تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا در تنکابن (19 مورد)

ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)

مازندران , تنکابن , نعمت آباد

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
اقامتگاه طبیعت واحد 2 (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد 2 (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد 2 (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد 2 (تنکابن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه طبیعت واحد 2 (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، روستایی

100 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,570,000
تومان
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، روستایی

85 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,565,000
تومان
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، روستایی

85 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,570,000
تومان
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، جنگلی

150 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)
واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دوخواب جنگلی، طبقه اول (تنکابن)

مازندران , تنکابن , دوهزار

ویلا، جنگلی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)

مازندران , تنکابن , بلوار شهید شیرودی

ویلا، ساحلی، لوکس

90 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا دو خوابه گود هوم (تنکابن)
ویلا دو خوابه گود هوم (تنکابن)
ویلا دو خوابه گود هوم (تنکابن)
ویلا دو خوابه گود هوم (تنکابن)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه گود هوم (تنکابن)

مازندران , تنکابن , بلوار شیرودی

ویلا، ساحلی

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)

مازندران , تنکابن , سلیم آباد

ویلا، جنگلی، لوکس

360 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,280,000
تومان
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

مازندران , تنکابن , لزربن

ویلا، روستایی، ارزان

55 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 890,000
تومان
ویلا طراوت (تنکابن)
ویلا طراوت (تنکابن)
ویلا طراوت (تنکابن)
ویلا طراوت (تنکابن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا طراوت (تنکابن)

مازندران , تنکابن , خرم آباد

ویلا، شهری

90 متر، 0 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)

مازندران , تنکابن , آبکله سر بزرگ

ویلا، شهری، لوکس

180 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,920,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
ویلا سکرت‌گاه (تنکابن)
ویلا سکرت‌گاه (تنکابن)
ویلا سکرت‌گاه (تنکابن)
ویلا سکرت‌گاه (تنکابن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سکرت‌گاه (تنکابن)

مازندران , تنکابن , روستای رودپشت

ویلا، روستایی، ارزان

90 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 736,000
آخر هفته: 1,463,000
تعطیلات: 1,836,000
تومان
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)
ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن 110 (تنکابن، جاده دوهزار)

مازندران , تنکابن , جاده دوهزار

ویلا، جنگلی، لوکس

200 متر، 3 خواب، تا 16 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,520,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 11,000,000
تومان
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)
ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه جنگلی باران (تنکابن)

مازندران , تنکابن , جنگل دوهزار

ویلا، جنگلی

120 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,860,000
آخر هفته: 2,040,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای دوخوابه آرمین (تنکابن)
ویلای دوخوابه آرمین (تنکابن)
ویلای دوخوابه آرمین (تنکابن)
ویلای دوخوابه آرمین (تنکابن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه آرمین (تنکابن)

مازندران , تنکابن , نعمت آباد

ویلا، شهرکی، لوکس

160 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,510,000
تومان
ویلا یکخوابه دیبا (تنکابن)
ویلا یکخوابه دیبا (تنکابن)
ویلا یکخوابه دیبا (تنکابن)
ویلا یکخوابه دیبا (تنکابن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه دیبا (تنکابن)

مازندران , تنکابن , شیرود

ویلا، روستایی

75 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلا استخردار پانی (تنکابن)
ویلا استخردار پانی (تنکابن)
ویلا استخردار پانی (تنکابن)
ویلا استخردار پانی (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار پانی (تنکابن)

مازندران , تنکابن , شیرود

ویلا، جنگلی، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه همراه با جکوزی فتحی (تنکابن، شهسوار)
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه همراه با جکوزی فتحی (تنکابن، شهسوار)
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه همراه با جکوزی فتحی (تنکابن، شهسوار)
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه همراه با جکوزی فتحی (تنکابن، شهسوار)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی ساحلی دوخوابه همراه با جکوزی فتحی (تنکابن، شهسوار)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، ساحلی، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,530,000
تومان