تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان رودهن (32 مورد)

ویلا استخردار باران (رودهن)
ویلا استخردار باران (رودهن)
ویلا استخردار باران (رودهن)
ویلا استخردار باران (رودهن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار باران (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

320 متر، 3 خواب، تا 40 مهمان

(9 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 7,700,000 تومان
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 16 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,150,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا دوبلکس نهال (رودهن، کرشت)
ویلا دوبلکس نهال (رودهن، کرشت)
ویلا دوبلکس نهال (رودهن، کرشت)
ویلا دوبلکس نهال (رودهن، کرشت)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس نهال (رودهن، کرشت)

تهران , رودهن , کرشت

ویلا، شهرکی، لوکس

750 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 6,610,000
آخر هفته: 13,200,000
تعطیلات: 16,500,000
نوروز: 16,500,000 تومان
ویلای لوکس استخردار سرو (رودهن)
ویلای لوکس استخردار سرو (رودهن)
ویلای لوکس استخردار سرو (رودهن)
ویلای لوکس استخردار سرو (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس استخردار سرو (رودهن)

تهران , رودهن , جاده وسکاره

ویلا، شهرکی، لوکس

300 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,300,000
آخر هفته: 9,190,000
تعطیلات: 9,190,000
نوروز: 9,190,000 تومان
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی، لوکس

250 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهری، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,760,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 6,050,000 تومان
ویلا استخردار آبگرم پارادایس (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم پارادایس (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم پارادایس (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم پارادایس (رودهن)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم پارادایس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی، لوکس

250 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 8,250,000
تعطیلات: 9,350,000
نوروز: 9,350,000 تومان
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,290,000
آخر هفته: 7,330,000
تعطیلات: 7,330,000
نوروز: 7,330,000 تومان
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک پزشکان

ویلا، کوهستانی، لوکس

75 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,760,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 3,850,000 تومان
ویلا استخردار چهارفصل گلها (رودهن)
ویلا استخردار چهارفصل گلها (رودهن)
ویلا استخردار چهارفصل گلها (رودهن)
ویلا استخردار چهارفصل گلها (رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار چهارفصل گلها (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، روستایی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای چهار خواب سوپرلوکس آرامیس (رودهن)
ویلای چهار خواب سوپرلوکس آرامیس (رودهن)
ویلای چهار خواب سوپرلوکس آرامیس (رودهن)
ویلای چهار خواب سوپرلوکس آرامیس (رودهن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای چهار خواب سوپرلوکس آرامیس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

450 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 14,300,000
آخر هفته: 18,700,000
تعطیلات: 18,700,000
نوروز: 18,700,000 تومان
ویلا ۵ خواب عمارت گارنت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)
ویلا ۵ خواب عمارت گارنت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)
ویلا ۵ خواب عمارت گارنت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)
ویلا ۵ خواب عمارت گارنت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ۵ خواب عمارت گارنت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

580 متر، 5 خواب، تا 50 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 11,000,000
آخر هفته: 16,500,000
تعطیلات: 18,700,000
نوروز: 27,500,000 تومان
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک سادات...

ویلا، شهرکی، لوکس

290 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,510,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 9,900,000
نوروز: 9,900,000 تومان
ویلای سبز (رودهن)
ویلای سبز (رودهن)
ویلای سبز (رودهن)
ویلای سبز (رودهن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سبز (رودهن)

تهران , رودهن , گلبهار

ویلا، کوهستانی، لوکس

380 متر، 3 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 9,350,000
تعطیلات: 9,350,000
نوروز: 9,350,000 تومان
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)

تهران , رودهن , سادات محله

ویلا، کوهستانی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 2,640,000
نوروز: 2,640,000 تومان
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهری

170 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلای لاکچری گلستان، با استخر و جکوزی و بیلیارد (رودهن، مهرآباد)
ویلای لاکچری گلستان، با استخر و جکوزی و بیلیارد (رودهن، مهرآباد)
ویلای لاکچری گلستان، با استخر و جکوزی و بیلیارد (رودهن، مهرآباد)
ویلای لاکچری گلستان، با استخر و جکوزی و بیلیارد (رودهن، مهرآباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لاکچری گلستان، با استخر و جکوزی و بیلیارد (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی، لوکس

600 متر، 4 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,740,000
آخر هفته: 9,350,000
تعطیلات: 10,450,000
نوروز: 10,450,000 تومان
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آفتاب (رودهن)

تهران , رودهن , وسکاره

ویلا، کوهستانی، لوکس

400 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 8,250,000 تومان
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی

150 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا، شهری

110 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,330,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا ٤ خواب استخر آبگرم عمارت تتیس (رودهن)
ویلا ٤ خواب استخر آبگرم عمارت تتیس (رودهن)
ویلا ٤ خواب استخر آبگرم عمارت تتیس (رودهن)
ویلا ٤ خواب استخر آبگرم عمارت تتیس (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ٤ خواب استخر آبگرم عمارت تتیس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

350 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,940,000
آخر هفته: 10,780,000
تعطیلات: 12,980,000
نوروز: 11,880,000 تومان
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

350 متر، 2 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 6,050,000 تومان
عمارت یاس (رودهن، بومهن)
عمارت یاس (رودهن، بومهن)
عمارت یاس (رودهن، بومهن)
عمارت یاس (رودهن، بومهن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت یاس (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , بومهن

ویلا، کوهستانی، لوکس

750 متر، 3 خواب، تا 50 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,640,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 9,900,000 تومان
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

400 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 8,800,000
آخر هفته: 13,200,000
تعطیلات: 13,200,000
نوروز: 13,200,000 تومان
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا، کوهستانی، لوکس

370 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 6,610,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 9,900,000
نوروز: 11,000,000 تومان
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , بومهن

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 7,810,000
تعطیلات: 8,470,000
نوروز: 8,470,000 تومان
ویلا استخردار خورشید (رودهن)
ویلا استخردار خورشید (رودهن)
ویلا استخردار خورشید (رودهن)
ویلا استخردار خورشید (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار خورشید (رودهن)

تهران , رودهن , بلوار مطهری

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,130,000
آخر هفته: 8,470,000
تعطیلات: 9,570,000
نوروز: 8,470,000 تومان
ویلا استخردار یک خوابه رضا (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار یک خوابه رضا (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار یک خوابه رضا (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار یک خوابه رضا (رودهن، بومهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار یک خوابه رضا (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , بومهن

ویلا، شهری

200 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,110,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
نوروز: 2,200,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,640,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 8,910,000 تومان