تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا و سوئیت در منطقه وشمه سرا (19 مورد)

ionicons-v5-m رزرو آنی
ویلا یکخوابه کاج (ماسال)
ویلا یکخوابه کاج (ماسال)
ویلا یکخوابه کاج (ماسال)
ویلا یکخوابه کاج (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه کاج (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
خانه روستایی فرشید (ماسال)
خانه روستایی فرشید (ماسال)
خانه روستایی فرشید (ماسال)
خانه روستایی فرشید (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی فرشید (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

خانه، روستایی، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 8,890,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
ویلا باغ رحمتی (ماسال، وشمه سرا)
ویلا باغ رحمتی (ماسال، وشمه سرا)
ویلا باغ رحمتی (ماسال، وشمه سرا)
ویلا باغ رحمتی (ماسال، وشمه سرا)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ رحمتی (ماسال، وشمه سرا)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، جنگلی

135 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا باغ آرامش دربست (ماسال، جاده ییلاق)
ویلا باغ آرامش دربست (ماسال، جاده ییلاق)
ویلا باغ آرامش دربست (ماسال، جاده ییلاق)
ویلا باغ آرامش دربست (ماسال، جاده ییلاق)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ آرامش دربست (ماسال، جاده ییلاق)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، جنگلی

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلا باغ جنگلی یاس (ییلاق ماسال)
ویلا باغ جنگلی یاس (ییلاق ماسال)
ویلا باغ جنگلی یاس (ییلاق ماسال)
ویلا باغ جنگلی یاس (ییلاق ماسال)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ جنگلی یاس (ییلاق ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

120 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 995,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلا دربستی کوتومه (ماسال)
ویلا دربستی کوتومه (ماسال)
ویلا دربستی کوتومه (ماسال)
ویلا دربستی کوتومه (ماسال)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی کوتومه (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,605,000
تومان
ویلا دوخوابه دنج (ماسال)
ویلا دوخوابه دنج (ماسال)
ویلا دوخوابه دنج (ماسال)
ویلا دوخوابه دنج (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه دنج (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلا باغ جنگلی خاطره (ماسال)
ویلا باغ جنگلی خاطره (ماسال)
ویلا باغ جنگلی خاطره (ماسال)
ویلا باغ جنگلی خاطره (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ جنگلی خاطره (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
سوییت یکخوابه بابا منصور (ماسال)
سوییت یکخوابه بابا منصور (ماسال)
سوییت یکخوابه بابا منصور (ماسال)
سوییت یکخوابه بابا منصور (ماسال)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت یکخوابه بابا منصور (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

سوئیت، روستایی، ارزان

75 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا باغ جنگلی ناردون (ماسال)
ویلا باغ جنگلی ناردون (ماسال)
ویلا باغ جنگلی ناردون (ماسال)
ویلا باغ جنگلی ناردون (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ جنگلی ناردون (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

120 متر، 1 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
کلبه سوئیسی یادگار (ماسال)
کلبه سوئیسی یادگار (ماسال)
کلبه سوئیسی یادگار (ماسال)
کلبه سوئیسی یادگار (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سوئیسی یادگار (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای وشمه سرا

کلبه، جنگلی، لوکس

85 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلا ارغوان (ماسال)
ویلا ارغوان (ماسال)
ویلا ارغوان (ماسال)
ویلا ارغوان (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ارغوان (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

75 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 2,640,000
تومان
ویلا باغ شهریار (ماسال)
ویلا باغ شهریار (ماسال)
ویلا باغ شهریار (ماسال)
ویلا باغ شهریار (ماسال)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ شهریار (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

90 متر، 2 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 865,000
آخر هفته: 865,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلا باغ جنگلی طلوع (ماسال)
ویلا باغ جنگلی طلوع (ماسال)
ویلا باغ جنگلی طلوع (ماسال)
ویلا باغ جنگلی طلوع (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ جنگلی طلوع (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 995,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
ویلا روستایی شمعدونی (ماسال)
ویلا روستایی شمعدونی (ماسال)
ویلا روستایی شمعدونی (ماسال)
ویلا روستایی شمعدونی (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا روستایی شمعدونی (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

80 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
کلبه چوبی خاطره (ماسال)
کلبه چوبی خاطره (ماسال)
کلبه چوبی خاطره (ماسال)
کلبه چوبی خاطره (ماسال)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی خاطره (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

کلبه، روستایی

140 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
باغ ویلا بهشت گمشده  (ماسال)
باغ ویلا بهشت گمشده  (ماسال)
باغ ویلا بهشت گمشده  (ماسال)
باغ ویلا بهشت گمشده  (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا بهشت گمشده (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

110 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت چوبی مهرسام (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی، لوکس

260 متر، 7 خواب، تا 24 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا، روستایی

70 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان