تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت با محیط کوهستانی در رودهن (17 مورد)

ویلا استخردار باران (رودهن)
ویلا استخردار باران (رودهن)
ویلا استخردار باران (رودهن)
ویلا استخردار باران (رودهن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار باران (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

320 متر، 3 خواب، تا 30 مهمان

(13 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,000,000
تومان
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)
باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار ثمین (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 16 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,160,000
تومان
ویلا ۵ خواب عمارت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)
ویلا ۵ خواب عمارت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)
ویلا ۵ خواب عمارت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)
ویلا ۵ خواب عمارت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ۵ خواب عمارت، با استخر چهارفصل (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

580 متر، 5 خواب، تا 50 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 13,200,000
آخر هفته: 19,800,000
تعطیلات: 19,800,000
تومان
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک پزشکان

ویلا، کوهستانی، لوکس

75 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلای ۵ خواب سوپرلوکس رولکس (رودهن، مهرآباد)
ویلای ۵ خواب سوپرلوکس رولکس (رودهن، مهرآباد)
ویلای ۵ خواب سوپرلوکس رولکس (رودهن، مهرآباد)
ویلای ۵ خواب سوپرلوکس رولکس (رودهن، مهرآباد)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ۵ خواب سوپرلوکس رولکس (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

450 متر، 5 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 14,300,000
آخر هفته: 17,600,000
تعطیلات: 18,700,000
تومان
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,660,000
آخر هفته: 7,330,000
تعطیلات: 7,330,000
تومان
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)
ویلا استخردار آفتاب (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آفتاب (رودهن)

تهران , رودهن , وسکاره

ویلا، کوهستانی، لوکس

400 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 8,810,000
تومان
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)

تهران , رودهن , سادات محله

ویلا، کوهستانی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلای سبز (رودهن)
ویلای سبز (رودهن)
ویلای سبز (رودهن)
ویلای سبز (رودهن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سبز (رودهن)

تهران , رودهن , گلبهار

ویلا، کوهستانی، لوکس

380 متر، 3 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 9,350,000
تومان
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی

150 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)
ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن نوساز مهرآباد (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

350 متر، 2 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 5,280,000
تومان
عمارت یاس، مناسب مهمانی و تولد (رودهن، بومهن)
عمارت یاس، مناسب مهمانی و تولد (رودهن، بومهن)
عمارت یاس، مناسب مهمانی و تولد (رودهن، بومهن)
عمارت یاس، مناسب مهمانی و تولد (رودهن، بومهن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت یاس، مناسب مهمانی و تولد (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , بومهن

ویلا، کوهستانی، لوکس

750 متر، 3 خواب، تا 80 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 9,900,000
تعطیلات: 9,900,000
تومان
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا، کوهستانی، لوکس

370 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 6,610,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 9,850,000
تومان
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)
ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بام (رودهن، بومهن)

تهران , رودهن , بومهن

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,180,000
آخر هفته: 8,580,000
تعطیلات: 8,580,000
تومان