تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان خراسان جنوبی (3 مورد)

بومگردی عمادالملک، اتاق های سنتی (طبس، خرو)
بومگردی عمادالملک، اتاق های سنتی (طبس، خرو)
بومگردی عمادالملک، اتاق های سنتی (طبس، خرو)
بومگردی عمادالملک، اتاق های سنتی (طبس، خرو)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی عمادالملک، اتاق های سنتی (طبس، خرو)

خراسان جنوبی , طبس , خرو سفلی

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی، ارزان

25 متر، 0 خواب، تا 7 مهمان

(4 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
بوم گردی خانه پدری خراشاد، اتاق های اختصاصی (بیرجند)
بوم گردی خانه پدری خراشاد، اتاق های اختصاصی (بیرجند)
بوم گردی خانه پدری خراشاد، اتاق های اختصاصی (بیرجند)
بوم گردی خانه پدری خراشاد، اتاق های اختصاصی (بیرجند)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خانه پدری خراشاد، اتاق های اختصاصی (بیرجند)

خراسان جنوبی , بیرجند , خراشاد

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

12 متر، 3 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 360,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 415,000
تومان
بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)
بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)
بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)
بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)

خراسان جنوبی , حاجی آباد , روستای افین

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

350 متر، 8 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 210,000
آخر هفته: 210,000
تعطیلات: 210,000
تومان