تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در منطقه سهیلیه (51 مورد)

آگهی ویژه
ویلای استخردار یاقوت (کردان)
ویلای استخردار یاقوت (کردان)
ویلای استخردار یاقوت (کردان)
ویلای استخردار یاقوت (کردان)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار یاقوت (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 5,720,000
نوروز: 5,720,000 تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)
ویلا استخردار آریل (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آریل (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، روستایی

165 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ionicons-v5-m رزرو آنی
ویلا استخردار آرتا (چهارباغ)
ویلا استخردار آرتا (چهارباغ)
ویلا استخردار آرتا (چهارباغ)
ویلا استخردار آرتا (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آرتا (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان...

ویلا، شهرکی

200 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای استخردار سرپوشیده مهدی، مناسب دورهمی و مهمانی و تولد (چهارباغ، سهیلیه)
ویلای استخردار سرپوشیده مهدی، مناسب دورهمی و مهمانی و تولد (چهارباغ، سهیلیه)
ویلای استخردار سرپوشیده مهدی، مناسب دورهمی و مهمانی و تولد (چهارباغ، سهیلیه)
ویلای استخردار سرپوشیده مهدی، مناسب دورهمی و مهمانی و تولد (چهارباغ، سهیلیه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار سرپوشیده مهدی، مناسب دورهمی و مهمانی و تولد (چهارباغ، سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

150 متر، 2 خواب، تا 40 مهمان

(10 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,070,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بابک (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 13 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,070,000 تومان
ویلا دوخوابه ثمین، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)
ویلا دوخوابه ثمین، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)
ویلا دوخوابه ثمین، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)
ویلا دوخوابه ثمین، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه ثمین، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان، چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(6 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 4,240,000
تعطیلات: 4,240,000
نوروز: 4,400,000 تومان
باغ ويلای نورانی، با استخر آب گرم (سهیلیه کردان)
باغ ويلای نورانی، با استخر آب گرم (سهیلیه کردان)
باغ ويلای نورانی، با استخر آب گرم (سهیلیه کردان)
باغ ويلای نورانی، با استخر آب گرم (سهیلیه کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ويلای نورانی، با استخر آب گرم (سهیلیه کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

90 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)
ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخر آبگرم شریفی (کردان سهیلیه رامجین)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

150 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 5,280,000
نوروز: 5,280,000 تومان
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار گیلاس (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 4,160,999
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 4,950,000 تومان
باغ ويلا کارن، بدون استخر (چهارباغ)
باغ ويلا کارن، بدون استخر (چهارباغ)
باغ ويلا کارن، بدون استخر (چهارباغ)
باغ ويلا کارن، بدون استخر (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ويلا کارن، بدون استخر (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

135 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,990,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 2,860,000 تومان
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)
ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار ناصرخیل (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 1 خواب، تا 16 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار معصومی (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار معصومی (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار معصومی (چهارباغ کردان)
ویلا استخردار معصومی (چهارباغ کردان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار معصومی (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

120 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,200,000 تومان
ویلا استخردار عمارت آرتین (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت آرتین (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت آرتین (چهارباغ)
ویلا استخردار عمارت آرتین (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار عمارت آرتین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

120 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,319,000
آخر هفته: 2,199,000
تعطیلات: 2,199,000
نوروز: 2,199,000 تومان
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

450 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 9,350,000
تعطیلات: 9,350,000
نوروز: 9,900,000 تومان
ويلا استخردار منجی (کمال شهر)
ويلا استخردار منجی (کمال شهر)
ويلا استخردار منجی (کمال شهر)
ويلا استخردار منجی (کمال شهر)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار منجی (کمال شهر)

البرز , کمال شهر , سهیلیه

ویلا، شهرکی

115 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 4,310,000
تعطیلات: 7,390,000
نوروز: 7,699,000 تومان
ویلا استخردار باغچه خورشید (کمال شهر)
ویلا استخردار باغچه خورشید (کمال شهر)
ویلا استخردار باغچه خورشید (کمال شهر)
ویلا استخردار باغچه خورشید (کمال شهر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار باغچه خورشید (کمال شهر)

البرز , کمال شهر , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

320 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 7,700,000 تومان
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)
سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت ویلایی نقلی سفید (کردان سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهری، ارزان

33 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
نوروز: 1,100,000 تومان
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)
ویلای استخردار گلها (سهیلیه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار گلها (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,650,000
نوروز: 2,420,000 تومان
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار نیایش (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

130 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,150,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلای امیر، با استخر و سونا و جکوزی (کردان جنوبی)
ویلای امیر، با استخر و سونا و جکوزی (کردان جنوبی)
ویلای امیر، با استخر و سونا و جکوزی (کردان جنوبی)
ویلای امیر، با استخر و سونا و جکوزی (کردان جنوبی)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای امیر، با استخر و سونا و جکوزی (کردان جنوبی)

