تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط ساحلی در فریدونکنار (20 مورد)

سوئیت شیک خزر (فریدونکار)
سوئیت شیک خزر (فریدونکار)
سوئیت شیک خزر (فریدونکار)
سوئیت شیک خزر (فریدونکار)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت شیک خزر (فریدونکار)

مازندران , فریدونکنار ,...

سوئیت، ساحلی، ارزان

75 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
نوروز: 1,320,000 تومان
ویلا ساحلی دوخواب کد 605 (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دوخواب کد 605 (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دوخواب کد 605 (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دوخواب کد 605 (فریدونکنار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی دوخواب کد 605 (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار , پل...

ویلا، ساحلی

170 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 890,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا استخردار ساحلی تی تی (فریدونکنار)
ویلا استخردار ساحلی تی تی (فریدونکنار)
ویلا استخردار ساحلی تی تی (فریدونکنار)
ویلا استخردار ساحلی تی تی (فریدونکنار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ساحلی تی تی (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,620,000
آخر هفته: 2,560,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 6,600,000 تومان
سوییت ساحلی علی (فریدونکنار)
سوییت ساحلی علی (فریدونکنار)
سوییت ساحلی علی (فریدونکنار)
سوییت ساحلی علی (فریدونکنار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت ساحلی علی (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

سوئیت، ساحلی، ارزان

60 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 740,000
آخر هفته: 860,000
تعطیلات: 860,000
نوروز: 973,000 تومان
ویلا ساحلی عسگری (فریدونکنار)
ویلا ساحلی عسگری (فریدونکنار)
ویلا ساحلی عسگری (فریدونکنار)
ویلا ساحلی عسگری (فریدونکنار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی عسگری (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی

110 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,430,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای ساحلی تریبلکس گلبهاری (فریدونکنار)
ویلای ساحلی تریبلکس گلبهاری (فریدونکنار)
ویلای ساحلی تریبلکس گلبهاری (فریدونکنار)
ویلای ساحلی تریبلکس گلبهاری (فریدونکنار)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی تریبلکس گلبهاری (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی، لوکس

275 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,840,000
نوروز: 7,700,000 تومان
سوییت یکخوابه محمد (فریدونکنار)
سوییت یکخوابه محمد (فریدونکنار)
سوییت یکخوابه محمد (فریدونکنار)
سوییت یکخوابه محمد (فریدونکنار)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت یکخوابه محمد (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار , پل...

سوئیت، ساحلی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 430,000
آخر هفته: 510,000
تعطیلات: 640,000
نوروز: 1,980,000 تومان
خانه ساحلی فاطمه (فریدونکنار)
خانه ساحلی فاطمه (فریدونکنار)
خانه ساحلی فاطمه (فریدونکنار)
خانه ساحلی فاطمه (فریدونکنار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ساحلی فاطمه (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 1,100,000 تومان
ویلا دوبلکس ساحلی پوراحمدی (فریدونکنار)
ویلا دوبلکس ساحلی پوراحمدی (فریدونکنار)
ویلا دوبلکس ساحلی پوراحمدی (فریدونکنار)
ویلا دوبلکس ساحلی پوراحمدی (فریدونکنار)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس ساحلی پوراحمدی (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار , خط...

ویلا، ساحلی

150 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا ساحلی دربست مروارید (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دربست مروارید (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دربست مروارید (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دربست مروارید (فریدونکنار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی دربست مروارید (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی

95 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,750,000 تومان
سویت ساحلی، کد 609 (فریدونکنار)
سویت ساحلی، کد 609 (فریدونکنار)
سویت ساحلی، کد 609 (فریدونکنار)
سویت ساحلی، کد 609 (فریدونکنار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت ساحلی، کد 609 (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار , پل...

سوئیت، ساحلی، ارزان

65 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 670,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,980,000
نوروز: 1,710,000 تومان
آپارتمان ساحلی، طبقه سوم (فریدونکنار)
آپارتمان ساحلی، طبقه سوم (فریدونکنار)
آپارتمان ساحلی، طبقه سوم (فریدونکنار)
آپارتمان ساحلی، طبقه سوم (فریدونکنار)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان ساحلی، طبقه سوم (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

آپارتمان مبله (روزانه و...، ساحلی، ارزان

95 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 2,750,000 تومان
سوئیت ساحلی صیادان 333 (فریدونکنار)
سوئیت ساحلی صیادان 333 (فریدونکنار)
سوئیت ساحلی صیادان 333 (فریدونکنار)
سوئیت ساحلی صیادان 333 (فریدونکنار)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت ساحلی صیادان 333 (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار , پل...

سوئیت، ساحلی، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 670,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,810,000 تومان
ویلا دوخوابه آرتمیس (فریدونکنار)
ویلا دوخوابه آرتمیس (فریدونکنار)
ویلا دوخوابه آرتمیس (فریدونکنار)
ویلا دوخوابه آرتمیس (فریدونکنار)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه آرتمیس (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار , پل...

ویلا، ساحلی، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,650,000 تومان
اپارتمان ساحلی، طبقه دوم (فریدونکنار)
اپارتمان ساحلی، طبقه دوم (فریدونکنار)
اپارتمان ساحلی، طبقه دوم (فریدونکنار)
اپارتمان ساحلی، طبقه دوم (فریدونکنار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

اپارتمان ساحلی، طبقه دوم (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

آپارتمان مبله (روزانه و...، ساحلی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 2,750,000 تومان
آپارتمان ساحلی، طبقه اول (فریدونکنار)
آپارتمان ساحلی، طبقه اول (فریدونکنار)
آپارتمان ساحلی، طبقه اول (فریدونکنار)
آپارتمان ساحلی، طبقه اول (فریدونکنار)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان ساحلی، طبقه اول (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

آپارتمان مبله (روزانه و...، ساحلی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,650,000 تومان
ویلا استخردار خزر (فریدونکنار)
ویلا استخردار خزر (فریدونکنار)
ویلا استخردار خزر (فریدونکنار)
ویلا استخردار خزر (فریدونکنار)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار خزر (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی، لوکس

270 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 8,800,000 تومان
ویلا ساحلی دو خوابه میثم (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دو خوابه میثم (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دو خوابه میثم (فریدونکنار)
ویلا ساحلی دو خوابه میثم (فریدونکنار)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی دو خوابه میثم (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلای ساحلی، دربستی ایرج (فریدونکنار)
ویلای ساحلی، دربستی ایرج (فریدونکنار)
ویلای ساحلی، دربستی ایرج (فریدونکنار)
ویلای ساحلی، دربستی ایرج (فریدونکنار)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی، دربستی ایرج (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی

200 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا دوبلکس ساحلی، نزدیک دریا (فریدونکنار)
ویلا دوبلکس ساحلی، نزدیک دریا (فریدونکنار)
ویلا دوبلکس ساحلی، نزدیک دریا (فریدونکنار)
ویلا دوبلکس ساحلی، نزدیک دریا (فریدونکنار)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس ساحلی، نزدیک دریا (فریدونکنار)

مازندران , فریدونکنار ,...

ویلا، ساحلی

162 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)

وسط هفته: 1,330,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,840,000 تومان