تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس نوع اقامتگاه

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در منطقه ورمیه (8 مورد)

ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، روستایی

105 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 980,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,420,000
تومان
جزئیات
ویلا مبله یکخوابه امیر (ماسال، روستای ورمیه)
ویلا مبله یکخوابه امیر (ماسال، روستای ورمیه)
ویلا مبله یکخوابه امیر (ماسال، روستای ورمیه)
ویلا مبله یکخوابه امیر (ماسال، روستای ورمیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مبله یکخوابه امیر (ماسال، روستای ورمیه)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، جنگلی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 430,000
آخر هفته: 430,000
تعطیلات: 430,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی دوبلکس حبیبی (ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس حبیبی (ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس حبیبی (ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس حبیبی (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی دوبلکس حبیبی (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، روستایی، ارزان

70 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه شهاب (ماسال)
ویلا دوخوابه شهاب (ماسال)
ویلا دوخوابه شهاب (ماسال)
ویلا دوخوابه شهاب (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه شهاب (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,750,000
تومان
جزئیات
ویلاجنگلی امید (ماسال)
ویلاجنگلی امید (ماسال)
ویلاجنگلی امید (ماسال)
ویلاجنگلی امید (ماسال)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلاجنگلی امید (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، جنگلی، ارزان

125 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 640,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 3,300,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی جنگلی فرزین (ماسال)
ویلا چوبی جنگلی فرزین (ماسال)
ویلا چوبی جنگلی فرزین (ماسال)
ویلا چوبی جنگلی فرزین (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی جنگلی فرزین (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، روستایی، ارزان

120 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 2,090,000
نوروز: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دربست بلالی (ماسال)
ویلا جنگلی دربست بلالی (ماسال)
ویلا جنگلی دربست بلالی (ماسال)
ویلا جنگلی دربست بلالی (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دربست بلالی (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، جنگلی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 990,000
نوروز: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی مرسام (ماسال)
ویلای دربستی مرسام (ماسال)
ویلای دربستی مرسام (ماسال)
ویلای دربستی مرسام (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی مرسام (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 3,300,000
تومان
جزئیات