البرز , کمال شهر , سهیلیه

ویلا، شهرکی

90 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا سویسی استخردار سلطانی (کرج)
ویلا سویسی استخردار سلطانی (کرج)
ویلا سویسی استخردار سلطانی (کرج)
ویلا سویسی استخردار سلطانی (کرج)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سویسی استخردار سلطانی (کرج)

البرز , کرج , سهیلیه

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)
ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخردار سرپوشیده آبگرم (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

200 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,180,000 تومان
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)
باغ ویلای استخردار سرپوشیده  سارای (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار سرپوشیده سارای (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 3,910,000
تعطیلات: 5,890,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

250 متر، 5 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,860,000
آخر هفته: 6,820,000
تعطیلات: 6,820,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)
ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار آبگرم داماس (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)
باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار آیهان و آریان (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)
ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار درختی (کوهسار کردان)

البرز , کوهسار , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی، لوکس

150 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 9,350,000 تومان
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سرپوشیده آفتابگردان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,990,000
آخر هفته: 4,620,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)
ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم نیروانا (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

135 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)
ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دنیز، با استخردار آبگرم سرپوشیده (کردان)

البرز , کوهسار , سهیلیه

ویلا، شهرکی، لوکس

230 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 6,050,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 11,000,000 تومان
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 6,160,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار نورا (کمال شهر)
ویلا استخردار نورا (کمال شهر)
ویلا استخردار نورا (کمال شهر)
ویلا استخردار نورا (کمال شهر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار نورا (کمال شهر)

البرز , کمال شهر , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

380 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 9,900,000
نوروز: 13,200,000 تومان
ویلای رز ۴ (کردان)
ویلای رز ۴ (کردان)
ویلای رز ۴ (کردان)
ویلای رز ۴ (کردان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای رز ۴ (کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی

130 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم درختی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

75 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , جاده...

ویلا، شهرکی، لوکس

380 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا استخردار آبگرم کردان دنیز (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم کردان دنیز (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم کردان دنیز (چهارباغ)
ویلا استخردار آبگرم کردان دنیز (چهارباغ)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم کردان دنیز (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان...

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,520,000
آخر هفته: 4,900,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا دوبلکس استخردار ترازا (سهیلیه)
ویلا دوبلکس استخردار ترازا (سهیلیه)
ویلا دوبلکس استخردار ترازا (سهیلیه)
ویلا دوبلکس استخردار ترازا (سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس استخردار ترازا (سهیلیه)

البرز , کوهسار , سهیلیه

ویلا، شهری

180 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 6,440,000
نوروز: 6,440,000 تومان
ویلا دنج استخردار اسپیدار (گلسار)
ویلا دنج استخردار اسپیدار (گلسار)
ویلا دنج استخردار اسپیدار (گلسار)
ویلا دنج استخردار اسپیدار (گلسار)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دنج استخردار اسپیدار (گلسار)

البرز , گلسار , سهیلیه

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,850,000 تومان
ویلا استخردار سروستان (چهارباغ)
ویلا استخردار سروستان (چهارباغ)
ویلا استخردار سروستان (چهارباغ)
ویلا استخردار سروستان (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سروستان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 3,850,000 تومان
ویلا استخردار فرشته (چهارباغ)
ویلا استخردار فرشته (چهارباغ)
ویلا استخردار فرشته (چهارباغ)
ویلا استخردار فرشته (چهارباغ)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار فرشته (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار مهرداد (چهارباغ)
ویلا استخردار مهرداد (چهارباغ)
ویلا استخردار مهرداد (چهارباغ)
ویلا استخردار مهرداد (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار مهرداد (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,300,000 تومان
اقامتگاه استخردار دل آرا (چهارباغ)
اقامتگاه استخردار دل آرا (چهارباغ)
اقامتگاه استخردار دل آرا (چهارباغ)
اقامتگاه استخردار دل آرا (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه استخردار دل آرا (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار هانی (کرج)
ویلا استخردار هانی (کرج)
ویلا استخردار هانی (کرج)
ویلا استخردار هانی (کرج)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار هانی (کرج)

البرز , کرج , سهیلیه

ویلا، روستایی

130 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان...

ویلا، روستایی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,290,000
آخر هفته: 6,590,000
تعطیلات: 7,690,000
نوروز: 8,790,000 تومان
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن برکه (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
باغ ویلا استخردار پرهام (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار پرهام (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار پرهام (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار پرهام (چهارباغ)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار پرهام (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 2,530,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)
ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخر سرپوشیده افشین (سهیلیه کردان)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی

200 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,935,000
آخر هفته: 4,130,000
تعطیلات: 4,130,000
نوروز: 4,400,000 تومان