تاریخ رفت
تاریخ برگشت

بر اساس نوع اقامتگاه

بر اساس محیط اقامتگاه

بر اساس امکانات

بر اساس تعداد اتاق

بر اساس حداکثر ظرفیت

بر اساس قیمت پایه

سایر موارد

اجاره ویلا استخردار روباز آب گرم (103 مورد)

باغ ویلای استخردار آبگرم سعید، اطراف تهران (شهریار)
باغ ویلای استخردار آبگرم سعید، اطراف تهران (شهریار)
باغ ویلای استخردار آبگرم سعید، اطراف تهران (شهریار)
باغ ویلای استخردار آبگرم سعید، اطراف تهران (شهریار)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار آبگرم سعید، اطراف تهران (شهریار)

تهران , شهریار , رزکان

ویلا، روستایی، لوکس

80 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(46 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)
ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم علیرضا (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , قاسم گرجی

ویلا، روستایی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(9 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای استخردار علی (چهارباغ)
ویلای استخردار علی (چهارباغ)
ویلای استخردار علی (چهارباغ)
ویلای استخردار علی (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار علی (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , شهرک...

ویلا، شهرکی، لوکس

150 متر، 4 خواب، تا 10 مهمان

(5 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,190,000
تعطیلات: 3,190,000
نوروز: 3,190,000 تومان
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلای 500 متری لوکس، با استخر روباز آب گرم (لواسان، تهران)
ویلای 500 متری لوکس، با استخر روباز آب گرم (لواسان، تهران)
ویلای 500 متری لوکس، با استخر روباز آب گرم (لواسان، تهران)
ویلای 500 متری لوکس، با استخر روباز آب گرم (لواسان، تهران)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 500 متری لوکس، با استخر روباز آب گرم (لواسان، تهران)

تهران , لواسان , چناربان

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,950,000
آخر هفته: 6,600,000
تعطیلات: 6,600,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلای استخردار سرو (رودهن)
ویلای استخردار سرو (رودهن)
ویلای استخردار سرو (رودهن)
ویلای استخردار سرو (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار سرو (رودهن)

تهران , رودهن , جاده وسکاره

ویلا، شهرکی، لوکس

300 متر، 4 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 7,150,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 6,600,000 تومان
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)
باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ استخردار ستاره (کردان، چهار باغ)

البرز , چهارباغ , رامجین

ویلا، روستایی، لوکس

100 متر، 1 خواب، تا 20 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلای 3 خوابه آرامش، با استخر روباز آبگرم (رامسر، چابکسر)
ویلای 3 خوابه آرامش، با استخر روباز آبگرم (رامسر، چابکسر)
ویلای 3 خوابه آرامش، با استخر روباز آبگرم (رامسر، چابکسر)
ویلای 3 خوابه آرامش، با استخر روباز آبگرم (رامسر، چابکسر)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 3 خوابه آرامش، با استخر روباز آبگرم (رامسر، چابکسر)

مازندران , رامسر , چابکسر

ویلا، جنگلی، لوکس

350 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 8,800,000 تومان
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر آبگرم چهارفصل تبریزی (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک پزشکان

ویلا، کوهستانی، لوکس

75 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(3 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 2,040,000
آخر هفته: 2,920,000
تعطیلات: 3,140,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلا استخردار محمدحسن (ماهدشت)
ویلا استخردار محمدحسن (ماهدشت)
ویلا استخردار محمدحسن (ماهدشت)
ویلا استخردار محمدحسن (ماهدشت)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار محمدحسن (ماهدشت)

البرز , ماهدشت , مهرشهر

ویلا، روستایی

150 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
باغ ویلا استخردار ستایش (شهریار)
باغ ویلا استخردار ستایش (شهریار)
باغ ویلا استخردار ستایش (شهریار)
باغ ویلا استخردار ستایش (شهریار)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار ستایش (شهریار)

تهران , شهریار , فرارت

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 1 خواب، تا 9 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا استخردار شبانی (کرج)
ویلا استخردار شبانی (کرج)
ویلا استخردار شبانی (کرج)
ویلا استخردار شبانی (کرج)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار شبانی (کرج)

البرز , محمدشهر , بلوار پدر

ویلا، شهری، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلای استخردار آب گرم شایان (کردان، سهیلیه)
ویلای استخردار آب گرم شایان (کردان، سهیلیه)
ویلای استخردار آب گرم شایان (کردان، سهیلیه)
ویلای استخردار آب گرم شایان (کردان، سهیلیه)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آب گرم شایان (کردان، سهیلیه)

البرز , چهارباغ , کردان،...

ویلا، جنگلی، لوکس

128 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,640,000
آخر هفته: 4,840,000
تعطیلات: 54,450,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای ساحلی استخردار ۳۶ (نور)
ویلای ساحلی استخردار ۳۶ (نور)
ویلای ساحلی استخردار ۳۶ (نور)
ویلای ساحلی استخردار ۳۶ (نور)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی استخردار ۳۶ (نور)

مازندران , نور , تمیشان

ویلا، ساحلی، لوکس

180 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 8,800,000
نوروز: 13,200,000 تومان
ویلا دربستی، استخردار دریس (سهیلیه کرج، کردان)
ویلا دربستی، استخردار دریس (سهیلیه کرج، کردان)
ویلا دربستی، استخردار دریس (سهیلیه کرج، کردان)
ویلا دربستی، استخردار دریس (سهیلیه کرج، کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی، استخردار دریس (سهیلیه کرج، کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، شهرکی، لوکس

190 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 4,240,000 تومان
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)
باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای محمودی، با استخر سرپوشیده آبگرم (کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

96 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,930,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 2,750,000 تومان
ویلا استخردار عبادی (شهریار)
ویلا استخردار عبادی (شهریار)
ویلا استخردار عبادی (شهریار)
ویلا استخردار عبادی (شهریار)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار عبادی (شهریار)

تهران , شهریار , صباشهر

ویلا، شهرکی، لوکس

200 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 2,750,000 تومان
باغ ویلای کیا، استخر روباز چهارفصل، مناسب تولد و مهمانی (تهران، شهریار)
باغ ویلای کیا، استخر روباز چهارفصل، مناسب تولد و مهمانی (تهران، شهریار)
باغ ویلای کیا، استخر روباز چهارفصل، مناسب تولد و مهمانی (تهران، شهریار)
باغ ویلای کیا، استخر روباز چهارفصل، مناسب تولد و مهمانی (تهران، شهریار)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای کیا، استخر روباز چهارفصل، مناسب تولد و مهمانی (تهران، شهریار)

تهران , شهریار , کردزار

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 60 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)
ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بوستان، با استخر آب گرم چهارفصل (چهارباغ کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا یک خوابه با استخر روباز آبگرم (کردان)
ویلا یک خوابه با استخر روباز آبگرم (کردان)
ویلا یک خوابه با استخر روباز آبگرم (کردان)
ویلا یک خوابه با استخر روباز آبگرم (کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خوابه با استخر روباز آبگرم (کردان)

البرز , کوهسار , کردان

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 1 خواب، تا 8 مهمان

(2 نظر)
میهمان نواز

وسط هفته: 1,760,000
آخر هفته: 3,410,000
تعطیلات: 3,630,000
نوروز: 5,170,000 تومان
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)
ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دربستی لوتوس 1 ، با استخر آبگرم (سهیلیه، کردان)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,180,000
نوروز: 7,700,000 تومان
باغ ناز، ویلای استخردار (شهریار، رزکان)
باغ ناز، ویلای استخردار (شهریار، رزکان)
باغ ناز، ویلای استخردار (شهریار، رزکان)
باغ ناز، ویلای استخردار (شهریار، رزکان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ناز، ویلای استخردار (شهریار، رزکان)

تهران , شهریار , رزکان

ویلا، روستایی، لوکس

120 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلای لوکس نگين مشا (دماوند، مشا)
ویلای لوکس نگين مشا (دماوند، مشا)
ویلای لوکس نگين مشا (دماوند، مشا)
ویلای لوکس نگين مشا (دماوند، مشا)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس نگين مشا (دماوند، مشا)

تهران , دماوند , مشا

ویلا، کوهستانی، لوکس

500 متر، 3 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)
میهمان دوست

وسط هفته: 6,600,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 8,800,000
نوروز: 13,200,000 تومان
ویلا استخردار قزاقی (رودهن)
ویلا استخردار قزاقی (رودهن)
ویلا استخردار قزاقی (رودهن)
ویلا استخردار قزاقی (رودهن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار قزاقی (رودهن)

تهران , رودهن , تجرک

ویلا، کوهستانی، لوکس

150 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 4,950,000 تومان
ویلا استخردار مینا (شهریار)
ویلا استخردار مینا (شهریار)
ویلا استخردار مینا (شهریار)
ویلا استخردار مینا (شهریار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار مینا (شهریار)

تهران , شهریار , ملارد

ویلا، روستایی، لوکس

180 متر، 1 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
نوروز: 3,300,000 تومان
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)
ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار یوتاب (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , تهراندشت...

