تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در تنکابن (13 مورد)

ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)
ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی آرامش (تنکابن)

مازندران , تنکابن , نعمت...

ویلا، جنگلی

80 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلا استخردار قصرسفید (تنکابن، میاندج محله)
ویلا استخردار قصرسفید (تنکابن، میاندج محله)
ویلا استخردار قصرسفید (تنکابن، میاندج محله)
ویلا استخردار قصرسفید (تنکابن، میاندج محله)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار قصرسفید (تنکابن، میاندج محله)

مازندران , تنکابن , میاندج...

ویلا، جنگلی، لوکس

120 متر، 3 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)
ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی آرتمیس (تنکابن)

مازندران , تنکابن , بلوار...

ویلا، ساحلی، لوکس

90 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)
ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه جنگلی دریایی (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، جنگلی

150 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)
ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس شیک آرامش (تنکابن، شهسوار)

مازندران , تنکابن , آبکله سر...

ویلا، شهری

180 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,180,000
آخر هفته: 2,310,000
تعطیلات: 2,530,000
تومان
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)
ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس نارنجداربن (تنکابن)

مازندران , تنکابن , سلیم...

ویلا، جنگلی، لوکس

360 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 2,860,000
تومان
ویلا دوخوابه طاها (تنکابن)
ویلا دوخوابه طاها (تنکابن)
ویلا دوخوابه طاها (تنکابن)
ویلا دوخوابه طاها (تنکابن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه طاها (تنکابن)

مازندران , تنکابن , تازه...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

مازندران , تنکابن , لزربن

ویلا، روستایی، ارزان

55 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 740,000
تعطیلات: 830,000
تومان
ویلا دوخوابه گردو (تنکابن)
ویلا دوخوابه گردو (تنکابن)
ویلا دوخوابه گردو (تنکابن)
ویلا دوخوابه گردو (تنکابن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه گردو (تنکابن)

مازندران , تنکابن , گاو پشته

ویلا، جنگلی، ارزان

90 متر، 2 خواب، تا 16 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
ویلای استخردار لیا، خانه رویاها (تنکابن)
ویلای استخردار لیا، خانه رویاها (تنکابن)
ویلای استخردار لیا، خانه رویاها (تنکابن)
ویلای استخردار لیا، خانه رویاها (تنکابن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار لیا، خانه رویاها (تنکابن)

مازندران , تنکابن ,...

ویلا، جنگلی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,520,000
آخر هفته: 4,840,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا استخردار الارز (تنکابن)
ویلا استخردار الارز (تنکابن)
ویلا استخردار الارز (تنکابن)
ویلا استخردار الارز (تنکابن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار الارز (تنکابن)

مازندران , تنکابن , منطقه...

ویلا، کوهستانی، لوکس

400 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,070,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه فتحی (تنکابن، شهسوار)
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه فتحی (تنکابن، شهسوار)
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه فتحی (تنکابن، شهسوار)
ویلا دربستی ساحلی دوخوابه فتحی (تنکابن، شهسوار)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی ساحلی دوخوابه فتحی (تنکابن، شهسوار)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

ویلا، ساحلی

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,090,000
آخر هفته: 2,640,000
تعطیلات: 3,520,000
تومان
ویلا ساحلی دربست و ارزان قیمت شیخیان (تنکابن)
ویلا ساحلی دربست و ارزان قیمت شیخیان (تنکابن)
ویلا ساحلی دربست و ارزان قیمت شیخیان (تنکابن)
ویلا ساحلی دربست و ارزان قیمت شیخیان (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی دربست و ارزان قیمت شیخیان (تنکابن)

مازندران , تنکابن , بلوار...

ویلا، ساحلی

110 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان