تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان سمنان (14 مورد)

بوم گردی سپیدار (شاهرود)
بوم گردی سپیدار (شاهرود)
بوم گردی سپیدار (شاهرود)
بوم گردی سپیدار (شاهرود)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سپیدار (شاهرود)

سمنان , شاهرود , جنگل ابر

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

800 متر، 12 خواب، تا 46 مهمان

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 210,000
آخر هفته: 210,000
تعطیلات: 210,000
نوروز: 210,000
تومان
جزئیات
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)

سمنان , سرخه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

14 متر، 8 خواب، تا 5 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 545,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 610,000
نوروز: 770,000
تومان
جزئیات
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)

سمنان , دامغان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، کویری، ارزان

18 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 880,000
تومان
جزئیات
بومگردی خانه طبیعت (شاهرود)
بومگردی خانه طبیعت (شاهرود)
بومگردی خانه طبیعت (شاهرود)
بومگردی خانه طبیعت (شاهرود)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی خانه طبیعت (شاهرود)

سمنان , شاهرود , روستای هدف...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

95 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 830,000
نوروز: 880,000
تومان
جزئیات
سرای بومگردی بابا حاجی (شاهرود)
سرای بومگردی بابا حاجی (شاهرود)
سرای بومگردی بابا حاجی (شاهرود)
سرای بومگردی بابا حاجی (شاهرود)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سرای بومگردی بابا حاجی (شاهرود)

سمنان , شاهرود , روستای قلعه...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

200 متر، 3 خواب، تا 127 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 360,000
تعطیلات: 420,000
نوروز: 440,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)

سمنان , آرادان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

250 متر، 4 خواب، تا 40 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 240,000
آخر هفته: 250,000
تعطیلات: 250,000
نوروز: 260,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)

سمنان , میامی , کالپوش

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

70 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 210,000
آخر هفته: 210,000
تعطیلات: 440,000
نوروز: 440,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)

سمنان , شاهرود , بیارجمند

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

200 متر، 6 خواب، تا 35 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 230,000
آخر هفته: 230,000
تعطیلات: 150,000
نوروز: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بابامراد (دامغان)
بوم گردی بابامراد (دامغان)
بوم گردی بابامراد (دامغان)
بوم گردی بابامراد (دامغان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بابامراد (دامغان)

سمنان , دامغان , روستای قوشه

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

200 متر، 3 خواب، تا 18 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 140,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 140,000
نوروز: 140,000
تومان
جزئیات
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)

سمنان , میامی , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی، ارزان

300 متر، 7 خواب، تا 30 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
نوروز: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کومه سبز (شاهرود)

سمنان , شاهرود , روستای ابر

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

200 متر، 3 خواب، تا 40 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 150,000
نوروز: 150,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

سمنان , سرخه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، کویری، ارزان

25 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 560,000
آخر هفته: 560,000
تعطیلات: 560,000
نوروز: 660,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

سمنان , سرخه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

15 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 550,000
تومان
جزئیات
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)

سمنان , آرادان , روستای ده...

اقامتگاه بوم گردی، کویری، ارزان

2000 متر، 26 خواب، تا 120 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 550,000
تومان
جزئیات