تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره کلبه جنگلی (38 مورد)

کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی

80 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,870,000
نوروز: 2,200,000 تومان
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 2,200,000 تومان
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)
کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دوبلکس شله دوهزار (تنکابن)

مازندران , تنکابن , عیسی...

کلبه، جنگلی، لوکس

100 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,180,000
نوروز: 5,280,000 تومان
ویلا چوبی سوئیسی رما (ماسال)
ویلا چوبی سوئیسی رما (ماسال)
ویلا چوبی سوئیسی رما (ماسال)
ویلا چوبی سوئیسی رما (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی سوئیسی رما (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه

کلبه، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,910,000 تومان
کلبه جنگلی دربستی شمشاد (مازندران، رامسر)
کلبه جنگلی دربستی شمشاد (مازندران، رامسر)
کلبه جنگلی دربستی شمشاد (مازندران، رامسر)
کلبه جنگلی دربستی شمشاد (مازندران، رامسر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی دربستی شمشاد (مازندران، رامسر)

مازندران , رامسر , وان کوه

کلبه، جنگلی

110 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,100
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 2,530,000 تومان
کلبه سویسی مهیا (لاهیجان)
کلبه سویسی مهیا (لاهیجان)
کلبه سویسی مهیا (لاهیجان)
کلبه سویسی مهیا (لاهیجان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سویسی مهیا (لاهیجان)

گیلان , سیاهکل , چوشل

کلبه، جنگلی

35 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,650,000 تومان
کلبه جنگلی تگزاز (گیلان، رودبنه)
کلبه جنگلی تگزاز (گیلان، رودبنه)
کلبه جنگلی تگزاز (گیلان، رودبنه)
کلبه جنگلی تگزاز (گیلان، رودبنه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی تگزاز (گیلان، رودبنه)

گیلان , رودبنه , روستای صدا...

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 2,200,000 تومان
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی آریانا (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

کلبه، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 3,140,000
نوروز: 3,140,000 تومان
کلبه جنگلی هلی تی تی (شیرگاه)
کلبه جنگلی هلی تی تی (شیرگاه)
کلبه جنگلی هلی تی تی (شیرگاه)
کلبه جنگلی هلی تی تی (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی هلی تی تی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی

50 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,870,000
نوروز: 1,870,000 تومان
کلبه جنگلی سنتی فانوس (بلوکات گیلان)
کلبه جنگلی سنتی فانوس (بلوکات گیلان)
کلبه جنگلی سنتی فانوس (بلوکات گیلان)
کلبه جنگلی سنتی فانوس (بلوکات گیلان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی سنتی فانوس (بلوکات گیلان)

گیلان , رودبار , روستای...

کلبه، جنگلی، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 870,000
تعطیلات: 990,000
نوروز: 1,320,000 تومان
کلبه کادوس (تالش)
کلبه کادوس (تالش)
کلبه کادوس (تالش)
کلبه کادوس (تالش)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه کادوس (تالش)

گیلان , تالش , روستای سراگاه

کلبه، جنگلی، ارزان

45 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000 تومان
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)

گیلان , ماسال , اسبه ریسه

کلبه، جنگلی، ارزان

75 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 755,000
آخر هفته: 1,415,000
تعطیلات: 3,170,000
نوروز: 4,285,000 تومان
کلبه جنگلی سه خوابه مهدی (ماسال)
کلبه جنگلی سه خوابه مهدی (ماسال)
کلبه جنگلی سه خوابه مهدی (ماسال)
کلبه جنگلی سه خوابه مهدی (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی سه خوابه مهدی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای خروم

کلبه، جنگلی

130 متر، 3 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,820,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 3,300,000 تومان
کلبه یاس 2 (لاهیجان)
کلبه یاس 2 (لاهیجان)
کلبه یاس 2 (لاهیجان)
کلبه یاس 2 (لاهیجان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه یاس 2 (لاهیجان)

گیلان , لاهیجان , زمیدان

کلبه، جنگلی، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 940,000
نوروز: 1,320,000 تومان
کلبه جنگلی رضا، با حیاط دربست (ماسال)
کلبه جنگلی رضا، با حیاط دربست (ماسال)
کلبه جنگلی رضا، با حیاط دربست (ماسال)
کلبه جنگلی رضا، با حیاط دربست (ماسال)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی رضا، با حیاط دربست (ماسال)

گیلان , ماسال , سیاهدول

کلبه، جنگلی، ارزان

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 1,710,000
نوروز: 3,740,000 تومان
کلبه دوخوابه پرویز (ماسال)
کلبه دوخوابه پرویز (ماسال)
کلبه دوخوابه پرویز (ماسال)
کلبه دوخوابه پرویز (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دوخوابه پرویز (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

کلبه، جنگلی

70 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,270,000
آخر هفته: 1,380,000
تعطیلات: 2,480,000
نوروز: 2,480,000 تومان
کلبه سوئیسی گلوریا (بابل)
کلبه سوئیسی گلوریا (بابل)
کلبه سوئیسی گلوریا (بابل)
کلبه سوئیسی گلوریا (بابل)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی گلوریا (بابل)

مازندران , بابل , سیدکلاه

کلبه، جنگلی

68 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 860,000
آخر هفته: 980,000
تعطیلات: 940,000
نوروز: 3,630,000 تومان
کلبه جنگلی کاهگلی تلاونگ (بابل، بندپی شرقی)
کلبه جنگلی کاهگلی تلاونگ (بابل، بندپی شرقی)
کلبه جنگلی کاهگلی تلاونگ (بابل، بندپی شرقی)
کلبه جنگلی کاهگلی تلاونگ (بابل، بندپی شرقی)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی کاهگلی تلاونگ (بابل، بندپی شرقی)

مازندران , بابل , بندپی

کلبه، جنگلی، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 570,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 1,320,000 تومان
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 770,000 تومان
کلبه چوبی دربستی بردیا (تاسکوه ماسال)
کلبه چوبی دربستی بردیا (تاسکوه ماسال)
کلبه چوبی دربستی بردیا (تاسکوه ماسال)
کلبه چوبی دربستی بردیا (تاسکوه ماسال)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی دربستی بردیا (تاسکوه ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

کلبه، جنگلی، ارزان

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 3,300,000 تومان
کلبه‌ جنگلی دربستی ماه‌ عسل (رامسر)
کلبه‌ جنگلی دربستی ماه‌ عسل (رامسر)
کلبه‌ جنگلی دربستی ماه‌ عسل (رامسر)
کلبه‌ جنگلی دربستی ماه‌ عسل (رامسر)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه‌ جنگلی دربستی ماه‌ عسل (رامسر)

مازندران , رامسر , جاده‌...

کلبه، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,710,000
تعطیلات: 1,820,000
نوروز: 4,400,000 تومان
کلبه یکخوابه شیروان (ماسال)
کلبه یکخوابه شیروان (ماسال)
کلبه یکخوابه شیروان (ماسال)
کلبه یکخوابه شیروان (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه یکخوابه شیروان (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای...

کلبه، جنگلی، ارزان

45 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 1,980,000 تومان
کلبه جنگلی دلیزه (بابل)
کلبه جنگلی دلیزه (بابل)
کلبه جنگلی دلیزه (بابل)
کلبه جنگلی دلیزه (بابل)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی دلیزه (بابل)

مازندران , مرزیکلا , روستای...

کلبه، جنگلی

60 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 150 تومان
کلبه دوبلکس جنگلی بهاری (شیرگاه)
کلبه دوبلکس جنگلی بهاری (شیرگاه)
کلبه دوبلکس جنگلی بهاری (شیرگاه)
کلبه دوبلکس جنگلی بهاری (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دوبلکس جنگلی بهاری (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی، ارزان

100 متر، 3 خواب، تا 11 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,650,000 تومان
کلبه عرفان (ماسال)
کلبه عرفان (ماسال)
کلبه عرفان (ماسال)
کلبه عرفان (ماسال)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه عرفان (ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

کلبه، جنگلی، ارزان

65 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,540,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا باغ دوخوابه بهشت دربند (آستارا)
ویلا باغ دوخوابه بهشت دربند (آستارا)
ویلا باغ دوخوابه بهشت دربند (آستارا)
ویلا باغ دوخوابه بهشت دربند (آستارا)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دوخوابه بهشت دربند (آستارا)

گیلان , آستارا , دربند

کلبه، جنگلی

90 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,980,000 تومان
کلبه رودخانه ای کولام (سیاهکل)
کلبه رودخانه ای کولام (سیاهکل)
کلبه رودخانه ای کولام (سیاهکل)
کلبه رودخانه ای کولام (سیاهکل)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه رودخانه ای کولام (سیاهکل)

گیلان , سیاهکل , روستای...

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 610,000 تومان
کلبه آقای خاص 2 (بابل، پنج آبشار)
کلبه آقای خاص 2 (بابل، پنج آبشار)
کلبه آقای خاص 2 (بابل، پنج آبشار)
کلبه آقای خاص 2 (بابل، پنج آبشار)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه آقای خاص 2 (بابل، پنج آبشار)

مازندران , بابل , پنج آبشار

کلبه، جنگلی، ارزان

21 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000 تومان
کلبه سویسی دوبلکس نیما (سیاهکل)
کلبه سویسی دوبلکس نیما (سیاهکل)
کلبه سویسی دوبلکس نیما (سیاهکل)
کلبه سویسی دوبلکس نیما (سیاهکل)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سویسی دوبلکس نیما (سیاهکل)

گیلان , سیاهکل , چوشل

کلبه، جنگلی

40 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 2,750,000 تومان
اقامتگاه آرامش جواهرده (رامسر)
اقامتگاه آرامش جواهرده (رامسر)
اقامتگاه آرامش جواهرده (رامسر)
اقامتگاه آرامش جواهرده (رامسر)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه آرامش جواهرده (رامسر)

مازندران , رامسر , جواهرده

کلبه، جنگلی، لوکس

75 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,860,000
نوروز: 3,300,000 تومان
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)

گیلان , ماسال , دیگاه

کلبه، جنگلی، ارزان

30 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 1,220,000
نوروز: 1,220,000 تومان
کلبه چوبی هفت آبشار (بابلکنار)
کلبه چوبی هفت آبشار (بابلکنار)
کلبه چوبی هفت آبشار (بابلکنار)
کلبه چوبی هفت آبشار (بابلکنار)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی هفت آبشار (بابلکنار)

مازندران , بابل , بابلکنار

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 735,000
آخر هفته: 1,090,000
تعطیلات: 1,490,000
نوروز: 1,320,000 تومان
کلبه بومی دنگ سر (زیرآب، مازندران)
کلبه بومی دنگ سر (زیرآب، مازندران)
کلبه بومی دنگ سر (زیرآب، مازندران)
کلبه بومی دنگ سر (زیرآب، مازندران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه بومی دنگ سر (زیرآب، مازندران)

مازندران , زیرآب , دنگ سر

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 990,000
نوروز: 1,100,000 تومان
کلبه دربستی مهیار (فومن)
کلبه دربستی مهیار (فومن)
کلبه دربستی مهیار (فومن)
کلبه دربستی مهیار (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دربستی مهیار (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 310,000
آخر هفته: 360,000
تعطیلات: 390,000
نوروز: 440,000 تومان
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)

مازندران , شیرگاه , روستای...

کلبه، جنگلی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 650,000
آخر هفته: 690,000
تعطیلات: 720,000
نوروز: 1,100,000 تومان
کلبه آقای خاص 1 (بابل، پنج آبشار)
کلبه آقای خاص 1 (بابل، پنج آبشار)
کلبه آقای خاص 1 (بابل، پنج آبشار)
کلبه آقای خاص 1 (بابل، پنج آبشار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه آقای خاص 1 (بابل، پنج آبشار)

مازندران , بابل , پنج آبشار

کلبه، جنگلی، ارزان

40 متر، 0 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 850,000
تعطیلات: 850,000
نوروز: 1,210,000 تومان
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , شاندرمن

کلبه، جنگلی

75 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,400,000
آخر هفته: 1,750,000
تعطیلات: 2,530,000
نوروز: 4,620,000 تومان
کلبه جنگلی اسپر (شیرگاه، لفور)
کلبه جنگلی اسپر (شیرگاه، لفور)
کلبه جنگلی اسپر (شیرگاه، لفور)
کلبه جنگلی اسپر (شیرگاه، لفور)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی اسپر (شیرگاه، لفور)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی، ارزان

70 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 1,100,000 تومان