تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان فارس (16 مورد)

بوم گردی دربستی باباخان (اردکان فارس، روستای کهکران)
بوم گردی دربستی باباخان (اردکان فارس، روستای کهکران)
بوم گردی دربستی باباخان (اردکان فارس، روستای کهکران)
بوم گردی دربستی باباخان (اردکان فارس، روستای کهکران)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دربستی باباخان (اردکان فارس، روستای کهکران)

فارس , اردکان , کهکران

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(17 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
بوم گردی باغ سلیمان، اتاق های اختصاصی (میمند، روستای بادنجان)
بوم گردی باغ سلیمان، اتاق های اختصاصی (میمند، روستای بادنجان)
بوم گردی باغ سلیمان، اتاق های اختصاصی (میمند، روستای بادنجان)
بوم گردی باغ سلیمان، اتاق های اختصاصی (میمند، روستای بادنجان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی باغ سلیمان، اتاق های اختصاصی (میمند، روستای بادنجان)

فارس , میمند , سیمکان

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

25 متر، 0 خواب، تا 7 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
بومگردی باغ فانوس کهکران (اردکان فارس، روستای کهکران)
بومگردی باغ فانوس کهکران (اردکان فارس، روستای کهکران)
بومگردی باغ فانوس کهکران (اردکان فارس، روستای کهکران)
بومگردی باغ فانوس کهکران (اردکان فارس، روستای کهکران)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی باغ فانوس کهکران (اردکان فارس، روستای کهکران)

فارس , اردکان , کهکران

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

30 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(6 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 1,600,000
تعطیلات: 1,600,000
تومان
بوم گردی هیمه (فارس، استهبان)
بوم گردی هیمه (فارس، استهبان)
بوم گردی هیمه (فارس، استهبان)
بوم گردی هیمه (فارس، استهبان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی هیمه (فارس، استهبان)

فارس , استهبان , توبش شرقی

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی، ارزان

250 متر، 8 خواب، تا 50 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 280,000
تومان
بوم گردی کلبه کهکران، اقامت با صبحانه (اردکان فارس، روستای کهکران)
بوم گردی کلبه کهکران، اقامت با صبحانه (اردکان فارس، روستای کهکران)
بوم گردی کلبه کهکران، اقامت با صبحانه (اردکان فارس، روستای کهکران)
بوم گردی کلبه کهکران، اقامت با صبحانه (اردکان فارس، روستای کهکران)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کلبه کهکران، اقامت با صبحانه (اردکان فارس، روستای کهکران)

فارس , اردکان , کهکران

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

200 متر، 7 خواب، تا 23 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 390,000
تومان
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کاروانسرای شاه عباسی، اقامت نفری (فارس، ایزدخواست)

فارس , ایزدخواست , دره...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

2000 متر، 20 خواب، تا 120 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 400,000
تومان
بوم گردی طارونه فارس (فارس، شهرستان خفر)
بوم گردی طارونه فارس (فارس، شهرستان خفر)
بوم گردی طارونه فارس (فارس، شهرستان خفر)
بوم گردی طارونه فارس (فارس، شهرستان خفر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی طارونه فارس (فارس، شهرستان خفر)

فارس , خاوران , شهرستان خفر

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

300 متر، 5 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 720,000
تومان
بوم گردی سرای هما (فارس، هماشهر)
بوم گردی سرای هما (فارس، هماشهر)
بوم گردی سرای هما (فارس، هماشهر)
بوم گردی سرای هما (فارس، هماشهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سرای هما (فارس، هماشهر)

فارس , هماشهر , روستای سرتلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

150 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 360,000
آخر هفته: 360,000
تعطیلات: 360,000
تومان
بوم گردی اژند (فارس، بوانات)
بوم گردی اژند (فارس، بوانات)
بوم گردی اژند (فارس، بوانات)
بوم گردی اژند (فارس، بوانات)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی اژند (فارس، بوانات)

فارس , بوانات , روستای جعفر...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

300 متر، 7 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 305,000
آخر هفته: 360,000
تعطیلات: 360,000
تومان
بوم گردی قصر یعقوب (فارس، صفاشهر)
بوم گردی قصر یعقوب (فارس، صفاشهر)
بوم گردی قصر یعقوب (فارس، صفاشهر)
بوم گردی قصر یعقوب (فارس، صفاشهر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قصر یعقوب (فارس، صفاشهر)

فارس , صفاشهر , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

1500 متر، 11 خواب، تا 65 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 440,000
تومان
بومگردی موبد (آباده)
بومگردی موبد (آباده)
بومگردی موبد (آباده)
بومگردی موبد (آباده)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی موبد (آباده)

فارس , آباده , سورمق

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

500 متر، 6 خواب، تا 24 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 305,000
آخر هفته: 305,000
تعطیلات: 305,000
تومان
بومگردی سوفرا (شیراز)
بومگردی سوفرا (شیراز)
بومگردی سوفرا (شیراز)
بومگردی سوفرا (شیراز)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی سوفرا (شیراز)

فارس , شیراز , خیابان آستانه...

اقامتگاه بوم گردی، شهری

200 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
تومان
بوم گردی آفتاب جنوب، سوئیت های اختصاصی (فارس)
بوم گردی آفتاب جنوب، سوئیت های اختصاصی (فارس)
بوم گردی آفتاب جنوب، سوئیت های اختصاصی (فارس)
بوم گردی آفتاب جنوب، سوئیت های اختصاصی (فارس)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آفتاب جنوب، سوئیت های اختصاصی (فارس)

فارس , لامرد , روستای چخوها

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

55 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
بوم گردی سرقنات (آباده)
بوم گردی سرقنات (آباده)
بوم گردی سرقنات (آباده)
بوم گردی سرقنات (آباده)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سرقنات (آباده)

فارس , آباده , بلوار چمران

اقامتگاه بوم گردی، شهری، ارزان

165 متر، 7 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 180,000
تومان
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)
کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

کاروانسرای شاه عباسی، اتاق اختصاصی (فارس، ایزدخواست)

فارس , ایزدخواست , دره...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

15 متر، 8 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 740,000
تعطیلات: 770,000
تومان
بوم گردی گلستان راز (شیراز)
بوم گردی گلستان راز (شیراز)
بوم گردی گلستان راز (شیراز)
بوم گردی گلستان راز (شیراز)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی گلستان راز (شیراز)

فارس , شیراز , گود عربان

اقامتگاه بوم گردی، شهری

150 متر، 6 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان