تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا در نور (22 مورد)

ویلای روستایی سفید (نور، چمستان)
ویلای روستایی سفید (نور، چمستان)
ویلای روستایی سفید (نور، چمستان)
ویلای روستایی سفید (نور، چمستان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی سفید (نور، چمستان)

مازندران , نور , روستای...

ویلا، جنگلی

130 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,310,000
تعطیلات: 1,420,000
تومان
ویلا استخردار لب دریا شهرکی، تاپ لوکیشن (نور)
ویلا استخردار لب دریا شهرکی، تاپ لوکیشن (نور)
ویلا استخردار لب دریا شهرکی، تاپ لوکیشن (نور)
ویلا استخردار لب دریا شهرکی، تاپ لوکیشن (نور)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار لب دریا شهرکی، تاپ لوکیشن (نور)

مازندران , نور , شهرک کاسپین

ویلا، ساحلی، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 16,500,000
آخر هفته: 16,500,000
تعطیلات: 22,000,000
تومان
ویلا استخردار پلاک اول کامیار (نور)
ویلا استخردار پلاک اول کامیار (نور)
ویلا استخردار پلاک اول کامیار (نور)
ویلا استخردار پلاک اول کامیار (نور)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار پلاک اول کامیار (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی، لوکس

125 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلای دوبلکس ساحلی عروس دریا (نور)
ویلای دوبلکس ساحلی عروس دریا (نور)
ویلای دوبلکس ساحلی عروس دریا (نور)
ویلای دوبلکس ساحلی عروس دریا (نور)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس ساحلی عروس دریا (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی، لوکس

300 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلای دو خوابه ساحلی نیلوفر (نور)
ویلای دو خوابه ساحلی نیلوفر (نور)
ویلای دو خوابه ساحلی نیلوفر (نور)
ویلای دو خوابه ساحلی نیلوفر (نور)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دو خوابه ساحلی نیلوفر (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی

150 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلا تک خواب ساحلی، رحمتی (نور، رستمرود)
ویلا تک خواب ساحلی، رحمتی (نور، رستمرود)
ویلا تک خواب ساحلی، رحمتی (نور، رستمرود)
ویلا تک خواب ساحلی، رحمتی (نور، رستمرود)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تک خواب ساحلی، رحمتی (نور، رستمرود)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی

60 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا دوخوابه دنج و آرام ترنج (نور)
ویلا دوخوابه دنج و آرام ترنج (نور)
ویلا دوخوابه دنج و آرام ترنج (نور)
ویلا دوخوابه دنج و آرام ترنج (نور)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه دنج و آرام ترنج (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، شهری

160 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلای سه خوابه صادقی (نور)
ویلای سه خوابه صادقی (نور)
ویلای سه خوابه صادقی (نور)
ویلای سه خوابه صادقی (نور)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه صادقی (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی

200 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
ویلای سپید (نور)
ویلای سپید (نور)
ویلای سپید (نور)
ویلای سپید (نور)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سپید (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی

260 متر، 3 خواب، تا 11 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)

مازندران , نور , روستای...

ویلا، روستایی، لوکس

650 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 8,800,000
آخر هفته: 11,000,000
تعطیلات: 13,200,000
تومان
ویلاباغ ساحلی طاها (نور)
ویلاباغ ساحلی طاها (نور)
ویلاباغ ساحلی طاها (نور)
ویلاباغ ساحلی طاها (نور)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلاباغ ساحلی طاها (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی، لوکس

180 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا دوخواب حسینی (نور)
ویلا دوخواب حسینی (نور)
ویلا دوخواب حسینی (نور)
ویلا دوخواب حسینی (نور)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب حسینی (نور)

مازندران , نور , پارک جنگلی

ویلا، شهری

80 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلای باران، تریبلکس استخردار روباز، داخل شهرک (نور)
ویلای باران، تریبلکس استخردار روباز، داخل شهرک (نور)
ویلای باران، تریبلکس استخردار روباز، داخل شهرک (نور)
ویلای باران، تریبلکس استخردار روباز، داخل شهرک (نور)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای باران، تریبلکس استخردار روباز، داخل شهرک (نور)

مازندران , نور , عباسا

ویلا، جنگلی، لوکس

450 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 9,900,000
آخر هفته: 11,000,000
تعطیلات: 16,500,000
تومان
ویلا استخردار خلخالی (نور)
ویلا استخردار خلخالی (نور)
ویلا استخردار خلخالی (نور)
ویلا استخردار خلخالی (نور)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار خلخالی (نور)

مازندران , نور , عباسا

ویلا، جنگلی

200 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا دوخوابه کاسپین فرید (نور)
ویلا دوخوابه کاسپین فرید (نور)
ویلا دوخوابه کاسپین فرید (نور)
ویلا دوخوابه کاسپین فرید (نور)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه کاسپین فرید (نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی

75 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
ویلایی ساحلی دوخوابه فرشاد (نور)
ویلایی ساحلی دوخوابه فرشاد (نور)
ویلایی ساحلی دوخوابه فرشاد (نور)
ویلایی ساحلی دوخوابه فرشاد (نور)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلایی ساحلی دوخوابه فرشاد (نور)

مازندران , نور , شهرک۳۲

ویلا، ساحلی

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,640,000
تومان
ويلا استخردار ساحلی آرش 2، نزديک دريا (مازندران، نور)
ويلا استخردار ساحلی آرش 2، نزديک دريا (مازندران، نور)
ويلا استخردار ساحلی آرش 2، نزديک دريا (مازندران، نور)
ويلا استخردار ساحلی آرش 2، نزديک دريا (مازندران، نور)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار ساحلی آرش 2، نزديک دريا (مازندران، نور)

مازندران , نور , رستمرود

ویلا، ساحلی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا دوبلکس ساحلی شفق (نور)
ویلا دوبلکس ساحلی شفق (نور)
ویلا دوبلکس ساحلی شفق (نور)
ویلا دوبلکس ساحلی شفق (نور)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس ساحلی شفق (نور)

مازندران , نور , محدوده پارک...

ویلا، ساحلی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا دوبلکس ساحلی ۴۲ (نور)
ویلا دوبلکس ساحلی ۴۲ (نور)
ویلا دوبلکس ساحلی ۴۲ (نور)
ویلا دوبلکس ساحلی ۴۲ (نور)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس ساحلی ۴۲ (نور)

مازندران , نور , محدوده پارک...

ویلا، ساحلی

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلا باغ دربست کیانا (نور)
ویلا باغ دربست کیانا (نور)
ویلا باغ دربست کیانا (نور)
ویلا باغ دربست کیانا (نور)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دربست کیانا (نور)

مازندران , نور , گنج یاب

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
ویلا یک خوابه دربست کیانوش (نور)
ویلا یک خوابه دربست کیانوش (نور)
ویلا یک خوابه دربست کیانوش (نور)
ویلا یک خوابه دربست کیانوش (نور)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خوابه دربست کیانوش (نور)

مازندران , نور , خیابان...

ویلا، شهری، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
ویلای رضوانیان 1 ، با استخر سرپوشیده آب گرم (مازندران، نور)
ویلای رضوانیان 1 ، با استخر سرپوشیده آب گرم (مازندران، نور)
ویلای رضوانیان 1 ، با استخر سرپوشیده آب گرم (مازندران، نور)
ویلای رضوانیان 1 ، با استخر سرپوشیده آب گرم (مازندران، نور)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای رضوانیان 1 ، با استخر سرپوشیده آب گرم (مازندران، نور)

مازندران , نور , پارک جنگلی

ویلا، جنگلی، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان