تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره خانه در استان فارس (14 مورد)

منزل مبله یاس (شیراز)
منزل مبله یاس (شیراز)
منزل مبله یاس (شیراز)
منزل مبله یاس (شیراز)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل مبله یاس (شیراز)

فارس , شیراز , بلوار خرمشهر

خانه، شهری، ارزان

90 متر، 0 خواب، تا 10 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
منزل دربستی حنا (شیراز)
منزل دربستی حنا (شیراز)
منزل دربستی حنا (شیراز)
منزل دربستی حنا (شیراز)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دربستی حنا (شیراز)

فارس , شیراز , بلوار نارنج

خانه، شهری

120 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,080,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
منزل یکخوابه حیاط دار ستاره (شیراز، بلوار نصر)
منزل یکخوابه حیاط دار ستاره (شیراز، بلوار نصر)
منزل یکخوابه حیاط دار ستاره (شیراز، بلوار نصر)
منزل یکخوابه حیاط دار ستاره (شیراز، بلوار نصر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه حیاط دار ستاره (شیراز، بلوار نصر)

فارس , شیراز , بلوار نصر...

خانه، شهری

100 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 2,210,000
تومان
خانه مسافر ستاره طلایی، سوییت دوخوابه  (شیراز)
خانه مسافر ستاره طلایی، سوییت دوخوابه  (شیراز)
خانه مسافر ستاره طلایی، سوییت دوخوابه  (شیراز)
خانه مسافر ستاره طلایی، سوییت دوخوابه  (شیراز)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر ستاره طلایی، سوییت دوخوابه (شیراز)

فارس , شیراز , هفت تنان

خانه، شهری

105 متر، 2 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,820,000
تومان
منزل مبله رویایی (شیراز)
منزل مبله رویایی (شیراز)
منزل مبله رویایی (شیراز)
منزل مبله رویایی (شیراز)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل مبله رویایی (شیراز)

فارس , شیراز , بلوار دولت

خانه، شهری

120 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,410,000
آخر هفته: 1,520,000
تعطیلات: 1,740,000
تومان
باغ ویلا دو خواب، واحد همکف سوو (شیراز، مهارلو نو)
باغ ویلا دو خواب، واحد همکف سوو (شیراز، مهارلو نو)
باغ ویلا دو خواب، واحد همکف سوو (شیراز، مهارلو نو)
باغ ویلا دو خواب، واحد همکف سوو (شیراز، مهارلو نو)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا دو خواب، واحد همکف سوو (شیراز، مهارلو نو)

فارس , شیراز , دریاچه نمک...

خانه، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 2,860,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
اقامتگاه سنتی ماه صنم (آباده)
اقامتگاه سنتی ماه صنم (آباده)
اقامتگاه سنتی ماه صنم (آباده)
اقامتگاه سنتی ماه صنم (آباده)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه سنتی ماه صنم (آباده)

فارس , آباده , سیدان

خانه، شهری، ارزان

50 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 690,000
تومان
منزله مبله یاس، طبقه اول (شیراز)
منزله مبله یاس، طبقه اول (شیراز)
منزله مبله یاس، طبقه اول (شیراز)
منزله مبله یاس، طبقه اول (شیراز)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

منزله مبله یاس، طبقه اول (شیراز)

فارس , شیراز , بلوارفضیلت

خانه، شهری

100 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
منزله مبله یاس، همکف (شیراز)
منزله مبله یاس، همکف (شیراز)
منزله مبله یاس، همکف (شیراز)
منزله مبله یاس، همکف (شیراز)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

منزله مبله یاس، همکف (شیراز)

فارس , شیراز , بلوارفضیلت

خانه، شهری

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
منزل دربستی مسافر (شیراز)
منزل دربستی مسافر (شیراز)
منزل دربستی مسافر (شیراز)
منزل دربستی مسافر (شیراز)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دربستی مسافر (شیراز)

فارس , شیراز , سرداران

خانه، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
اقامتگاه چهارفصل سپیدان (سپیدان فارس)
اقامتگاه چهارفصل سپیدان (سپیدان فارس)
اقامتگاه چهارفصل سپیدان (سپیدان فارس)
اقامتگاه چهارفصل سپیدان (سپیدان فارس)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه چهارفصل سپیدان (سپیدان فارس)

فارس , اردکان , سپیدان

خانه، روستایی

150 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلای دوخوابه باکرا (شهرصدرا)
ویلای دوخوابه باکرا (شهرصدرا)
ویلای دوخوابه باکرا (شهرصدرا)
ویلای دوخوابه باکرا (شهرصدرا)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه باکرا (شهرصدرا)

فارس , شهرصدرا , صدرا

خانه، شهری

150 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای یکخوابه باکرا صدرا (شیراز)
ویلای یکخوابه باکرا صدرا (شیراز)
ویلای یکخوابه باکرا صدرا (شیراز)
ویلای یکخوابه باکرا صدرا (شیراز)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یکخوابه باکرا صدرا (شیراز)

فارس , شیراز , شهرجدید صدرا

خانه، شهری

150 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
منزل ویلایی دوخوابه عباسی (شیراز)
منزل ویلایی دوخوابه عباسی (شیراز)
منزل ویلایی دوخوابه عباسی (شیراز)
منزل ویلایی دوخوابه عباسی (شیراز)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل ویلایی دوخوابه عباسی (شیراز)

فارس , شیراز , دوکوهک

خانه، شهری

140 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان