تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در رودهن (31 مورد)

ionicons-v5-m رزرو آنی
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم آرامش (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهری

100 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلای استخردار سرو (رودهن)
ویلای استخردار سرو (رودهن)
ویلای استخردار سرو (رودهن)
ویلای استخردار سرو (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار سرو (رودهن)

تهران , رودهن , جاده وسکاره

ویلا، شهرکی، لوکس

300 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 8,250,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)
باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار آرمیتا (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی، لوکس

250 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلا استخردار دوبلکس یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلا استخردار دوبلکس یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلا استخردار دوبلکس یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلا استخردار دوبلکس یاس (رودهن، مهرآباد)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار دوبلکس یاس (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

250 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,280,000
تومان
ویلا استخردار آبگرم ارس (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم ارس (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم ارس (رودهن)
ویلا استخردار آبگرم ارس (رودهن)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم ارس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)

تهران , رودهن , بلوار شریعتی

ویلا، کوهستانی، لوکس

450 متر، 4 خواب، تا 50 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک پزشکان

ویلا، کوهستانی

75 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,150,000
آخر هفته: 3,190,000
تعطیلات: 3,250,000
تومان
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)
ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه استخردار رز (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,050,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)
ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب نوساز کوهسار (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا، شهری

110 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار تجرک، کد 101 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)
ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار تجرک، کد 103 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)
ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تریبلکس آرامش (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک سادات...

ویلا، شهرکی، لوکس

290 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

تهران , رودهن , کوهپایه

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,600,000
تومان
ویلا دو خوابه کاج (رودهن)
ویلا دو خوابه کاج (رودهن)
ویلا دو خوابه کاج (رودهن)
ویلا دو خوابه کاج (رودهن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه کاج (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی

145 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,040,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا استخردار خورشید (رودهن)
ویلا استخردار خورشید (رودهن)
ویلا استخردار خورشید (رودهن)
ویلا استخردار خورشید (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار خورشید (رودهن)

تهران , رودهن , بلوار مطهری

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,150,000
تومان
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)
ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تجرک، کد 102 (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی

150 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)
ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه رودکنار (رودهن)

تهران , رودهن , سادات محله

ویلا، کوهستانی

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)
ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار دوخوابه یاس (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهری

170 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 3,630,000
تومان
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)
عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت تریبلکس استخردار تتیس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

400 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,620,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
باغ ویلا توکلی (رودهن)
باغ ویلا توکلی (رودهن)
باغ ویلا توکلی (رودهن)
باغ ویلا توکلی (رودهن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا توکلی (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 4,240,000
تومان
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا، کوهستانی، لوکس

370 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,700,000
تومان
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)

تهران , رودهن , چشمه ها

ویلا، روستایی، لوکس

300 متر، 4 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,620,000
آخر هفته: 5,720,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
عمارت تتیس (رودهن)
عمارت تتیس (رودهن)
عمارت تتیس (رودهن)
عمارت تتیس (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت تتیس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

350 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,840,000
آخر هفته: 6,660,005
تعطیلات: 7,260,000
تومان
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)

تهران , رودهن , خورین

ویلا، کوهستانی، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
ويلا دوبلكس استخردار شقایق (رودهن)
ويلا دوبلكس استخردار شقایق (رودهن)
ويلا دوبلكس استخردار شقایق (رودهن)
ويلا دوبلكس استخردار شقایق (رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا دوبلكس استخردار شقایق (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، روستایی

190 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)
ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار گل یاس (مهرآباد رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,180,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
عمارت پارسیان (رودهن)
عمارت پارسیان (رودهن)
عمارت پارسیان (رودهن)
عمارت پارسیان (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت پارسیان (رودهن)

تهران , رودهن , بلوار شریعتی

ویلا، کوهستانی، لوکس

900 متر، 4 خواب، تا 100 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا، جنگلی، لوکس

330 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
ویلا استخردار سامیار (رودهن)
ویلا استخردار سامیار (رودهن)
ویلا استخردار سامیار (رودهن)
ویلا استخردار سامیار (رودهن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سامیار (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,630,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
ویلا دربستی شهرکی، استخردار آرامش (رودهن)
ویلا دربستی شهرکی، استخردار آرامش (رودهن)
ویلا دربستی شهرکی، استخردار آرامش (رودهن)
ویلا دربستی شهرکی، استخردار آرامش (رودهن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی شهرکی، استخردار آرامش (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، شهرکی، لوکس

450 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان