تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره هتل و مهمانسرا در استان خراسان رضوی (29 مورد)

ionicons-v5-m رزرو آنی
آگهی ویژه
خانه مسافر شریفی (مشهد، چناران، روستای اخلمد)
خانه مسافر شریفی (مشهد، چناران، روستای اخلمد)
خانه مسافر شریفی (مشهد، چناران، روستای اخلمد)
خانه مسافر شریفی (مشهد، چناران، روستای اخلمد)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر شریفی (مشهد، چناران، روستای اخلمد)

خراسان رضوی , چناران , اخلمد

هتل و مهمانسرا، کوهستانی

140 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
مسافرخانه ایثار (مشهد)
مسافرخانه ایثار (مشهد)
مسافرخانه ایثار (مشهد)
مسافرخانه ایثار (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

مسافرخانه ایثار (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , طبرسی

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

120 متر، 7 خواب، تا 25 مهمان

(6 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 280,000
تومان
مهمانپذیر مقبول، واحدهای 2 خوابه (مشهد)
مهمانپذیر مقبول، واحدهای 2 خوابه (مشهد)
مهمانپذیر مقبول، واحدهای 2 خوابه (مشهد)
مهمانپذیر مقبول، واحدهای 2 خوابه (مشهد)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر مقبول، واحدهای 2 خوابه (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , چهارراه...

هتل و مهمانسرا، شهری

80 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,570,000
تعطیلات: 1,570,000
تومان
اجاره هتل آپارتمان پلیکان، سوییت های پنج نفره (مشهد)
اجاره هتل آپارتمان پلیکان، سوییت های پنج نفره (مشهد)
اجاره هتل آپارتمان پلیکان، سوییت های پنج نفره (مشهد)
اجاره هتل آپارتمان پلیکان، سوییت های پنج نفره (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

اجاره هتل آپارتمان پلیکان، سوییت های پنج نفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

55 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 640,000
آخر هفته: 640,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
سوییت آپارتمان پلیکان، سوییت های دونفره (مشهد)
سوییت آپارتمان پلیکان، سوییت های دونفره (مشهد)
سوییت آپارتمان پلیکان، سوییت های دونفره (مشهد)
سوییت آپارتمان پلیکان، سوییت های دونفره (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت آپارتمان پلیکان، سوییت های دونفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

20 متر، 0 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 830,000
تومان
سوییت آپارتمان پلیکان، اتاق های سه نفره (مشهد)
سوییت آپارتمان پلیکان، اتاق های سه نفره (مشهد)
سوییت آپارتمان پلیکان، اتاق های سه نفره (مشهد)
سوییت آپارتمان پلیکان، اتاق های سه نفره (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت آپارتمان پلیکان، اتاق های سه نفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

25 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 420,000
آخر هفته: 420,000
تعطیلات: 940,000
تومان
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل و مهمانسرا، شهری

40 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,440,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,860,000
تومان
خانه مسافر هاشمی، سوئیت های اختصاصی (مشهد)
خانه مسافر هاشمی، سوئیت های اختصاصی (مشهد)
خانه مسافر هاشمی، سوئیت های اختصاصی (مشهد)
خانه مسافر هاشمی، سوئیت های اختصاصی (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر هاشمی، سوئیت های اختصاصی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خسروی

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

35 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 770,000
تومان
هتل آپارتمان باقرنژاد، سوئیت های 70 متری (مشهد)
هتل آپارتمان باقرنژاد، سوئیت های 70 متری (مشهد)
هتل آپارتمان باقرنژاد، سوئیت های 70 متری (مشهد)
هتل آپارتمان باقرنژاد، سوئیت های 70 متری (مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان باقرنژاد، سوئیت های 70 متری (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , دانش

هتل و مهمانسرا، شهرکی

70 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,080,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
هتل آپارتمان نعیم، واحد 101 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 101 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 101 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 101 (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 101 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

17 متر، 1 خواب، تا 3 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
هتل آپارتمان بهتاش (مشهد)
هتل آپارتمان بهتاش (مشهد)
هتل آپارتمان بهتاش (مشهد)
هتل آپارتمان بهتاش (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان بهتاش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

300 متر، 24 خواب، تا 100 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 320,000
تعطیلات: 390,000
تومان
هتل آپارتمان گلسار، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان گلسار، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان گلسار، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان گلسار، اتاق های سه تخته (مشهد)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان گلسار، اتاق های سه تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری

55 متر، 1 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,023,000
آخر هفته: 1,236,000
تعطیلات: 1,236,000
تومان
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل و مهمانسرا، شهری

45 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,820,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 303 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

60 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 205 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 5 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 770,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 107 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

50 متر، 0 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 940,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 306 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

40 متر، 0 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان خورشید نو، واحد 103 و ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

85 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 990,000
تومان
هتل آپارتمان حامدی، سوییت های اختصاصی (مشهد)
هتل آپارتمان حامدی، سوییت های اختصاصی (مشهد)
هتل آپارتمان حامدی، سوییت های اختصاصی (مشهد)
هتل آپارتمان حامدی، سوییت های اختصاصی (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان حامدی، سوییت های اختصاصی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , چهارراه...

هتل و مهمانسرا، شهری، ارزان

45 متر، 1 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
تومان
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل و مهمانسرا، شهری

55 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان