تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان هرمزگان (21 مورد)

بومگردی نور ۳ (هرمز)
بومگردی نور ۳ (هرمز)
بومگردی نور ۳ (هرمز)
بومگردی نور ۳ (هرمز)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی نور ۳ (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جاده کرانه

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی، لوکس

15 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بومگردی نور 2 (هرمز)
بومگردی نور 2 (هرمز)
بومگردی نور 2 (هرمز)
بومگردی نور 2 (هرمز)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی نور 2 (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جاده کرانه

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی، لوکس

15 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بونگردی نور ۱ (هرمز)
بونگردی نور ۱ (هرمز)
بونگردی نور ۱ (هرمز)
بونگردی نور ۱ (هرمز)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بونگردی نور ۱ (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جاده کرانه

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی، لوکس

15 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بومگردی مالوک (قشم)
بومگردی مالوک (قشم)
بومگردی مالوک (قشم)
بومگردی مالوک (قشم)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی مالوک (قشم)

هرمزگان , قشم , طبل

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

1000 متر، 12 خواب، تا 33 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,050,000
تومان
بومگردی نور، اتاق های 15 متری (هرمز)
بومگردی نور، اتاق های 15 متری (هرمز)
بومگردی نور، اتاق های 15 متری (هرمز)
بومگردی نور، اتاق های 15 متری (هرمز)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی نور، اتاق های 15 متری (هرمز)

هرمزگان , هرمز , تیاب

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی

15 متر، 5 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
اقامتگاه دنج، واحد مداد رنگی (هرمز)
اقامتگاه دنج، واحد مداد رنگی (هرمز)
اقامتگاه دنج، واحد مداد رنگی (هرمز)
اقامتگاه دنج، واحد مداد رنگی (هرمز)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه دنج، واحد مداد رنگی (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جزیره هرمز

اقامتگاه بوم گردی، شهری، لوکس

30 متر، 0 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 3,740,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
بومگردی آسوبوم، واحد آهید (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد آهید (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد آهید (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد آهید (قشم)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی آسوبوم، واحد آهید (قشم)

هرمزگان , قشم , روستای سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

25 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
اقامتگاه دنج - واحد الهه نمک (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد الهه نمک (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد الهه نمک (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد الهه نمک (هرمز)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه دنج - واحد الهه نمک (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جزیره هرمز

اقامتگاه بوم گردی، شهری

17 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,480,000
تومان
بومگردی کیان، اتاق های خصوصی (قشم، جزیره هنگام)
بومگردی کیان، اتاق های خصوصی (قشم، جزیره هنگام)
بومگردی کیان، اتاق های خصوصی (قشم، جزیره هنگام)
بومگردی کیان، اتاق های خصوصی (قشم، جزیره هنگام)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی کیان، اتاق های خصوصی (قشم، جزیره هنگام)

هرمزگان , قشم , هنگام

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی، لوکس

30 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
بومگردی نور ۴ (هرمز)
بومگردی نور ۴ (هرمز)
بومگردی نور ۴ (هرمز)
بومگردی نور ۴ (هرمز)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی نور ۴ (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جاده کرانه

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی، لوکس

15 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بومگردی آسوبوم، واحد جزیره (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد جزیره (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد جزیره (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد جزیره (قشم)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی آسوبوم، واحد جزیره (قشم)

هرمزگان , قشم , روستای سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

25 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 2,310,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بومگردی آسوبوم، واحد دراگون (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد دراگون (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد دراگون (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد دراگون (قشم)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی آسوبوم، واحد دراگون (قشم)

هرمزگان , قشم , روستای سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، لوکس

28 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
بومگردی آسوبوم، واحد نخل (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد نخل (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد نخل (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد نخل (قشم)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی آسوبوم، واحد نخل (قشم)

هرمزگان , قشم , روستای سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

22 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 2,310,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بومگردی آسوبوم، واحد سوند (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد سوند (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد سوند (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد سوند (قشم)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی آسوبوم، واحد سوند (قشم)

هرمزگان , قشم , روستای سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی، لوکس

22 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
اقامتگاه دنج - واحد نفس (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد نفس (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد نفس (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد نفس (هرمز)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه دنج - واحد نفس (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جزیره هرمز

اقامتگاه بوم گردی، شهری

17 متر، 0 خواب، تا 2 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,040,000
تومان
اقامتگاه دنج - واحد ماجرای رنگی (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد ماجرای رنگی (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد ماجرای رنگی (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد ماجرای رنگی (هرمز)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه دنج - واحد ماجرای رنگی (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جزیره هرمز

اقامتگاه بوم گردی، شهری، لوکس

25 متر، 0 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,640,000
آخر هفته: 2,860,000
تعطیلات: 3,080,000
تومان
اقامتگاه دنج - واحد نگین خلیج فارس (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد نگین خلیج فارس (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد نگین خلیج فارس (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد نگین خلیج فارس (هرمز)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه دنج - واحد نگین خلیج فارس (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جزیره هرمز

اقامتگاه بوم گردی، شهری، لوکس

22 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 2,610,000
تعطیلات: 2,700,000
تومان
اقامتگاه دنج - واحد دو نفره 2 (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد دو نفره 2 (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد دو نفره 2 (هرمز)
اقامتگاه دنج - واحد دو نفره 2 (هرمز)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه دنج - واحد دو نفره 2 (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جزیره هرمز

اقامتگاه بوم گردی، شهری

15 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
بومگردی بوم امینی (قشم)
بومگردی بوم امینی (قشم)
بومگردی بوم امینی (قشم)
بومگردی بوم امینی (قشم)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی بوم امینی (قشم)

هرمزگان , قشم , سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

180 متر، 5 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
بومگردی نور ۵ (هرمز)
بومگردی نور ۵ (هرمز)
بومگردی نور ۵ (هرمز)
بومگردی نور ۵ (هرمز)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی نور ۵ (هرمز)

هرمزگان , هرمز , جاده کرانه

اقامتگاه بوم گردی، ساحلی، لوکس

15 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,970,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
بومگردی آسوبوم، واحد دریا (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد دریا (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد دریا (قشم)
بومگردی آسوبوم، واحد دریا (قشم)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی آسوبوم، واحد دریا (قشم)

هرمزگان , قشم , روستای سهیلی

اقامتگاه بوم گردی، روستایی

25 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان