تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان دهدز (4 مورد)

بوم گردی قلعه سرد، اقامت با صبحانه (دهدز، قلعه سرد)
بوم گردی قلعه سرد، اقامت با صبحانه (دهدز، قلعه سرد)
بوم گردی قلعه سرد، اقامت با صبحانه (دهدز، قلعه سرد)
بوم گردی قلعه سرد، اقامت با صبحانه (دهدز، قلعه سرد)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قلعه سرد، اقامت با صبحانه (دهدز، قلعه سرد)

خوزستان , دهدز , قلعه سرد

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

450 متر، 12 خواب، تا 100 مهمان

(7 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 370,000
آخر هفته: 370,000
تعطیلات: 375,000
تومان
بوم گردی کیقباد، سوئیت های 40 متری (دهدز، قلعه سرد)
بوم گردی کیقباد، سوئیت های 40 متری (دهدز، قلعه سرد)
بوم گردی کیقباد، سوئیت های 40 متری (دهدز، قلعه سرد)
بوم گردی کیقباد، سوئیت های 40 متری (دهدز، قلعه سرد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کیقباد، سوئیت های 40 متری (دهدز، قلعه سرد)

خوزستان , دهدز , قلعه سرد

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

40 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
ویلای شولیز (دهدز، قلعه سرد)
ویلای شولیز (دهدز، قلعه سرد)
ویلای شولیز (دهدز، قلعه سرد)
ویلای شولیز (دهدز، قلعه سرد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شولیز (دهدز، قلعه سرد)

خوزستان , دهدز , قلعه سرد

سوئیت، روستایی، ارزان

100 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلای دوخوابه خان نشین (خوزستان، دهدز)
ویلای دوخوابه خان نشین (خوزستان، دهدز)
ویلای دوخوابه خان نشین (خوزستان، دهدز)
ویلای دوخوابه خان نشین (خوزستان، دهدز)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه خان نشین (خوزستان، دهدز)

خوزستان , دهدز , روستای چلیساد

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 22 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان