تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلای لوکس در چهارباغ (27 مورد)

ویلای دوبلکس استخردار، مناسب مهمانی (کردان، زعفرانیه)
ویلای دوبلکس استخردار، مناسب مهمانی (کردان، زعفرانیه)
ویلای دوبلکس استخردار، مناسب مهمانی (کردان، زعفرانیه)
ویلای دوبلکس استخردار، مناسب مهمانی (کردان، زعفرانیه)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس استخردار، مناسب مهمانی (کردان، زعفرانیه)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، شهرکی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 40 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 8,800,000
نوروز: 11,000,000 تومان
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)
ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ويلا استخردار باغ گردو (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

450 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 9,350,000
تعطیلات: 9,350,000
نوروز: 9,900,000 تومان
باغ ویلامدرن بااستخرسرپوشیده آب گرم (چهارباغ)
باغ ویلامدرن بااستخرسرپوشیده آب گرم (چهارباغ)
باغ ویلامدرن بااستخرسرپوشیده آب گرم (چهارباغ)
باغ ویلامدرن بااستخرسرپوشیده آب گرم (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلامدرن بااستخرسرپوشیده آب گرم (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، شهرکی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,150,000
نوروز: 7,150,000 تومان
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)
ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخرآبگرم روباز شاهین (کردان)

البرز , چهارباغ , لشگرآباد

ویلا، روستایی، لوکس

110 متر، 1 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,170,000
نوروز: 4,400,000 تومان
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)
باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا کیسان ۱ (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , دهکده...

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,420,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,940,000 تومان
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم مسیحا (کردان، سنقر آباد)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 8,250,000 تومان
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)
ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس کوی بهشت، با استخر آبگرم (کردان جنوبی)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

250 متر، 5 خواب، تا 40 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,860,000
آخر هفته: 6,820,000
تعطیلات: 6,820,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , تهراندشت

ویلا، شهرکی، لوکس

150 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 8,250,000
نوروز: 8,250,000 تومان
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)
ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سه خوابه استخردار آبسرد سام (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی، لوکس

150 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 9,350,000 تومان
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)
ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار نمای عمارت (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
عمارت دوبلکس راین (چهارباغ)
عمارت دوبلکس راین (چهارباغ)
عمارت دوبلکس راین (چهارباغ)
عمارت دوبلکس راین (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت دوبلکس راین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , شهرک...

ویلا، شهرکی، لوکس

400 متر، 3 خواب، تا 25 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 11,000,000
تعطیلات: 13,200,000
نوروز: 13,200,000 تومان
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)
ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن استخردار فلت وایت پلاس (کردان، سهیلیه)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، روستایی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,280,000
تعطیلات: 6,160,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)
ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار صبحان (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

235 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 7,150,000 تومان
ویلای پرادو (چهارباغ)
ویلای پرادو (چهارباغ)
ویلای پرادو (چهارباغ)
ویلای پرادو (چهارباغ)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای پرادو (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , قوهه

ویلا، شهری، لوکس

240 متر، 3 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,940,000
آخر هفته: 9,890,000
تعطیلات: 13,190,000
نوروز: 13,590,000 تومان
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)
ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه نیما (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , جاده...

ویلا، شهرکی، لوکس

380 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)
ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار باقرپور (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

380 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,290,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 9,350,000
نوروز: 10,890,000 تومان
ویلا استخردار بهرام (چهارباغ)
ویلا استخردار بهرام (چهارباغ)
ویلا استخردار بهرام (چهارباغ)
ویلا استخردار بهرام (چهارباغ)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بهرام (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , شهرک...

ویلا، شهرکی، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 50 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا دوبلکس استخردار مهربود (چهارباغ)
ویلا دوبلکس استخردار مهربود (چهارباغ)
ویلا دوبلکس استخردار مهربود (چهارباغ)
ویلا دوبلکس استخردار مهربود (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس استخردار مهربود (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , شهرک...

ویلا، روستایی، لوکس

500 متر، 3 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 8,800,000
نوروز: 9,900,000 تومان
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حلما (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,860,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)
ویلای  دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دو خوابه استخردار محمد (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه...

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 6 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)
ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خوابه استخردار ایده آل (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان...

ویلا، روستایی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,290,000
آخر هفته: 6,590,000
تعطیلات: 7,690,000
نوروز: 8,790,000 تومان
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)
ویلا مدرن برکه (چهارباغ)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا مدرن برکه (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , سهیلیه

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار سرپوشیده امیر (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده امیر (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده امیر (چهارباغ)
ویلا استخردار سرپوشیده امیر (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سرپوشیده امیر (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , آغچه حصار

ویلا، شهرکی، لوکس

180 متر، 3 خواب، تا 18 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 8,800,000 تومان
ویلای استخردار امیر (چهارباغ)
ویلای استخردار امیر (چهارباغ)
ویلای استخردار امیر (چهارباغ)
ویلای استخردار امیر (چهارباغ)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار امیر (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , زعفرانیه

ویلا، شهرکی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,310,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)
ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار لوتوس 2 (کردان، سهلیه)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 8,250,000 تومان
ویلای استخردار پاشا (سهیلیه، کردان)
ویلای استخردار پاشا (سهیلیه، کردان)
ویلای استخردار پاشا (سهیلیه، کردان)
ویلای استخردار پاشا (سهیلیه، کردان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار پاشا (سهیلیه، کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

230 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 8,800,000 تومان
ویلای استخردار آرامش (چهارباغ)
ویلای استخردار آرامش (چهارباغ)
ویلای استخردار آرامش (چهارباغ)
ویلای استخردار آرامش (چهارباغ)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آرامش (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , اقدسیه

ویلا، شهرکی، لوکس

230 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,860,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان