تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره خانه در استان کرمانشاه (6 مورد)

خانه دربستی کاظم (پاوه، روستای دشه)
خانه دربستی کاظم (پاوه، روستای دشه)
خانه دربستی کاظم (پاوه، روستای دشه)
خانه دربستی کاظم (پاوه، روستای دشه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه دربستی کاظم (پاوه، روستای دشه)

کرمانشاه , پاوه , روستای دشه

خانه، روستایی، ارزان

150 متر، 1 خواب، تا 14 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 505,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 990,000
نوروز: 1,270,000 تومان
منزل دوخوابه نیایش (کرمانشاه، نودسه)
منزل دوخوابه نیایش (کرمانشاه، نودسه)
منزل دوخوابه نیایش (کرمانشاه، نودسه)
منزل دوخوابه نیایش (کرمانشاه، نودسه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دوخوابه نیایش (کرمانشاه، نودسه)

کرمانشاه , نودشه , سراحگا

خانه، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,650,000 تومان
منزل یکخوابه فراز بیستون (کرمانشاه، بیستون)
منزل یکخوابه فراز بیستون (کرمانشاه، بیستون)
منزل یکخوابه فراز بیستون (کرمانشاه، بیستون)
منزل یکخوابه فراز بیستون (کرمانشاه، بیستون)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه فراز بیستون (کرمانشاه، بیستون)

کرمانشاه , بیستون , بیستون

خانه، روستایی، ارزان

80 متر، 1 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000 تومان
خانه مسافر بهراد (پاوه)
خانه مسافر بهراد (پاوه)
خانه مسافر بهراد (پاوه)
خانه مسافر بهراد (پاوه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر بهراد (پاوه)

کرمانشاه , پاوه , اورامانات

خانه، روستایی، ارزان

100 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 730,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,650,000 تومان
منزل یکخوابه بغستون (بیستون)
منزل یکخوابه بغستون (بیستون)
منزل یکخوابه بغستون (بیستون)
منزل یکخوابه بغستون (بیستون)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه بغستون (بیستون)

کرمانشاه , بیستون , بیستون

خانه، شهری، ارزان

100 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 830,000 تومان
منزل یکخوابه محمدی (بیستون)
منزل یکخوابه محمدی (بیستون)
منزل یکخوابه محمدی (بیستون)
منزل یکخوابه محمدی (بیستون)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل یکخوابه محمدی (بیستون)

کرمانشاه , بیستون , الزهرا

خانه، شهرکی، ارزان

120 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 660,000
نوروز: 880,000 تومان