نام میزبان: حمید
تاریخ شروع فعالیت: 1401/08/20
تعداد اقامتگاه: 2
تعداد رزرو موفق: 5
میانگین امتیاز از 5: 5
درصد قبول رزرو: 91.7%

همه اقامتگاه های این میزبان

منزل دوخوابه منوچهری (یزد)
منزل دوخوابه منوچهری (یزد)

یزد , یزد , شهرک بهاران

خانه، شهری، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 1,320,000 تومان
منزل یکخوابه آفتاب (یزد)
منزل یکخوابه آفتاب (یزد)

یزد , یزد , شهرک بهاران

خانه، شهری، ارزان

90 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 550,000
نوروز: 770,000 تومان