تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان شیرگاه (61 مورد)

آگهی ویژه
ویلای جنگلی شمالی ماهین (شیرگاه)
ویلای جنگلی شمالی ماهین (شیرگاه)
ویلای جنگلی شمالی ماهین (شیرگاه)
ویلای جنگلی شمالی ماهین (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی شمالی ماهین (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , منطقه...

ویلا، جنگلی

120 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,090,000
آخر هفته: 4,290,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
آگهی ویژه
کلبه چوبی احمدی (شیرگاه)
کلبه چوبی احمدی (شیرگاه)
کلبه چوبی احمدی (شیرگاه)
کلبه چوبی احمدی (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی احمدی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , سوادکوه...

کلبه، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آگهی ویژه
ویلا جنگلی استخردار دنیز (شیرگاه)
ویلا جنگلی استخردار دنیز (شیرگاه)
ویلا جنگلی استخردار دنیز (شیرگاه)
ویلا جنگلی استخردار دنیز (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی استخردار دنیز (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , سواد...

ویلا، جنگلی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
آگهی ویژه
ویلا سه خوابه آریا (شیرگاه)
ویلا سه خوابه آریا (شیرگاه)
ویلا سه خوابه آریا (شیرگاه)
ویلا سه خوابه آریا (شیرگاه)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه آریا (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، روستایی

300 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
آگهی ویژه
کلبه جنگلی ساره بانو (شیرگاه، جاده لفور)
کلبه جنگلی ساره بانو (شیرگاه، جاده لفور)
کلبه جنگلی ساره بانو (شیرگاه، جاده لفور)
کلبه جنگلی ساره بانو (شیرگاه، جاده لفور)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی ساره بانو (شیرگاه، جاده لفور)

مازندران , شیرگاه , جاده...

کلبه، جنگلی

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
ویلای زیبای حقیقی (شیرگاه)
ویلای زیبای حقیقی (شیرگاه)
ویلای زیبای حقیقی (شیرگاه)
ویلای زیبای حقیقی (شیرگاه)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای زیبای حقیقی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , خلیل کلا

ویلا، جنگلی

85 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)
کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی در منطقه جنگلی شمال (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی

80 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 100 متری (شیرگاه)
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 100 متری (شیرگاه)
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 100 متری (شیرگاه)
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 100 متری (شیرگاه)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی بشل، دوخواب 100 متری (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , روستای...

ویلا، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
کلبه چوبی تریبلکس رز (شیرگاه)
کلبه چوبی تریبلکس رز (شیرگاه)
کلبه چوبی تریبلکس رز (شیرگاه)
کلبه چوبی تریبلکس رز (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی تریبلکس رز (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، روستایی

210 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,330,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 120 متری (شیرگاه)
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 120 متری (شیرگاه)
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 120 متری (شیرگاه)
ویلای جنگلی بشل، دوخواب 120 متری (شیرگاه)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی بشل، دوخواب 120 متری (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , روستای...

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلای مبله عابدی (لفور)
ویلای مبله عابدی (لفور)
ویلای مبله عابدی (لفور)
ویلای مبله عابدی (لفور)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مبله عابدی (لفور)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
کلبه سوئیسی استخردار گلبانو (شیرگاه)
کلبه سوئیسی استخردار گلبانو (شیرگاه)
کلبه سوئیسی استخردار گلبانو (شیرگاه)
کلبه سوئیسی استخردار گلبانو (شیرگاه)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی استخردار گلبانو (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، روستایی، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,630,000
تومان
ویلا دو خوابه نوذری (شیرگاه)
ویلا دو خوابه نوذری (شیرگاه)
ویلا دو خوابه نوذری (شیرگاه)
ویلا دو خوابه نوذری (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه نوذری (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، جنگلی

70 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
کلبه چوبی دوبلکس طاها (شیرگاه)
کلبه چوبی دوبلکس طاها (شیرگاه)
کلبه چوبی دوبلکس طاها (شیرگاه)
کلبه چوبی دوبلکس طاها (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی دوبلکس طاها (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
منزل روستایی جنگلی فیروزجا (شیرگاه)
منزل روستایی جنگلی فیروزجا (شیرگاه)
منزل روستایی جنگلی فیروزجا (شیرگاه)
منزل روستایی جنگلی فیروزجا (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل روستایی جنگلی فیروزجا (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

خانه، روستایی

160 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,840,000
آخر هفته: 2,720,000
تعطیلات: 3,040,000
تومان
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)
کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی هیرسا (بابلکنار)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی، ارزان

50 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
کلبه چوبی  جکوزی دارگل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی  جکوزی دارگل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی  جکوزی دارگل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی  جکوزی دارگل بانو (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی جکوزی دارگل بانو (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، روستایی، لوکس

