمان شهر)
ویلای دوخوابه ملکپور (سلمان شهر)
ویلای دوخوابه ملکپور (سلمان شهر)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه ملکپور (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا استخردار محمدی (سلمان شهر)
ویلا استخردار محمدی (سلمان شهر)
ویلا استخردار محمدی (سلمان شهر)
ویلا استخردار محمدی (سلمان شهر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار محمدی (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلا استخردار ارکیده (سلمان شهر)
ویلا استخردار ارکیده (سلمان شهر)
ویلا استخردار ارکیده (سلمان شهر)
ویلا استخردار ارکیده (سلمان شهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ارکیده (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,740,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,160,000
تومان
ویلای دربستی، لوکس متل قو (سلمان شهر)
ویلای دربستی، لوکس متل قو (سلمان شهر)
ویلای دربستی، لوکس متل قو (سلمان شهر)
ویلای دربستی، لوکس متل قو (سلمان شهر)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی، لوکس متل قو (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلای دربستی، دوخوابه کیوان (سلمان شهر)
ویلای دربستی، دوخوابه کیوان (سلمان شهر)
ویلای دربستی، دوخوابه کیوان (سلمان شهر)
ویلای دربستی، دوخوابه کیوان (سلمان شهر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی، دوخوابه کیوان (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، جنگلی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا دو خوابه شهرکی مرجان (سلمان شهر)
ویلا دو خوابه شهرکی مرجان (سلمان شهر)
ویلا دو خوابه شهرکی مرجان (سلمان شهر)
ویلا دو خوابه شهرکی مرجان (سلمان شهر)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه شهرکی مرجان (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا استخردار سمیر (متل قو)
ویلا استخردار سمیر (متل قو)
ویلا استخردار سمیر (متل قو)
ویلا استخردار سمیر (متل قو)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سمیر (متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

700 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 6,050,000
آخر هفته: 8,250,000
تعطیلات: 13,200,000
تومان
ویلای دوبلکس دوخوابه فراز (سلمان شهر)
ویلای دوبلکس دوخوابه فراز (سلمان شهر)
ویلای دوبلکس دوخوابه فراز (سلمان شهر)
ویلای دوبلکس دوخوابه فراز (سلمان شهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس دوخوابه فراز (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری

140 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 2,310,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا دوخوابه الماس قو (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الماس قو (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الماس قو (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الماس قو (سلمان شهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه الماس قو (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری

85 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلای سه خواب استخردار یاس (سلمان شهر)
ویلای سه خواب استخردار یاس (سلمان شهر)
ویلای سه خواب استخردار یاس (سلمان شهر)
ویلای سه خواب استخردار یاس (سلمان شهر)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب استخردار یاس (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

خانه، شهری، لوکس

200 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، جنگلی، لوکس

400 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 7,150,000
آخر هفته: 8,250,000
تعطیلات: 9,900,000
تومان
ویلای دو خوابه استخردار شالیزار (سلمان شهر)
ویلای دو خوابه استخردار شالیزار (سلمان شهر)
ویلای دو خوابه استخردار شالیزار (سلمان شهر)
ویلای دو خوابه استخردار شالیزار (سلمان شهر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دو خوابه استخردار شالیزار (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، ساحلی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا یکخوابه یاس (سلمان شهر)
ویلا یکخوابه یاس (سلمان شهر)
ویلا یکخوابه یاس (سلمان شهر)
ویلا یکخوابه یاس (سلمان شهر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه یاس (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی

65 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلای دلپذیر 1 (سلمان شهر، متل قو)
ویلای دلپذیر 1 (سلمان شهر، متل قو)
ویلای دلپذیر 1 (سلمان شهر، متل قو)
ویلای دلپذیر 1 (سلمان شهر، متل قو)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دلپذیر 1 (سلمان شهر، متل قو)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا استخردار یاس (سلمان شهر)
ویلا استخردار یاس (سلمان شهر)
ویلا استخردار یاس (سلمان شهر)
ویلا استخردار یاس (سلمان شهر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار یاس (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

418 متر، 4 خواب، تا 13 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 13,200,000
تومان
ویلای دوخواب استخردار شهرک ماهان (سلمان شهر)
ویلای دوخواب استخردار شهرک ماهان (سلمان شهر)
ویلای دوخواب استخردار شهرک ماهان (سلمان شهر)
ویلای دوخواب استخردار شهرک ماهان (سلمان شهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب استخردار شهرک ماهان (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهرکی، لوکس

210 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
اقامتگاه ارزان قیمت، سکوت شب (سلمان شهر)
اقامتگاه ارزان قیمت، سکوت شب (سلمان شهر)
اقامتگاه ارزان قیمت، سکوت شب (سلمان شهر)
اقامتگاه ارزان قیمت، سکوت شب (سلمان شهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه ارزان قیمت، سکوت شب (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، جنگلی، ارزان

110 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 990,000
تومان
ویلای سه خواب لوکس 185 متری استخردار (سلمان شهر)
ویلای سه خواب لوکس 185 متری استخردار (سلمان شهر)
ویلای سه خواب لوکس 185 متری استخردار (سلمان شهر)
ویلای سه خواب لوکس 185 متری استخردار (سلمان شهر)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب لوکس 185 متری استخردار (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

185 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلای 4 خواب استخردار شالیزار (سلمان شهر)
ویلای 4 خواب استخردار شالیزار (سلمان شهر)
ویلای 4 خواب استخردار شالیزار (سلمان شهر)
ویلای 4 خواب استخردار شالیزار (سلمان شهر)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 4 خواب استخردار شالیزار (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

200 متر، 4 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,180,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلای VIP استخردار الماس قو (سلمان شهر)
ویلای VIP استخردار الماس قو (سلمان شهر)
ویلای VIP استخردار الماس قو (سلمان شهر)
ویلای VIP استخردار الماس قو (سلمان شهر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای VIP استخردار الماس قو (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، شهری، لوکس

350 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 10,230,000
تومان
ویلا استخردار شقایق (سلمان شهر)
ویلا استخردار شقایق (سلمان شهر)
ویلا استخردار شقایق (سلمان شهر)
ویلا استخردار شقایق (سلمان شهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار شقایق (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر (متل...

ویلا، ساحلی، لوکس

250 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,740,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان