تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره آپارتمان مبله (روزانه و کوتاه مدت) در استان خراسان رضوی (7 مورد)

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , کوهسنگی

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

میهمان پذیر

امتیاز (3 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
نوروز: 1,100,000
تومان
جزئیات
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)
آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان سه خوابه رضا (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

70 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 1,210,000
نوروز: 2,200,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)
هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان آریا، واحدهای وخوابه (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، ارزان

65 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 30,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 500,000
نوروز: 990,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , هاشمیه

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

110 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
نوروز: 1,980,000
تومان
جزئیات
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , ملک...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,420,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهری

85 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)

خراسان رضوی , گلبهار ,...

آپارتمان مبله (روزانه و...، شهرکی، ارزان

70 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 170,000
نوروز: 220,000
تومان
جزئیات