70 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 5,280,000
تومان
کلبه چوبی یکخوابه ناصری، با حیاط دربست (شیرگاه، لفور)
کلبه چوبی یکخوابه ناصری، با حیاط دربست (شیرگاه، لفور)
کلبه چوبی یکخوابه ناصری، با حیاط دربست (شیرگاه، لفور)
کلبه چوبی یکخوابه ناصری، با حیاط دربست (شیرگاه، لفور)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی یکخوابه ناصری، با حیاط دربست (شیرگاه، لفور)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
سوئیت حیاط دار دنج (شیرگاه، لفور)
سوئیت حیاط دار دنج (شیرگاه، لفور)
سوئیت حیاط دار دنج (شیرگاه، لفور)
سوئیت حیاط دار دنج (شیرگاه، لفور)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت حیاط دار دنج (شیرگاه، لفور)

مازندران , شیرگاه , لفور

سوئیت، جنگلی

80 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
اقامتگاه امیر، واحد سوئیسی (شیرگاه)
اقامتگاه امیر، واحد سوئیسی (شیرگاه)
اقامتگاه امیر، واحد سوئیسی (شیرگاه)
اقامتگاه امیر، واحد سوئیسی (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه امیر، واحد سوئیسی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

اقامتگاه بوم گردی، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)
کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه باغ وَنوشِه (شیرگاه، لفور)

مازندران , شیرگاه , روستای...

کلبه، جنگلی

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,060,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
کلبه جنگلی چوبی، کنار دریاچه (شیرگاه)
کلبه جنگلی چوبی، کنار دریاچه (شیرگاه)
کلبه جنگلی چوبی، کنار دریاچه (شیرگاه)
کلبه جنگلی چوبی، کنار دریاچه (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی چوبی، کنار دریاچه (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی

65 متر، 0 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلای گل بانو، طبقه دوم (سوادکوه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (سوادکوه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (سوادکوه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (سوادکوه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گل بانو، طبقه دوم (سوادکوه)

مازندران , شیرگاه ,...

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,410,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا دوبلکس هادی (شیرگاه)
ویلا دوبلکس هادی (شیرگاه)
ویلا دوبلکس هادی (شیرگاه)
ویلا دوبلکس هادی (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس هادی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

ویلا، شهری

190 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,190,000
تومان
بومگردی کنج دنج (شیرگاه)
بومگردی کنج دنج (شیرگاه)
بومگردی کنج دنج (شیرگاه)
بومگردی کنج دنج (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی کنج دنج (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , نوکلا

اقامتگاه بوم گردی، جنگلی، لوکس

170 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,520,000
تومان
ویلای گل بانو، طبقه اول (سوادکوه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (سوادکوه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (سوادکوه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (سوادکوه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گل بانو، طبقه اول (سوادکوه)

مازندران , شیرگاه ,...

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,070,000
تومان
ویلا لاکچری لطیفی (شیرگاه)
ویلا لاکچری لطیفی (شیرگاه)
ویلا لاکچری لطیفی (شیرگاه)
ویلا لاکچری لطیفی (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا لاکچری لطیفی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، جنگلی، لوکس

260 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 6,600,000
آخر هفته: 8,250,000
تعطیلات: 8,250,000
تومان
کلبه سوئیسی متولی (شیرگاه)
کلبه سوئیسی متولی (شیرگاه)
کلبه سوئیسی متولی (شیرگاه)
کلبه سوئیسی متولی (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی متولی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

کلبه، جنگلی، لوکس

45 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
کلبه استخردار جنگلی کلاره (شیرگاه)
کلبه استخردار جنگلی کلاره (شیرگاه)
کلبه استخردار جنگلی کلاره (شیرگاه)
کلبه استخردار جنگلی کلاره (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه استخردار جنگلی کلاره (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , روستای...

کلبه، جنگلی

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
کلبه سوئیسی سالار 1 ، جکوزی دار (شیرگاه)
کلبه سوئیسی سالار 1 ، جکوزی دار (شیرگاه)
کلبه سوئیسی سالار 1 ، جکوزی دار (شیرگاه)
کلبه سوئیسی سالار 1 ، جکوزی دار (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی سالار 1 ، جکوزی دار (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی

70 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 5,490,000
تومان
کلبه سوئدی ماه دل (شیرگاه)
کلبه سوئدی ماه دل (شیرگاه)
کلبه سوئدی ماه دل (شیرگاه)
کلبه سوئدی ماه دل (شیرگاه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئدی ماه دل (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا دو خوابه حیاط دار سیادرکا (شیرگاه)
ویلا دو خوابه حیاط دار سیادرکا (شیرگاه)
ویلا دو خوابه حیاط دار سیادرکا (شیرگاه)
ویلا دو خوابه حیاط دار سیادرکا (شیرگاه)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه حیاط دار سیادرکا (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

ویلا، روستایی

130 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بومگردی دربستی چلچلا (شیرگاه)
بومگردی دربستی چلچلا (شیرگاه)
بومگردی دربستی چلچلا (شیرگاه)
بومگردی دربستی چلچلا (شیرگاه)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی دربستی چلچلا (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

اقامتگاه بوم گردی، جنگلی

200 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 3,190,000
تومان
کلبه سوئیسی سالار 2 ، جکوزی دار (شیرگاه)
کلبه سوئیسی سالار 2 ، جکوزی دار (شیرگاه)
کلبه سوئیسی سالار 2 ، جکوزی دار (شیرگاه)
کلبه سوئیسی سالار 2 ، جکوزی دار (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی سالار 2 ، جکوزی دار (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی، لوکس

70 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,490,000
تومان
سوییت یکخوابه امیر (شیرگاه)
سوییت یکخوابه امیر (شیرگاه)
سوییت یکخوابه امیر (شیرگاه)
سوییت یکخوابه امیر (شیرگاه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت یکخوابه امیر (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , روستای...

سوئیت، روستایی، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
خانه روستایی باغ مین‌سی (شیرگاه)
خانه روستایی باغ مین‌سی (شیرگاه)
خانه روستایی باغ مین‌سی (شیرگاه)
خانه روستایی باغ مین‌سی (شیرگاه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی باغ مین‌سی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، جنگلی

75 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
بومگردی خانه بین راهی (شیرگاه)
بومگردی خانه بین راهی (شیرگاه)
بومگردی خانه بین راهی (شیرگاه)
بومگردی خانه بین راهی (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی خانه بین راهی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
تومان
ویلا دوخوابه هاکان (شیرگاه)
ویلا دوخوابه هاکان (شیرگاه)
ویلا دوخوابه هاکان (شیرگاه)
ویلا دوخوابه هاکان (شیرگاه)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه هاکان (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , گونه کلا

ویلا، جنگلی

170 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,030,000
تعطیلات: 3,030,000
تومان
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)
کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی میلاد (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی

50 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
خانه باغ دربستی ناصریان (مازندران، شیرگاه)
خانه باغ دربستی ناصریان (مازندران، شیرگاه)
خانه باغ دربستی ناصریان (مازندران، شیرگاه)
خانه باغ دربستی ناصریان (مازندران، شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه باغ دربستی ناصریان (مازندران، شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , سوادکوه

خانه، شهری

75 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
کلبه چوبی امیر (شیرگاه)
کلبه چوبی امیر (شیرگاه)
کلبه چوبی امیر (شیرگاه)
کلبه چوبی امیر (شیرگاه)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی امیر (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، روستایی

80 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,640,000
تومان
ویلای روستایی و جنگلی ونوشه (شیرگاه)
ویلای روستایی و جنگلی ونوشه (شیرگاه)
ویلای روستایی و جنگلی ونوشه (شیرگاه)
ویلای روستایی و جنگلی ونوشه (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی و جنگلی ونوشه (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، روستایی

82 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
کلبه آریایی (شیرگاه)
کلبه آریایی (شیرگاه)
کلبه آریایی (شیرگاه)
کلبه آریایی (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه آریایی (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , روستا...

کلبه، جنگلی

50 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 2,190,000
تومان
کلبه جنگلی سوئیسی استخردار لمپا ۱ (شیرگاه)
کلبه جنگلی سوئیسی استخردار لمپا ۱ (شیرگاه)
کلبه جنگلی سوئیسی استخردار لمپا ۱ (شیرگاه)
کلبه جنگلی سوئیسی استخردار لمپا ۱ (شیرگاه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی سوئیسی استخردار لمپا ۱ (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، جنگلی، لوکس

70 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 2,860,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلا نیایش (شیرگاه، لفور)
ویلا نیایش (شیرگاه، لفور)
ویلا نیایش (شیرگاه، لفور)
ویلا نیایش (شیرگاه، لفور)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا نیایش (شیرگاه، لفور)

مازندران , شیرگاه , لفور

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
کلبه چوبی نیلا (شیرگاه)
کلبه چوبی نیلا (شیرگاه)
کلبه چوبی نیلا (شیرگاه)
کلبه چوبی نیلا (شیرگاه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی نیلا (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه، روستایی

50 متر، 1 خواب، تا 2 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,190,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای دوخوابه شالیزار (شیرگاه)
ویلای دوخوابه شالیزار (شیرگاه)
ویلای دوخوابه شالیزار (شیرگاه)
ویلای دوخوابه شالیزار (شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه شالیزار (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , سرچاک

ویلا، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلا یکخوابه شالیزار (شیرگاه)
ویلا یکخوابه شالیزار (شیرگاه)
ویلا یکخوابه شالیزار (شیرگاه)
ویلا یکخوابه شالیزار (شیرگاه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه شالیزار (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

خانه، روستایی

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا جنگلی سی بن (شیرگاه)
ویلا جنگلی سی بن (شیرگاه)
ویلا جنگلی سی بن (شیرگاه)
ویلا جنگلی سی بن (شیرگاه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی سی بن (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

خانه، جنگلی

120 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,600,000
تومان
ویلای چشمه (سوادکوه، بابلکنار)
ویلای چشمه (سوادکوه، بابلکنار)
ویلای چشمه (سوادکوه، بابلکنار)
ویلای چشمه (سوادکوه، بابلکنار)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای چشمه (سوادکوه، بابلکنار)

مازندران , شیرگاه , سوادکوه

ویلا، جنگلی

110 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,590,000
تومان