تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در استان ایلام (15 مورد)

بوم گردی گلاره (سرابله، ایلام)
بوم گردی گلاره (سرابله، ایلام)
بوم گردی گلاره (سرابله، ایلام)
بوم گردی گلاره (سرابله، ایلام)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی گلاره (سرابله، ایلام)

ایلام , سرابله , کارزان

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

200 متر، 7 خواب، تا 50 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 330,000
تومان
بوم گردی زاگرس، واحد اختصاصی (ایلام، دره شهر)
بوم گردی زاگرس، واحد اختصاصی (ایلام، دره شهر)
بوم گردی زاگرس، واحد اختصاصی (ایلام، دره شهر)
بوم گردی زاگرس، واحد اختصاصی (ایلام، دره شهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی زاگرس، واحد اختصاصی (ایلام، دره شهر)

ایلام , دره شهر , بهمن آباد...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
منزل سه خوابه اشتره (ایلام، بدره)
منزل سه خوابه اشتره (ایلام، بدره)
منزل سه خوابه اشتره (ایلام، بدره)
منزل سه خوابه اشتره (ایلام، بدره)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل سه خوابه اشتره (ایلام، بدره)

ایلام , بدره , دولگلاب

خانه، روستایی

120 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، سوئیت 40 متری (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، سوئیت 40 متری (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، سوئیت 40 متری (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، سوئیت 40 متری (ایلام)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، سوئیت 40 متری (ایلام)

ایلام , ایلام , بلوار...

سوئیت، شهری

40 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 970,000
تعطیلات: 970,000
تومان
آپارتمان یک خوابه یعقوبی 2 (ایلام)
آپارتمان یک خوابه یعقوبی 2 (ایلام)
آپارتمان یک خوابه یعقوبی 2 (ایلام)
آپارتمان یک خوابه یعقوبی 2 (ایلام)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خوابه یعقوبی 2 (ایلام)

ایلام , ایلام ,...

سوئیت، شهری

85 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
کلبه های بوم تریپ بام سراب (ایلام، دره شهر)
کلبه های بوم تریپ بام سراب (ایلام، دره شهر)
کلبه های بوم تریپ بام سراب (ایلام، دره شهر)
کلبه های بوم تریپ بام سراب (ایلام، دره شهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه های بوم تریپ بام سراب (ایلام، دره شهر)

ایلام , دره شهر , پارک سراب

کلبه، کوهستانی، ارزان

18 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 660,000
تومان
بوم گردی کرد، کلبه شمالی (ایلام)
بوم گردی کرد، کلبه شمالی (ایلام)
بوم گردی کرد، کلبه شمالی (ایلام)
بوم گردی کرد، کلبه شمالی (ایلام)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کرد، کلبه شمالی (ایلام)

ایلام , ایلام , چشمه بید

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

15 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 1 (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 1 (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 1 (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 1 (ایلام)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 1 (ایلام)

ایلام , ایلام , بلوار...

سوئیت، شهری

70 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 2 (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 2 (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 2 (ایلام)
مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 2 (ایلام)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی گردشگری کِنز، واحد 2 (ایلام)

ایلام , ایلام , بلوار...

سوئیت، شهری

60 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 970,000
آخر هفته: 1,090,000
تعطیلات: 1,090,000
تومان
بوم گردی کرد، اتاق عروس و خوش نشین (ایلام)
بوم گردی کرد، اتاق عروس و خوش نشین (ایلام)
بوم گردی کرد، اتاق عروس و خوش نشین (ایلام)
بوم گردی کرد، اتاق عروس و خوش نشین (ایلام)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کرد، اتاق عروس و خوش نشین (ایلام)

ایلام , ایلام , روستای چشمه...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

35 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
آپارتمان دو خوابه یعقوبی 1 (ایلام)
آپارتمان دو خوابه یعقوبی 1 (ایلام)
آپارتمان دو خوابه یعقوبی 1 (ایلام)
آپارتمان دو خوابه یعقوبی 1 (ایلام)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دو خوابه یعقوبی 1 (ایلام)

ایلام , ایلام , خیابان آیت...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

200 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
بوم گردی کرد، اتاق دیوه خوان (ایلام)
بوم گردی کرد، اتاق دیوه خوان (ایلام)
بوم گردی کرد، اتاق دیوه خوان (ایلام)
بوم گردی کرد، اتاق دیوه خوان (ایلام)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کرد، اتاق دیوه خوان (ایلام)

ایلام , ایلام , روستای چشمه...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، لوکس

50 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق سیاه چادر (ایلام)
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق سیاه چادر (ایلام)
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق سیاه چادر (ایلام)
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق سیاه چادر (ایلام)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق سیاه چادر (ایلام)

ایلام , ایلام , چشمه بید

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

18 متر، 0 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,930,000
آخر هفته: 1,930,000
تعطیلات: 1,930,000
تومان
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق کَپَر (ایلام)
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق کَپَر (ایلام)
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق کَپَر (ایلام)
اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق کَپَر (ایلام)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی کرد ، اتاق کَپَر (ایلام)

ایلام , ایلام , چشمه بید

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

10 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,160,000
آخر هفته: 1,160,000
تعطیلات: 1,160,000
تومان
بوم گردی دربستی لرستانی، واحد 1 (دره شهر)
بوم گردی دربستی لرستانی، واحد 1 (دره شهر)
بوم گردی دربستی لرستانی، واحد 1 (دره شهر)
بوم گردی دربستی لرستانی، واحد 1 (دره شهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دربستی لرستانی، واحد 1 (دره شهر)

ایلام , دره شهر , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، لوکس

300 متر، 1 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 5,940,000
آخر هفته: 5,940,000
تعطیلات: 5,940,000
تومان