تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان گلستان (26 مورد)

ionicons-v5-m رزرو آنی
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)
اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی پرچین نومل، واحد پنج افرا (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نومل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

65 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای والش...

اقامتگاه بوم گردی، جنگلی، ارزان

35 متر، 3 خواب، تا 5 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 830,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق بهارخواب (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

15 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,440,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق سرای کوچک (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

20 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,435,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق تودرتو (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

40 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,040,000
آخر هفته: 2,040,000
تعطیلات: 2,050,000
تومان
بوم گردی ده پدربزرگ، اقامت با صبحانه (کلاله گلستان)
بوم گردی ده پدربزرگ، اقامت با صبحانه (کلاله گلستان)
بوم گردی ده پدربزرگ، اقامت با صبحانه (کلاله گلستان)
بوم گردی ده پدربزرگ، اقامت با صبحانه (کلاله گلستان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ده پدربزرگ، اقامت با صبحانه (کلاله گلستان)

گلستان , کلاله , پیشکمر

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

225 متر، 5 خواب، تا 40 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 650,000
تومان
ویلای سنگی امیر (علی آباد کتول)
ویلای سنگی امیر (علی آباد کتول)
ویلای سنگی امیر (علی آباد کتول)
ویلای سنگی امیر (علی آباد کتول)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سنگی امیر (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول ,...

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

85 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)
بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بومخانه، اتاق شاه نشین (گرگان، دودانگه)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

40 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 1,880,000
تومان
بومگردی پیتک قلعه، اقامت با صبحانه و خدمات هتلی (کردکوی)
بومگردی پیتک قلعه، اقامت با صبحانه و خدمات هتلی (کردکوی)
بومگردی پیتک قلعه، اقامت با صبحانه و خدمات هتلی (کردکوی)
بومگردی پیتک قلعه، اقامت با صبحانه و خدمات هتلی (کردکوی)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی پیتک قلعه، اقامت با صبحانه و خدمات هتلی (کردکوی)

گلستان , کردکوی , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی، ارزان

200 متر، 7 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 630,000
تومان
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)
بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی عمارت جاوید، طبقه اول (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نوده...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

60 متر، 0 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
بومگردی باران (گلستان، آزاد شهر)
بومگردی باران (گلستان، آزاد شهر)
بومگردی باران (گلستان، آزاد شهر)
بومگردی باران (گلستان، آزاد شهر)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی باران (گلستان، آزاد شهر)

گلستان , آزادشهر , خوش ییلاق

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

150 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 285,000
تومان
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گالیکش)
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گالیکش)
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گالیکش)
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گالیکش)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گالیکش)

گلستان , گالیکش , لوه

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

45 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی پرچین نومل، واحد چهل گیسو (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نومل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

65 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت , قلعه چه

اقامتگاه بوم گردی، جنگلی

25 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,330,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,490,000
تومان
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)
بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی پرچین نومل، واحد میان سو (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای نومل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

20 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)
کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی استرآباد (گرگان، زیارت)

گلستان , گرگان , زیارت

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 615,000
آخر هفته: 790,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)
بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی ماه صنم، واحدهای اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , کفشگیری

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

300 متر، 6 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 3,740,000
تومان
بومگردی گردشگری نوروز، واحد سرخدار (علی آباد کتول)
بومگردی گردشگری نوروز، واحد سرخدار (علی آباد کتول)
بومگردی گردشگری نوروز، واحد سرخدار (علی آباد کتول)
بومگردی گردشگری نوروز، واحد سرخدار (علی آباد کتول)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی گردشگری نوروز، واحد سرخدار (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول ,...

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

90 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
بومگردی گردشگری نوروز، واحد بلوط (علی آباد کتول)
بومگردی گردشگری نوروز، واحد بلوط (علی آباد کتول)
بومگردی گردشگری نوروز، واحد بلوط (علی آباد کتول)
بومگردی گردشگری نوروز، واحد بلوط (علی آباد کتول)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی گردشگری نوروز، واحد بلوط (علی آباد کتول)

گلستان , علی آباد کتول ,...

اقامتگاه بوم گردی، کوهستانی

100 متر، 1 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

25 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 970,000
تعطیلات: 970,000
تومان