تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان گرگان (56 مورد)

ویلای طبیعت (ناهارخوران)
ویلای طبیعت (ناهارخوران)
ویلای طبیعت (ناهارخوران)
ویلای طبیعت (ناهارخوران)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای طبیعت (ناهارخوران)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

ویلا، شهرکی

150 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
واحد مبله دوخواب رضاپور (گرگان، زیارت)
واحد مبله دوخواب رضاپور (گرگان، زیارت)
واحد مبله دوخواب رضاپور (گرگان، زیارت)
واحد مبله دوخواب رضاپور (گرگان، زیارت)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد مبله دوخواب رضاپور (گرگان، زیارت)

گلستان , گرگان , زیارت

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی

110 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(8 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,770,000
تومان
سوئیت حیاط دار یکخوابه محمد (گرگان)
سوئیت حیاط دار یکخوابه محمد (گرگان)
سوئیت حیاط دار یکخوابه محمد (گرگان)
سوئیت حیاط دار یکخوابه محمد (گرگان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت حیاط دار یکخوابه محمد (گرگان)

گلستان , گرگان , انجیراب

سوئیت، شهری

85 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,110,000
تومان
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای والش آباد

اقامتگاه بوم گردی، جنگلی، ارزان

35 متر، 3 خواب، تا 5 مهمان

(6 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 430,000
آخر هفته: 430,000
تعطیلات: 830,000
تومان
آپارتمان یک خوابه نگین 1 (گرگان، جاده نهارخوران)
آپارتمان یک خوابه نگین 1 (گرگان، جاده نهارخوران)
آپارتمان یک خوابه نگین 1 (گرگان، جاده نهارخوران)
آپارتمان یک خوابه نگین 1 (گرگان، جاده نهارخوران)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خوابه نگین 1 (گرگان، جاده نهارخوران)

گلستان , گرگان , جاده ناهارخوران

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی، ارزان

120 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
سوییت محمد (گرگان)
سوییت محمد (گرگان)
سوییت محمد (گرگان)
سوییت محمد (گرگان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت محمد (گرگان)

گلستان , گرگان , جاده ناهارخوران

سوئیت، شهرکی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
سوییت یکخوابه سالار (گرگان)
سوییت یکخوابه سالار (گرگان)
سوییت یکخوابه سالار (گرگان)
سوییت یکخوابه سالار (گرگان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت یکخوابه سالار (گرگان)

گلستان , گرگان , توسکستان

سوئیت، جنگلی

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,990,000
تومان
سوئیت یکخوابه توریست (گرگان)
سوئیت یکخوابه توریست (گرگان)
سوئیت یکخوابه توریست (گرگان)
سوئیت یکخوابه توریست (گرگان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یکخوابه توریست (گرگان)

گلستان , گرگان , توشن

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

150 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
منزل یکخوابه رامش (گرگان، خلیندره)
منزل یکخوابه رامش (گرگان، خلیندره)
منزل یکخوابه رامش (گرگان، خلیندره)
منزل یکخوابه رامش (گرگان، خلیندره)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه رامش (گرگان، خلیندره)

گلستان , گرگان , خلیندره

خانه، جنگلی

100 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای دودانگه

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

15 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,440,000
تومان
خانه روستایی دربستی بادلی (گرگان، روستای زیارت)
خانه روستایی دربستی بادلی (گرگان، روستای زیارت)
خانه روستایی دربستی بادلی (گرگان، روستای زیارت)
خانه روستایی دربستی بادلی (گرگان، روستای زیارت)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی دربستی بادلی (گرگان، روستای زیارت)

گلستان , گرگان , زیارت

خانه، روستایی

90 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
کلبه سنتی جنگلی دانارک (گرگان)
کلبه سنتی جنگلی دانارک (گرگان)
کلبه سنتی جنگلی دانارک (گرگان)
کلبه سنتی جنگلی دانارک (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سنتی جنگلی دانارک (گرگان)

گلستان , گرگان , توسکستان

کلبه، جنگلی

45 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
سوییت دوخوابه تالار، همکف با حیاط خلوت (گرگان)
سوییت دوخوابه تالار، همکف با حیاط خلوت (گرگان)
سوییت دوخوابه تالار، همکف با حیاط خلوت (گرگان)
سوییت دوخوابه تالار، همکف با حیاط خلوت (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت دوخوابه تالار، همکف با حیاط خلوت (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

سوئیت، شهری

90 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
آپارتمان یکخوابه عسکری 2 (گرگان)
آپارتمان یکخوابه عسکری 2 (گرگان)
آپارتمان یکخوابه عسکری 2 (گرگان)
آپارتمان یکخوابه عسکری 2 (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخوابه عسکری 2 (گرگان)

گلستان , گرگان , زیارت

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 970,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,330,000
تومان
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان، نومل)
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان، نومل)
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان، نومل)
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان، نومل)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان، نومل)

گلستان , گرگان , نومل

خانه، روستایی

95 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,660,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای دودانگه

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

20 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,435,000
تومان
سوئیت آپارتمان رضاپور (گرگان، زیارت)
سوئیت آپارتمان رضاپور (گرگان، زیارت)
سوئیت آپارتمان رضاپور (گرگان، زیارت)
سوئیت آپارتمان رضاپور (گرگان، زیارت)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت آپارتمان رضاپور (گرگان، زیارت)

گلستان , گرگان , زیارت

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی، ارزان

75 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,330,000
تومان
ویلا باغ دوخوابه افرا (گرگان)
ویلا باغ دوخوابه افرا (گرگان)
ویلا باغ دوخوابه افرا (گرگان)
ویلا باغ دوخوابه افرا (گرگان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دوخوابه افرا (گرگان)

گلستان , گرگان , توسکستان

ویلا، جنگلی

90 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای دودانگه

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

40 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,040,000
آخر هفته: 2,040,000
تعطیلات: 2,050,000
تومان
سویت محمد (گرگان)
سویت محمد (گرگان)
سویت محمد (گرگان)
سویت محمد (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت محمد (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

سوئیت، شهری، ارزان

45 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 670,000
تومان
سوئیت اقامتی قربانی (گرگان)
سوئیت اقامتی قربانی (گرگان)
سوئیت اقامتی قربانی (گرگان)
سوئیت اقامتی قربانی (گرگان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت اقامتی قربانی (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

سوئیت، روستایی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
آپارتمان دوخوابه عجمی (گرگان)
آپارتمان دوخوابه عجمی (گرگان)
آپارتمان دوخوابه عجمی (گرگان)
آپارتمان دوخوابه عجمی (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه عجمی (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

130 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , نومل

هتل و مهمانسرا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,270,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
آپارتمان  یکخوابه عسکری 1 (گرگان)
آپارتمان  یکخوابه عسکری 1 (گرگان)
آپارتمان  یکخوابه عسکری 1 (گرگان)
آپارتمان  یکخوابه عسکری 1 (گرگان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخوابه عسکری 1 (گرگان)

گلستان , گرگان , زیارت

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی

55 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای دودانگه

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

40 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 1,880,000
تومان
سوئیت مبله حسین (گرگان)
سوئیت مبله حسین (گرگان)
سوئیت مبله حسین (گرگان)
سوئیت مبله حسین (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت مبله حسین (گرگان)

گلستان , گرگان , صیاد شیرازی

سوئیت، شهری، ارزان

45 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نوده ملک

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

60 متر، 0 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلای دوخواب عدالت 72 (گرگان، جاده ناهارخوران)
ویلای دوخواب عدالت 72 (گرگان، جاده ناهارخوران)
ویلای دوخواب عدالت 72 (گرگان، جاده ناهارخوران)
ویلای دوخواب عدالت 72 (گرگان، جاده ناهارخوران)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب عدالت 72 (گرگان، جاده ناهارخوران)

گلستان , گرگان , جاده ناهارخوران

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نومل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

65 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نومل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

65 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
سوئیت عباس خلوتی (گرگان)
سوئیت عباس خلوتی (گرگان)
سوئیت عباس خلوتی (گرگان)
سوئیت عباس خلوتی (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت عباس خلوتی (گرگان)

گلستان , گرگان , جاده ناهارخوران

سوئیت، جنگلی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
ویلا دوخوابه اهورا (گرگان)
ویلا دوخوابه اهورا (گرگان)
ویلا دوخوابه اهورا (گرگان)
ویلا دوخوابه اهورا (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه اهورا (گرگان)

گلستان , گرگان , کیانشهر

ویلا، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
سوییت ویلایی شایان (گرگان)
سوییت ویلایی شایان (گرگان)
سوییت ویلایی شایان (گرگان)
سوییت ویلایی شایان (گرگان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت ویلایی شایان (گرگان)

گلستان , گرگان , نومل

سوئیت، روستایی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
تومان
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نومل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

20 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 660,000
تومان
ویلا یکخوابه امیررضا (گرگان)
ویلا یکخوابه امیررضا (گرگان)
ویلا یکخوابه امیررضا (گرگان)
ویلا یکخوابه امیررضا (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه امیررضا (گرگان)

گلستان , گرگان , زیارت

ویلا، جنگلی

65 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
تومان
آپارتمان دو خوابه نگین 2 (گرگان، جاده نهارخوران)
آپارتمان دو خوابه نگین 2 (گرگان، جاده نهارخوران)
آپارتمان دو خوابه نگین 2 (گرگان، جاده نهارخوران)
آپارتمان دو خوابه نگین 2 (گرگان، جاده نهارخوران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دو خوابه نگین 2 (گرگان، جاده نهارخوران)

گلستان , گرگان , جاده ناهارخوران

آپارتمان مبله (روزانه و...، جنگلی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای دوخوابه گردو (گرگان)
ویلای دوخوابه گردو (گرگان)
ویلای دوخوابه گردو (گرگان)
ویلای دوخوابه گردو (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه گردو (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای زیارت

ویلا، جنگلی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)

گلستان , گرگان , زیارت

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 615,000
آخر هفته: 790,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , کفشگیری

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

300 متر، 6 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 3,740,000
تومان
سوئیت نورا (گرگان، جعفرآباد)
سوئیت نورا (گرگان، جعفرآباد)
سوئیت نورا (گرگان، جعفرآباد)
سوئیت نورا (گرگان، جعفرآباد)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت نورا (گرگان، جعفرآباد)

گلستان , گرگان , روستای جعفرآباد

سوئیت، جنگلی، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 480,000
آخر هفته: 850,000
تعطیلات: 1,450,000
تومان
آپارتمان دوخوابه تندیس (گرگان)
آپارتمان دوخوابه تندیس (گرگان)
آپارتمان دوخوابه تندیس (گرگان)
آپارتمان دوخوابه تندیس (گرگان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه تندیس (گرگان)

گلستان , گرگان , زیارت

آپارتمان مبله (روزانه و...، کوهستانی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
کلبه چوبی خوش نشین (گرگان)
کلبه چوبی خوش نشین (گرگان)
کلبه چوبی خوش نشین (گرگان)
کلبه چوبی خوش نشین (گرگان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی خوش نشین (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای شموشک

کلبه، روستایی، ارزان

30 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
ویلا دوخوابه دربست محمدرضاپور (گرگان)
ویلا دوخوابه دربست محمدرضاپور (گرگان)
ویلا دوخوابه دربست محمدرضاپور (گرگان)
ویلا دوخوابه دربست محمدرضاپور (گرگان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه دربست محمدرضاپور (گرگان)

گلستان , گرگان , زیارت

ویلا، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 1,820,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
کلبه جنگی بام زیارت (گرگان)
کلبه جنگی بام زیارت (گرگان)
کلبه جنگی بام زیارت (گرگان)
کلبه جنگی بام زیارت (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگی بام زیارت (گرگان)

گلستان , گرگان , بام زیارت

کلبه، جنگلی

70 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
سوییت ویلایی بلوار ناهارخوران (گرگان)
سوییت ویلایی بلوار ناهارخوران (گرگان)
سوییت ویلایی بلوار ناهارخوران (گرگان)
سوییت ویلایی بلوار ناهارخوران (گرگان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت ویلایی بلوار ناهارخوران (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

سوئیت، شهری، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 880,000
تومان
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای جعفرآباد ملک

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

25 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 970,000
تعطیلات: 970,000
تومان
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)

گلستان , گرگان , بلوارگلشهر

ویلا، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,880,000
تومان
سوئیت آپارتمان هدیه ۲ (گرگان)
سوئیت آپارتمان هدیه ۲ (گرگان)
سوئیت آپارتمان هدیه ۲ (گرگان)
سوئیت آپارتمان هدیه ۲ (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت آپارتمان هدیه ۲ (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
سوئیت آپارتمان هدیه 1 (گرگان)
سوئیت آپارتمان هدیه 1 (گرگان)
سوئیت آپارتمان هدیه 1 (گرگان)
سوئیت آپارتمان هدیه 1 (گرگان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت آپارتمان هدیه 1 (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهارخوران

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
سوییت یکخوابه پدر (گرگان)
سوییت یکخوابه پدر (گرگان)
سوییت یکخوابه پدر (گرگان)
سوییت یکخوابه پدر (گرگان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت یکخوابه پدر (گرگان)

گلستان , گرگان , جاده‌نهار‌خوران

سوئیت، روستایی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 890,000
تومان