نام میزبان: احترام
تاریخ شروع فعالیت: 1403/01/17
تعداد اقامتگاه: 8
تعداد رزرو موفق: --
میانگین امتیاز از 5: --
درصد قبول رزرو: 100%

همه اقامتگاه های این میزبان

هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری

60 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 905,000
آخر هفته: 1,035,000
تعطیلات: 1,090,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 780,000
آخر هفته: 905,000
تعطیلات: 970,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری

50 متر، 0 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,035,000
آخر هفته: 1,160,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 207 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 207 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری

50 متر، 0 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,035,000
آخر هفته: 1,160,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 106 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 106 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

35 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 545,000
آخر هفته: 670,000
تعطیلات: 850,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

40 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 670,000
آخر هفته: 790,000
تعطیلات: 900,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری

85 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,050,000
آخر هفته: 1,090,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 301 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 301 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام خمینی

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

30 متر، 0 خواب، تا 2 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 360,000
آخر هفته: 545,000
تعطیلات: 610,000
تومان