تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان آمل (14 مورد)

ویلای دوخواب جنگلی، نزدیک رودخانه (آمل، بلیران)
ویلای دوخواب جنگلی، نزدیک رودخانه (آمل، بلیران)
ویلای دوخواب جنگلی، نزدیک رودخانه (آمل، بلیران)
ویلای دوخواب جنگلی، نزدیک رودخانه (آمل، بلیران)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب جنگلی، نزدیک رودخانه (آمل، بلیران)

مازندران , آمل , بلیران

ویلا، جنگلی

150 متر، 2 خواب، تا 16 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلای زیباخویان (آمل، سائیج محله)
ویلای زیباخویان (آمل، سائیج محله)
ویلای زیباخویان (آمل، سائیج محله)
ویلای زیباخویان (آمل، سائیج محله)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای زیباخویان (آمل، سائیج محله)

مازندران , آمل , سائیج محله

ویلا، روستایی، ارزان

140 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,430,000
نوروز: 1,540,000 تومان
ویلای دوخوابه رو به ابرها طبقه دوم (آمل)
ویلای دوخوابه رو به ابرها طبقه دوم (آمل)
ویلای دوخوابه رو به ابرها طبقه دوم (آمل)
ویلای دوخوابه رو به ابرها طبقه دوم (آمل)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه رو به ابرها طبقه دوم (آمل)

مازندران , آمل , فیلبند

ویلا، کوهستانی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 1,870,000 تومان
ویلای شهریار (آمل، سائیج محله)
ویلای شهریار (آمل، سائیج محله)
ویلای شهریار (آمل، سائیج محله)
ویلای شهریار (آمل، سائیج محله)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شهریار (آمل، سائیج محله)

مازندران , آمل , سائیج محله

ویلا، روستایی، ارزان

120 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,430,000
نوروز: 1,650,000 تومان
آپارتمان دوخوابه شهرام (آمل)
آپارتمان دوخوابه شهرام (آمل)
آپارتمان دوخوابه شهرام (آمل)
آپارتمان دوخوابه شهرام (آمل)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه شهرام (آمل)

مازندران , آمل , درویش آباد

آپارتمان مبله (روزانه و...، ساحلی، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,200,000 تومان
ویلا ییلاقی حسن (فیلبند آمل)
ویلا ییلاقی حسن (فیلبند آمل)
ویلا ییلاقی حسن (فیلبند آمل)
ویلا ییلاقی حسن (فیلبند آمل)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ییلاقی حسن (فیلبند آمل)

مازندران , آمل , فیلبند

ویلا، کوهستانی

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,430,000 تومان
خانه ویلایی دربستی، دریای مه (فیلبند، آمل)
خانه ویلایی دربستی، دریای مه (فیلبند، آمل)
خانه ویلایی دربستی، دریای مه (فیلبند، آمل)
خانه ویلایی دربستی، دریای مه (فیلبند، آمل)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی دربستی، دریای مه (فیلبند، آمل)

مازندران , آمل , فیلبند

خانه، کوهستانی

130 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 970,000
آخر هفته: 1,820,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلایی رو به ابرها، طبقه اول (فیلبند)
ویلایی رو به ابرها، طبقه اول (فیلبند)
ویلایی رو به ابرها، طبقه اول (فیلبند)
ویلایی رو به ابرها، طبقه اول (فیلبند)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلایی رو به ابرها، طبقه اول (فیلبند)

مازندران , آمل , فیلبند

ویلا، کوهستانی، ارزان

110 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,540,000 تومان
ویلا دو خوابه ذکریایی (فیلبند)
ویلا دو خوابه ذکریایی (فیلبند)
ویلا دو خوابه ذکریایی (فیلبند)
ویلا دو خوابه ذکریایی (فیلبند)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه ذکریایی (فیلبند)

مازندران , آمل , چلاو فیلبند

ویلا، کوهستانی

90 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,870,000
نوروز: 1,650,000 تومان
خانه ویلایی دریای ابر (فیلبند، آمل)
خانه ویلایی دریای ابر (فیلبند، آمل)
خانه ویلایی دریای ابر (فیلبند، آمل)
خانه ویلایی دریای ابر (فیلبند، آمل)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی دریای ابر (فیلبند، آمل)

مازندران , آمل , فیلبند

خانه، کوهستانی

145 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,520,000 تومان
اقامتگاه مهدی زاده، 3خواب، طبقه چهارم (فیلبند)
اقامتگاه مهدی زاده، 3خواب، طبقه چهارم (فیلبند)
اقامتگاه مهدی زاده، 3خواب، طبقه چهارم (فیلبند)
اقامتگاه مهدی زاده، 3خواب، طبقه چهارم (فیلبند)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه مهدی زاده، 3خواب، طبقه چهارم (فیلبند)

مازندران , آمل , فیلبند

آپارتمان مبله (روزانه و...، کوهستانی، لوکس

120 متر، 3 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,300,000 تومان
آپارتمان مهدی زاده، واحد 2 خواب، طبقه سوم (فیلبند)
آپارتمان مهدی زاده، واحد 2 خواب، طبقه سوم (فیلبند)
آپارتمان مهدی زاده، واحد 2 خواب، طبقه سوم (فیلبند)
آپارتمان مهدی زاده، واحد 2 خواب، طبقه سوم (فیلبند)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مهدی زاده، واحد 2 خواب، طبقه سوم (فیلبند)

مازندران , آمل , فیلبند

آپارتمان مبله (روزانه و...، کوهستانی

95 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 1,980,000 تومان
آپارتمان، دوخواب شیک مهدی زاده، طبقه دو (فیلبند)
آپارتمان، دوخواب شیک مهدی زاده، طبقه دو (فیلبند)
آپارتمان، دوخواب شیک مهدی زاده، طبقه دو (فیلبند)
آپارتمان، دوخواب شیک مهدی زاده، طبقه دو (فیلبند)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان، دوخواب شیک مهدی زاده، طبقه دو (فیلبند)

مازندران , آمل , فیلبند

آپارتمان مبله (روزانه و...، کوهستانی

85 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 1,980,000 تومان
ویلا دوبلکس ماهور (آمل)
ویلا دوبلکس ماهور (آمل)
ویلا دوبلکس ماهور (آمل)
ویلا دوبلکس ماهور (آمل)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس ماهور (آمل)

مازندران , آمل , پنجاب

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان