تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در شهرستان رامیان (14 مورد)

ویلای دوطبقه قزل (گلستان، رامیان)
ویلای دوطبقه قزل (گلستان، رامیان)
ویلای دوطبقه قزل (گلستان، رامیان)
ویلای دوطبقه قزل (گلستان، رامیان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوطبقه قزل (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , روستای باقرآباد

ویلا، روستایی

160 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,990,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
واحد آپارتمان دوخوابه کارِن (رامیان)
واحد آپارتمان دوخوابه کارِن (رامیان)
واحد آپارتمان دوخوابه کارِن (رامیان)
واحد آپارتمان دوخوابه کارِن (رامیان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد آپارتمان دوخوابه کارِن (رامیان)

گلستان , رامیان , بلوار دانشجو

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 3,030,000
تومان
ویلا جنگی دو خوابه احمد (گلستان، رامیان)
ویلا جنگی دو خوابه احمد (گلستان، رامیان)
ویلا جنگی دو خوابه احمد (گلستان، رامیان)
ویلا جنگی دو خوابه احمد (گلستان، رامیان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگی دو خوابه احمد (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , خیابان کشاورز

ویلا، جنگلی

100 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 970,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)

گلستان , رامیان , روستای الهادی

آپارتمان مبله (روزانه و...، کوهستانی، لوکس

60 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای شیک قورچای زیبا (گلستان، رامیان)
ویلای شیک قورچای زیبا (گلستان، رامیان)
ویلای شیک قورچای زیبا (گلستان، رامیان)
ویلای شیک قورچای زیبا (گلستان، رامیان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شیک قورچای زیبا (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , روستای قورچای

ویلا، روستایی

85 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)

گلستان , رامیان , روستای الهادی

آپارتمان مبله (روزانه و...، کوهستانی

110 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا یکخوابه گندم (گلستان، رامیان)
ویلا یکخوابه گندم (گلستان، رامیان)
ویلا یکخوابه گندم (گلستان، رامیان)
ویلا یکخوابه گندم (گلستان، رامیان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه گندم (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , روستای قورچای

ویلا، روستایی

80 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,330,000
تومان
کلبه صفا (گلستان، رامیان)
کلبه صفا (گلستان، رامیان)
کلبه صفا (گلستان، رامیان)
کلبه صفا (گلستان، رامیان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه صفا (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , روستای رضی

ویلا، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا بلوط (رامیان)
ویلا بلوط (رامیان)
ویلا بلوط (رامیان)
ویلا بلوط (رامیان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا بلوط (رامیان)

گلستان , رامیان , باقرآباد

ویلا، روستایی

110 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
ویلا یکخوابه شمعدونی (رامیان)
ویلا یکخوابه شمعدونی (رامیان)
ویلا یکخوابه شمعدونی (رامیان)
ویلا یکخوابه شمعدونی (رامیان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه شمعدونی (رامیان)

گلستان , رامیان , قورچای

ویلا، روستایی

80 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,550,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
ویلا یکخوابه دلواز (رامیان)
ویلا یکخوابه دلواز (رامیان)
ویلا یکخوابه دلواز (رامیان)
ویلا یکخوابه دلواز (رامیان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه دلواز (رامیان)

گلستان , رامیان , پاقلعه

ویلا، کوهستانی

80 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , خیابان چمران

ویلا، شهری

200 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
بومگردی گلپر (رامیان)
بومگردی گلپر (رامیان)
بومگردی گلپر (رامیان)
بومگردی گلپر (رامیان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی گلپر (رامیان)

گلستان , رامیان , روستای پاقلعه

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
باغ ویلا دوخوابه مسعود (رامیان)
باغ ویلا دوخوابه مسعود (رامیان)
باغ ویلا دوخوابه مسعود (رامیان)
باغ ویلا دوخوابه مسعود (رامیان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا دوخوابه مسعود (رامیان)

گلستان , رامیان , سیدکلاته

ویلا، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,350,000
تومان