ویلا، شهرکی، لوکس

150 متر، 3 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 6,050,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار دوجمان (هچیرود)
ویلا استخردار دوجمان (هچیرود)
ویلا استخردار دوجمان (هچیرود)
ویلا استخردار دوجمان (هچیرود)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار دوجمان (هچیرود)

مازندران , هچیرود , دوجمان

ویلا، شهرکی، لوکس

300 متر، 4 خواب، تا 13 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 11,000,000
آخر هفته: 13,200,000
تعطیلات: 16,500,000
نوروز: 16,500,000 تومان
باغ ویلا استخردار صحنه (کرمانشاه، صحنه)
باغ ویلا استخردار صحنه (کرمانشاه، صحنه)
باغ ویلا استخردار صحنه (کرمانشاه، صحنه)
باغ ویلا استخردار صحنه (کرمانشاه، صحنه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار صحنه (کرمانشاه، صحنه)

كرمانشاه , صحنه , صحنه

ویلا، جنگلی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 15 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 6,050,000
نوروز: 6,050,000 تومان
ویلای ساحلی استخردار خاطره (سلمان شهر)
ویلای ساحلی استخردار خاطره (سلمان شهر)
ویلای ساحلی استخردار خاطره (سلمان شهر)
ویلای ساحلی استخردار خاطره (سلمان شهر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی استخردار خاطره (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر ,...

ویلا، ساحلی، لوکس

180 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 7,700,000 تومان
ویلا استخردار بوستان (کرج)
ویلا استخردار بوستان (کرج)
ویلا استخردار بوستان (کرج)
ویلا استخردار بوستان (کرج)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بوستان (کرج)

البرز , کرج , زعفرانیه

ویلا، روستایی، لوکس

140 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 4,840,000
تعطیلات: 4,840,000
نوروز: 5,450,000 تومان
ویلا استخردار سودا (شهریار)
ویلا استخردار سودا (شهریار)
ویلا استخردار سودا (شهریار)
ویلا استخردار سودا (شهریار)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار سودا (شهریار)

تهران , شهریار , ملارد

ویلا، شهری، لوکس

250 متر، 3 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 4,400,000 تومان
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)
ویلا استخردار حلما (چهارباغ)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار حلما (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , کردان

ویلا، روستایی، لوکس

170 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)
ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار جنگلی حسام (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر , ویلا...

ویلا، جنگلی، لوکس

400 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 4,400,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 16,500,000 تومان
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)
باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار امین (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , عرب آباد...

ویلا، روستایی

120 متر، 2 خواب، تا 13 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,410,000
تعطیلات: 2,310,000
نوروز: 2,080,000 تومان
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)
ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آفتاب، چسبیده به ساحل (چالوس، نمک آبرود)

مازندران , چالوس , نمک آبرود

ویلا، ساحلی، لوکس

450 متر، 4 خواب، تا 16 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 9,350,000
آخر هفته: 10,450,000
تعطیلات: 14,300,000
نوروز: 24,200,000 تومان
باغ ویلا  استخردار محمدی (ملارد)
باغ ویلا  استخردار محمدی (ملارد)
باغ ویلا  استخردار محمدی (ملارد)
باغ ویلا  استخردار محمدی (ملارد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار محمدی (ملارد)

تهران , ملارد , لم اباد

ویلا، جنگلی، لوکس

240 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 4,180,000
تعطیلات: 3,850,000
نوروز: 6,050,000 تومان
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)
ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار کاکتوس (رودهن)

تهران , رودهن , خورین

ویلا، کوهستانی، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 4,070,000
تعطیلات: 4,070,000
نوروز: 4,070,000 تومان
باغ ویلا استخردار میثم (لواسان)
باغ ویلا استخردار میثم (لواسان)
باغ ویلا استخردار میثم (لواسان)
باغ ویلا استخردار میثم (لواسان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار میثم (لواسان)

تهران , لواسان , نیکنامده

ویلا، کوهستانی، لوکس

90 متر، 2 خواب، تا 4 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 8,800,000 تومان
باغ ویلا استخردار چناران (کرج)
باغ ویلا استخردار چناران (کرج)
باغ ویلا استخردار چناران (کرج)
باغ ویلا استخردار چناران (کرج)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار چناران (کرج)

البرز , کرج , تهراندشت

ویلا، شهرکی، لوکس

210 متر، 3 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,190,000 تومان
ویلا استخردار بام (بومهن)
ویلا استخردار بام (بومهن)
ویلا استخردار بام (بومهن)
ویلا استخردار بام (بومهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار بام (بومهن)

تهران , بومهن , خیابان دلجو

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل رستا (البرز، کردان)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل رستا (البرز، کردان)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل رستا (البرز، کردان)
ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل رستا (البرز، کردان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخر روباز چهارفصل رستا (البرز، کردان)

البرز , کمال شهر , کردان...

ویلا، روستایی، لوکس

110 متر، 2 خواب، تا 14 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,089,000
آخر هفته: 3,630,000
تعطیلات: 3,849,000
نوروز: 4,730,000 تومان
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)
ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخرروباز چهارفصل سرو (تهران، رودهن)

تهران , رودهن , کوهپایه

ویلا، کوهستانی، لوکس

300 متر، 2 خواب، تا 20 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,950,000
نوروز: 6,600,000 تومان
ویلا استخر چهارفصل جهان نما، مناسب جشن و مهمانی (تهران، لواسان)
ویلا استخر چهارفصل جهان نما، مناسب جشن و مهمانی (تهران، لواسان)
ویلا استخر چهارفصل جهان نما، مناسب جشن و مهمانی (تهران، لواسان)
ویلا استخر چهارفصل جهان نما، مناسب جشن و مهمانی (تهران، لواسان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخر چهارفصل جهان نما، مناسب جشن و مهمانی (تهران، لواسان)

تهران , لواسان , جهان نما

ویلا، جنگلی، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 80 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 3,300,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,700,000
نوروز: 7,700,000 تومان
باغ ویلای مدرن، استخر روباز چهارفصل (تهران، شهریار)
باغ ویلای مدرن، استخر روباز چهارفصل (تهران، شهریار)
باغ ویلای مدرن، استخر روباز چهارفصل (تهران، شهریار)
باغ ویلای مدرن، استخر روباز چهارفصل (تهران، شهریار)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای مدرن، استخر روباز چهارفصل (تهران، شهریار)

تهران , اندیشه , کردزار

ویلا، شهرکی، لوکس

130 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,310,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 4,400,000 تومان
باغ ویلا پدری (البرز، محمدشهر)
باغ ویلا پدری (البرز، محمدشهر)
باغ ویلا پدری (البرز، محمدشهر)
باغ ویلا پدری (البرز، محمدشهر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا پدری (البرز، محمدشهر)

البرز , محمدشهر , خیابان پدر

ویلا، شهرکی، لوکس

120 متر، 1 خواب، تا 30 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 5,500,000
نوروز: 5,500,000 تومان
ویلا دوبلکس محمد (آبسرد)
ویلا دوبلکس محمد (آبسرد)
ویلا دوبلکس محمد (آبسرد)
ویلا دوبلکس محمد (آبسرد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس محمد (آبسرد)

تهران , آبسرد , جابان بالا

ویلا، کوهستانی

160 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,160,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
نوروز: 2,200,000 تومان
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)
ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار سدروس (چهارباغ)

البرز , چهارباغ , زعفرانیه

ویلا، روستایی

115 متر، 2 خواب، تا 8 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 3,850,000 تومان
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)
باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا استخردار سامیار (سهیلیه)

البرز , چهارباغ , روستای...

ویلا، روستایی

100 متر، 2 خواب، تا 7 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
نوروز: 2,420,000 تومان
باغ ویلای آریا، با استخر آبگرم، داخل تهران (شهران، کن)
باغ ویلای آریا، با استخر آبگرم، داخل تهران (شهران، کن)
باغ ویلای آریا، با استخر آبگرم، داخل تهران (شهران، کن)
باغ ویلای آریا، با استخر آبگرم، داخل تهران (شهران، کن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای آریا، با استخر آبگرم، داخل تهران (شهران، کن)

تهران , تهران , شهران کن

ویلا، شهری، لوکس

80 متر، 2 خواب، تا 12 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
نوروز: 6,600,000 تومان
باغ ویلای دربستی، استخردار چهارفصل مهیار (البرز، محمد شهر)
باغ ویلای دربستی، استخردار چهارفصل مهیار (البرز، محمد شهر)
باغ ویلای دربستی، استخردار چهارفصل مهیار (البرز، محمد شهر)
باغ ویلای دربستی، استخردار چهارفصل مهیار (البرز، محمد شهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای دربستی، استخردار چهارفصل مهیار (البرز، محمد شهر)

البرز , محمدشهر , خیابان پدر

ویلا، شهری، لوکس

100 متر، 2 خواب، تا 10 مهمان

(1 نظر)

وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 2,750,000
نوروز: 2,750,000 تومان